พั้นซ์มาตรฐาน

ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

พั้นช์ชุบ TiCN

ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์

ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ

แวร์เพลท

BLOCK PUNCH