Permanent Magnetic Chuck | Intertool.co.th | SAV 243.01

Permanent Magnetic Chuck SAV 243.01
Permanent Magnetic Chuck (SAV243.01)
แม่เหล็กถาวรแบบขั้วถี่
SAV 243.01

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
007 SAV243.01-14070 PERMANENT MAGNETIC 140x70 MM

Pre-Order

ชิ้น 15,500.00 - 15,500.00
007 SAV243.01-175100 PERMANENT MAGNETIC 175x100 MM

1

ชิ้น 21,000.00 - 21,000.00
007 SAV243.01-255130 PERMANENT MAGNETIC 255x130 MM

Pre-Order

ชิ้น 28,000.00 - 28,000.00
007 SAV243.01-300150 PERMANENT MAGNETIC 300x150 MM

Pre-Order

ชิ้น 36,000.00 - 36,000.00
007 SAV243.01-350150 PERMANENT MAGNETIC 350X150 MM

Pre-Order

ชิ้น 40,500.00 - 40,500.00
007 SAV243.01-400200 PERMANENT MAGNETIC 400X200 MM

2

ชิ้น 60,000.00 - 60,000.00
007 SAV243.01-450150 PERMANENT MAGNETIC 450X150 MM

Pre-Order

ชิ้น 52,340.00 - 52,340.00
007 SAV243.01-500200 PERMANENT MAGNETIC 500x200 MM

1

ชิ้น 76,000.00 - 76,000.00
007 SAV243.01-600300 PERMANENT MAGNETIC 600x300 MM

Pre-Order

ชิ้น 110,000.00 - 110,000.00