Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > RECOIL INSERT > สปริงเกลียวรีคอยส์
สปริงเกลียวรีคอยส์ RECOIL INSERT
สปริงเกลียวรีคอยส์ (RECOIL INSERT)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
02 REC-05032 RECOIL INSERT #05032 M3x0.5Px1D

120

ชิ้น 17.00 - 17.00
02 REC-05033 RECOIL INSERT #05033 M3x0.5Px1.5D

205

ชิ้น 18.00 - 18.00
02 REC-05034 RECOIL INSERT #05034 M3x0.5Px2D

116

ชิ้น 18.00 - 18.00
02 REC-05035 RECOIL INSERT #05035 M3X0.5PX2.5D

80

ชิ้น 23.00 - 23.00
02 REC-05036 RECOIL INSERT #05036 M3X0.5PX3D

143

ชิ้น 23.00 - 23.00
02 REC-05042 RECOIL INSERT #05042 M4x0.7Px1D

151

ชิ้น 17.00 - 17.00
02 REC-05043 RECOIL INSERT #05043 M4x0.7Px1.5D

312

ชิ้น 18.00 - 18.00
02 REC-05044 RECOIL INSERT #05044 M4x0.7Px2D

282

ชิ้น 18.00 - 18.00
02 REC-05045 RECOIL INSERT #05045 M4X0.7PX2.5D

5

ชิ้น 21.00 - 21.00
02 REC-05046 RECOIL INSERT #05046 M4x0.7Px3D

90

ชิ้น 22.00 - 22.00
02 REC-05052 RECOIL INSERT #05052 M5x0.8Px1D

102

ชิ้น 17.00 - 17.00
02 REC-05053 RECOIL INSERT #05053 M5x0.8Px1.5D

32

ชิ้น 18.00 - 18.00
02 REC-05054 RECOIL INSERT #05054 M5x0.8Px2D

173

ชิ้น 18.00 - 18.00
02 REC-05056 RECOIL INSERT #05056 M5x0.8Px3D

102

ชิ้น 22.00 - 22.00
02 REC-05062 RECOIL INSERT #05062 M6x1.0Px1D

194

ชิ้น 17.00 - 17.00
02 REC-05063 RECOIL INSERT #05063 M6x1.0Px1.5D

161

ชิ้น 19.00 - 19.00
02 REC-05064 RECOIL INSERT #05064 M6x1.0Px2D

135

ชิ้น 19.00 - 19.00
02 REC-05065 RECOIL INSERT #05065 M6x1.0Px2.5D

130

ชิ้น 20.00 - 20.00
02 REC-05066 RECOIL INSERT #05066 M6X1.0PX3D

50

ชิ้น 23.00 - 23.00
02 REC-05082 RECOIL INSERT #05082 M8x1.25Px1D

101

ชิ้น 19.00 - 19.00
02 REC-05083 RECOIL INSERT #05083 M8x1.25Px1.5D

95

ชิ้น 20.00 - 20.00
02 REC-05084 RECOIL INSERT #05084 M8x1.25Px2D

171

ชิ้น 27.00 - 27.00
02 REC-05085 RECOIL INSERT #05085 M8X1.25PX2.5D

50

ชิ้น 33.00 - 33.00
02 REC-05086 RECOIL INSERT #05086 M8X1.25PX3D

34

ชิ้น 37.00 - 37.00
02 REC-05102 RECOIL INSERT #05102 M10x1.5Px1D

140

ชิ้น 21.00 - 21.00
02 REC-05103 RECOIL INSERT #05103 M10x1.5Px1.5D

150

ชิ้น 24.00 - 24.00
02 REC-05104 RECOIL INSERT #05104 M10x1.5Px2D

144

ชิ้น 34.00 - 34.00
02 REC-05105 RECOIL INSERT #05105 M10X1.5PX2.5D

Pre-Order

ชิ้น 68.00 - 68.00
02 REC-05106 RECOIL INSERT #05106 M10X1.5PX3D

59

ชิ้น 47.00 - 47.00
02 REC-05122 RECOIL INSERT #05122 M12x1.75Px1D

135

ชิ้น 27.00 - 27.00
02 REC-05123 RECOIL INSERT #05123 M12x1.75Px1.5D

84

ชิ้น 37.00 - 37.00
02 REC-05124 RECOIL INSERT #05124 M12x1.75Px2D

33

ชิ้น 53.00 - 53.00
02 REC-05143 RECOIL INSERT #05143 M14x2.0Px1.5D

36

ชิ้น 65.00 - 65.00
02 REC-05162 RECOIL INSERT #05162 M16x2Px1D

30

ชิ้น 73.00 - 73.00
02 REC-05163 RECOIL INSERT #05163 M16x2Px1.5D

100

ชิ้น 83.00 - 83.00
02 REC-05164 RECOIL INSERT #05164 M16x2Px2D

50

ชิ้น 107.00 - 107.00
02 REC-05204 RECOIL INSERT #05204 M20x2.5Px2D

107

ชิ้น 147.00 - 147.00
02 REC-07126 RECOIL INSERT #07126 M12X1.5PX3D

50

ชิ้น 76.00 - 76.00
02 REC-08186 RECOIL INSERT #08186 M18X1.5PX3D

5

ชิ้น 150.00 - 150.00
สปริงเกลียวรีคอยส์ RECOIL INSERT