Home > Standard Mould Bases > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ > TAPERED LOCK PIN : (TLP)
TAPERED LOCK PIN : (TLP)
TAPERED LOCK PIN : (TLP) (MB01301)
TAPERED LOCK PIN : (TLP)
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 TLP13 เทเปอร์ ล็อค พิน TLP13 69 ชุด 1,380.00 - 1,380.00
15 TLP16 เทเปอร์ ล็อค พิน TLP16 6 ชุด 1,410.00 - 1,410.00
15 TLP20 เทเปอร์ ล็อค พิน TLP20 6 ชุด 1,500.00 - 1,500.00
15 TLP25 เทเปอร์ ล็อค พิน TLP25 13 ชุด 1,560.00 - 1,560.00
15 TLP32 เทเปอร์ ล็อค พิน TLP32 48 ชุด 1,710.00 - 1,710.00
15 TLP40 เทเปอร์ ล็อค พิน TLP40 8 ชุด 2,060.00 - 2,060.00
15 TLP50 เทเปอร์ ล็อค พิน TLP50 24 ชุด 2,580.00 - 2,580.00
TAPERED LOCK PIN : (TLP) MB01301