Home > อุปกรณ์แม่เหล็ก > SAV > Permanent Magnetic Chuck SAV 243.11
Permanent Magnetic Chuck SAV 243.11
Permanent Magnetic Chuck SAV 243.11 (SAV 243.11)
แม่เหล็กถาวรแบบห่าง

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
07 SAV243.11-300150 PERMANENT MAGNETIC 300X150 MM

1

ชิ้น 50,800.00 - 50,800.00
07 SAV243.11-350150 PERMANENT MAGNETIC 350X150 MM

2

ชิ้น 55,000.00 - 55,000.00
07 SAV243.11-400200 PERMANENT MAGNETIC 400X200 MM

1

ชิ้น 70,000.00 - 70,000.00
07 SAV243.11-500200 PERMANENT MAGNETIC 500X200 MM

Pre-Order

ชิ้น 83,000.00 - 83,000.00
07 SAV243.11-600300 PERMANENT MAGNETIC 600X300 MM

Pre-Order

ชิ้น 146,000.00 - 146,000.00