Home > อุปกรณ์แม่เหล็ก > SAV > Electro Magnetic Chuck
Electro Magnetic Chuck SAV 243.42
Electro Magnetic Chuck (SAV 243.42)
แม่เหล็กไฟฟ้าแบบขั้วห่าง

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
07 SAV243.42-300150 ELECTRO MAGNETIC 300X150-P13-110V

Pre-Order

ชิ้น 57,400.00 - 57,400.00
07 SAV243.42-400150 ELECTRO MAGNETIC 400x150-110VDC

2

ชิ้น 60,000.00 - 60,000.00
07 SAV243.42-500200 ELECTRO MAGNETIC 500x200-110VDC

2

ชิ้น 101,355.00 - 101,355.00
07 SAV243.42-500250 ELECTRO MAGNETIC 500X250-110VDC

1

ชิ้น 73,860.00 - 73,860.00
07 SAV243.42-600300 ELECTRO MAGNETIC 600X300-110VDC

1

ชิ้น 116,280.00 - 116,280.00