Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ > หินขัดแม่พิมพ์โลหะ T2 
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ T2 
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ T2  (T2)
เป็นหินแข็งประเภทปานกลางถึงแข็ง ใช้ขัดแม่พิมพ์ได้เร็ว และได้ผิวที่ลื่นมันเรียบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับขัดผิวแม่พิมพ์ที่ทำจากเหล็กเกรดสูง เช่น P20 (SKD-61), 420 (สแตนเลส)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
05 037108 Polishing Stone T2 #220 (1/8x1/4x6 in.) 16 ชิ้น 100.00 - 100.00
05 037112 Polishing Stone T2 #220 (1/8x1/2x6 in.) 144 ชิ้น 107.00 - 107.00
05 037124 Polishing StoneT2 #220 (1/4x1/4x6 in.) 11 ชิ้น 107.00 - 107.00
05 037128 Polishing Stone T2 #220 (1/4X1/2X6 in.) 299 ชิ้น 141.00 - 141.00
05 037148 Polishing Stone T2 #220 (1/2x1x6 in.) 10 ชิ้น 339.00 - 339.00
05 037304 Polishing Stone T2 #320 (1/8x1/4x6 in.) 30 ชิ้น 122.00 - 122.00
05 037316 Polishing Stone T2 #320 (1/8x1/2x6 in.) 86 ชิ้น 127.00 - 127.00
05 037324 Polishing Stone T2 #320 (1/4x1/4x6 in.) 0 ชิ้น 127.00 - 127.00
05 037328 Polishing Stone T2 #320 (1/4x1/2x6 in.) 170 ชิ้น 180.00 - 180.00
05 037348 Polishing Stone T2 #320 (1/2x1x6 in.) 9 ชิ้น 401.00 - 401.00
05 037504 Polishing Stone T2 #400 (1/8x1/4x6 in.) 27 ชิ้น 125.00 - 125.00
05 037508 Polishing Stone T2 #400 (1/8x1/2x6 in.) 90 ชิ้น 132.00 - 132.00
05 037520 Polishing Stone T2 #400 (1/4x1/4x6 in.) 225 ชิ้น 132.00 - 132.00
05 037524 Polishing Stone T2 #400 (1/4x1/2x6 in.) 49 ชิ้น 186.00 - 186.00
05 037544 Polishing Stone T2 #400 (1/2x1x6 in.) 12 ชิ้น 413.00 - 413.00
05 037700 Polishing Stone T2 #600 (1/8x1/4x6 in.) 26 ชิ้น 145.00 - 145.00
05 037704 Polishing Stone T2 #600 (1/8x1/2x6 in.) 74 ชิ้น 152.00 - 152.00
05 037716 Polishing Stone T2 #600 (1/4x1/4x6 in.) 17 ชิ้น 152.00 - 152.00
05 037736 Polishing Stone T2 #600 (1/4x1/2x6 in.) 24 ชิ้น 225.00 - 225.00
05 037740 Polishing Stone T2 #600 (1/2x1x6 in.) 83 ชิ้น 484.00 - 484.00