ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ | Intertool.co.th | สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA) INT

สลักนำมีบ่า แบบ A : GPA INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA) (MB003)
สลักนำมีบ่า แบบ A : (GPA)
INT

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 GPA12-050 ไกด์พิน GPA12-50

16

ชิ้น 62.00 - 62.00
15 GPA12-055 ไกด์พิน GPA12-55

6

ชิ้น 63.00 - 63.00
15 GPA12-060 ไกด์พิน GPA12-60

71

ชิ้น 64.00 - 64.00
15 GPA12-065 ไกด์พิน GPA12-65

160

ชิ้น 70.00 - 70.00
15 GPA12-070 ไกด์พิน GPA12-70

236

ชิ้น 71.00 - 71.00
15 GPA12-075 ไกด์พิน GPA12-75

48

ชิ้น 74.00 - 74.00
15 GPA12-080 ไกด์พิน GPA12-80

40

ชิ้น 74.00 - 74.00
15 GPA12-085 ไกด์พิน GPA12-85

38

ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA12-090 ไกด์พิน GPA12-90

271

ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA12-095 ไกด์พิน GPA12-95

2

ชิ้น 79.00 - 79.00
15 GPA12-100 ไกด์พิน GPA12-100

192

ชิ้น 79.00 - 79.00
15 GPA12-105 ไกด์พิน GPA12-105

16

ชิ้น 82.00 - 82.00
15 GPA12-110 ไกด์พิน GPA12-110

29

ชิ้น 82.00 - 82.00
15 GPA12-115 ไกด์พิน GPA12-115

15

ชิ้น 83.00 - 83.00
15 GPA12-120 ไกด์พิน GPA12-120

25

ชิ้น 85.00 - 85.00
15 GPA12-125 ไกด์พิน GPA12-125

12

ชิ้น 90.00 - 90.00
15 GPA12-130 ไกด์พิน GPA12-130

34

ชิ้น 90.00 - 90.00
15 GPA12-135 ไกด์พิน GPA12-135

6

ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA12-140 ไกด์พิน GPA12-140

19

ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA12-150 ไกด์พิน GPA12-150

23

ชิ้น 99.00 - 99.00
15 GPA12-160 ไกด์พิน GPA12-160

10

ชิ้น 104.00 - 104.00
15 GPA12-170 ไกด์พิน GPA12-170

5

ชิ้น 115.00 - 115.00
15 GPA12-180 ไกด์พิน GPA12-180

92

ชิ้น 365.00 - 365.00
15 GPA16-050 ไกด์พิน GPA16-50

6

ชิ้น 63.00 - 63.00
15 GPA16-055 ไกด์พิน GPA16-55

35

ชิ้น 67.00 - 67.00
15 GPA16-060 ไกด์พิน GPA16-60

18

ชิ้น 70.00 - 70.00
15 GPA16-065 ไกด์พิน GPA16-65

96

ชิ้น 72.00 - 72.00
15 GPA16-070 ไกด์พิน GPA16-70

57

ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA16-075 ไกด์พิน GPA16-75

102

ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA16-080 ไกด์พิน GPA16-80

133

ชิ้น 76.00 - 76.00
15 GPA16-085 ไกด์พิน GPA16-85

9

ชิ้น 77.00 - 77.00
15 GPA16-090 ไกด์พิน GPA16-90

157

ชิ้น 81.00 - 81.00
15 GPA16-095 ไกด์พิน GPA16-95

6

ชิ้น 83.00 - 83.00
15 GPA16-100 ไกด์พิน GPA16-100

64

ชิ้น 83.00 - 83.00
15 GPA16-105 ไกด์พิน GPA16-105

23

ชิ้น 86.00 - 86.00
15 GPA16-110 ไกด์พิน GPA16-110

17

ชิ้น 86.00 - 86.00
15 GPA16-115 ไกด์พิน GPA16-115

8

ชิ้น 87.00 - 87.00
15 GPA16-120 ไกด์พิน GPA16-120

29

ชิ้น 89.00 - 89.00
15 GPA16-125 ไกด์พิน GPA16-125

8

ชิ้น 94.00 - 94.00
15 GPA16-130 ไกด์พิน GPA16-130

30

ชิ้น 100.00 - 100.00
15 GPA16-135 ไกด์พิน GPA16-135

16

ชิ้น 101.00 - 101.00
15 GPA16-140 ไกด์พิน GPA16-140

2

ชิ้น 102.00 - 102.00
15 GPA16-150 ไกด์พิน GPA16-150

41

ชิ้น 107.00 - 107.00
15 GPA16-160 ไกด์พิน GPA16-160

18

ชิ้น 113.00 - 113.00
15 GPA16-170 ไกด์พิน GPA16-170

32

ชิ้น 138.00 - 138.00
15 GPA16-180 ไกด์พิน GPA16-180

21

ชิ้น 150.00 - 150.00
15 GPA16-190 ไกด์พิน GPA16-190

14

ชิ้น 161.00 - 161.00
15 GPA16-200 ไกด์พิน GPA16-200

45

ชิ้น 173.00 - 173.00
15 GPA20-050 ไกด์พิน GPA20-50

29

ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA20-055 ไกด์พิน GPA20-55

37

ชิ้น 77.00 - 77.00
15 GPA20-060 ไกด์พิน GPA20-60

25

ชิ้น 81.00 - 81.00
15 GPA20-065 ไกด์พิน GPA20-65

27

ชิ้น 81.00 - 81.00
15 GPA20-070 ไกด์พิน GPA20-70

47

ชิ้น 75.00 - 75.00
15 GPA20-075 ไกด์พิน GPA20-75

254

ชิ้น 82.00 - 82.00
15 GPA20-080 ไกด์พิน GPA20-80

149

ชิ้น 86.00 - 86.00
15 GPA20-085 ไกด์พิน GPA20-85

36

ชิ้น 86.00 - 86.00
15 GPA20-090 ไกด์พิน GPA20-90

16

ชิ้น 87.00 - 87.00
15 GPA20-095 ไกด์พิน GPA20-95

19

ชิ้น 89.00 - 89.00
15 GPA20-100 ไกด์พิน GPA20-100

72

ชิ้น 89.00 - 89.00
15 GPA20-105 ไกด์พิน GPA20-105

245

ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA20-110 ไกด์พิน GPA20-110

40

ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA20-115 ไกด์พิน GPA20-115

25

ชิ้น 94.00 - 94.00
15 GPA20-120 ไกด์พิน GPA20-120

36

ชิ้น 98.00 - 98.00
15 GPA20-125 ไกด์พิน GPA20-125

41

ชิ้น 101.00 - 101.00
15 GPA20-130 ไกด์พิน GPA20-130

23

ชิ้น 105.00 - 105.00
15 GPA20-135 ไกด์พิน GPA20-135

13

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 GPA20-140 ไกด์พิน GPA20-140

37

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 GPA20-150 ไกด์พิน GPA20-150

47

ชิ้น 115.00 - 115.00
15 GPA20-160 ไกด์พิน GPA20-160

24

ชิ้น 150.00 - 150.00
15 GPA20-170 ไกด์พิน GPA20-170

22

ชิ้น 173.00 - 173.00
15 GPA20-180 ไกด์พิน GPA20-180

18

ชิ้น 184.00 - 184.00
15 GPA20-190 ไกด์พิน GPA20-190

126

ชิ้น 196.00 - 196.00
15 GPA20-200 ไกด์พิน GPA20-200

20

ชิ้น 200.00 - 200.00
15 GPA20-210 ไกด์พิน GPA20-210

62

ชิ้น 219.00 - 219.00
15 GPA20-220 ไกด์พิน GPA20-220

91

ชิ้น 223.00 - 223.00
15 GPA20-230 ไกด์พิน GPA20-230

16

ชิ้น 276.00 - 276.00
15 GPA20-240 ไกด์พิน GPA20-240

31

ชิ้น 299.00 - 299.00
15 GPA20-250 ไกด์พิน GPA20-250

19

ชิ้น 354.00 - 354.00
15 GPA20-300 ไกด์พิน GPA20-300

45

ชิ้น 750.00 - 750.00
15 GPA25-050 ไกด์พิน GPA25-50

22

ชิ้น 82.00 - 82.00
15 GPA25-055 ไกด์พิน GPA25-55

10

ชิ้น 86.00 - 86.00
15 GPA25-060 ไกด์พิน GPA25-60

21

ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA25-065 ไกด์พิน GPA25-65

66

ชิ้น 92.00 - 92.00
15 GPA25-070 ไกด์พิน GPA25-70

16

ชิ้น 97.00 - 97.00
15 GPA25-075 ไกด์พิน GPA25-75

22

ชิ้น 97.00 - 97.00
15 GPA25-080 ไกด์พิน GPA25-80

31

ชิ้น 107.00 - 107.00
15 GPA25-085 ไกด์พิน GPA25-85

67

ชิ้น 107.00 - 107.00
15 GPA25-090 ไกด์พิน GPA25-90

36

ชิ้น 115.00 - 115.00
15 GPA25-095 ไกด์พิน GPA25-95

76

ชิ้น 121.00 - 121.00
15 GPA25-100 ไกด์พิน GPA25-100

55

ชิ้น 123.00 - 123.00
15 GPA25-105 ไกด์พิน GPA25-105

25

ชิ้น 132.00 - 132.00
15 GPA25-110 ไกด์พิน GPA25-110

34

ชิ้น 137.00 - 137.00
15 GPA25-115 ไกด์พิน GPA25-115

39

ชิ้น 144.00 - 144.00
15 GPA25-120 ไกด์พิน GPA25-120

31

ชิ้น 144.00 - 144.00
15 GPA25-125 ไกด์พิน GPA25-125

14

ชิ้น 151.00 - 151.00
15 GPA25-130 ไกด์พิน GPA25-130

10

ชิ้น 159.00 - 159.00
15 GPA25-135 ไกด์พิน GPA25-135

31

ชิ้น 161.00 - 161.00
15 GPA25-140 ไกด์พิน GPA25-140

35

ชิ้น 167.00 - 167.00
15 GPA25-150 ไกด์พิน GPA25-150

34

ชิ้น 174.00 - 174.00
15 GPA25-160 ไกด์พิน GPA25-160

13

ชิ้น 213.00 - 213.00
15 GPA25-170 ไกด์พิน GPA25-170

21

ชิ้น 247.00 - 247.00
15 GPA25-180 ไกด์พิน GPA25-180

6

ชิ้น 270.00 - 270.00
15 GPA25-190 ไกด์พิน GPA25-190

93

ชิ้น 282.00 - 282.00
15 GPA25-200 ไกด์พิน GPA25-200

27

ชิ้น 291.00 - 291.00
15 GPA25-210 ไกด์พิน GPA25-210

36

ชิ้น 299.00 - 299.00
15 GPA25-220 ไกด์พิน GPA25-220

8

ชิ้น 307.00 - 307.00
15 GPA25-230 ไกด์พิน GPA25-230

6

ชิ้น 332.00 - 332.00
15 GPA25-240 ไกด์พิน GPA25-240

38

ชิ้น 332.00 - 332.00
15 GPA25-250 ไกด์พิน GPA25-250

7

ชิ้น 332.00 - 332.00
15 GPA25-300 ไกด์พิน GPA25-300

9

ชิ้น 485.00 - 485.00
15 GPA25-350 ไกด์พิน GPA25-350

38

ชิ้น 656.00 - 656.00
15 GPA30-050 ไกด์พิน GPA30-50

12

ชิ้น 182.00 - 182.00
15 GPA30-055 ไกด์พิน GPA30-55

26

ชิ้น 182.00 - 182.00
15 GPA30-060 ไกด์พิน GPA30-60

18

ชิ้น 182.00 - 182.00
15 GPA30-065 ไกด์พิน GPA30-65

30

ชิ้น 182.00 - 182.00
15 GPA30-070 ไกด์พิน GPA30-70

27

ชิ้น 186.00 - 186.00
15 GPA30-075 ไกด์พิน GPA30-75

14

ชิ้น 190.00 - 190.00
15 GPA30-080 ไกด์พิน GPA30-80

40

ชิ้น 196.00 - 196.00
15 GPA30-085 ไกด์พิน GPA30-85

7

ชิ้น 196.00 - 196.00
15 GPA30-090 ไกด์พิน GPA30-90

46

ชิ้น 204.00 - 204.00
15 GPA30-095 ไกด์พิน GPA30-95

21

ชิ้น 205.00 - 205.00
15 GPA30-100 ไกด์พิน GPA30-100

41

ชิ้น 205.00 - 205.00
15 GPA30-105 ไกด์พิน GPA30-105

30

ชิ้น 222.00 - 222.00
15 GPA30-110 ไกด์พิน GPA30-110

25

ชิ้น 223.00 - 223.00
15 GPA30-115 ไกด์พิน GPA30-115

27

ชิ้น 245.00 - 245.00
15 GPA30-120 ไกด์พิน GPA30-120

56

ชิ้น 256.00 - 256.00
15 GPA30-125 ไกด์พิน GPA30-125

10

ชิ้น 269.00 - 269.00
15 GPA30-130 ไกด์พิน GPA30-130

19

ชิ้น 274.00 - 274.00
15 GPA30-135 ไกด์พิน GPA30-135

22

ชิ้น 282.00 - 282.00
15 GPA30-140 ไกด์พิน GPA30-140

10

ชิ้น 282.00 - 282.00
15 GPA30-150 ไกด์พิน GPA30-150

43

ชิ้น 289.00 - 289.00
15 GPA30-160 ไกด์พิน GPA30-160

40

ชิ้น 355.00 - 355.00
15 GPA30-170 ไกด์พิน GPA30-170

20

ชิ้น 381.00 - 381.00
15 GPA30-180 ไกด์พิน GPA30-180

30

ชิ้น 411.00 - 411.00
15 GPA30-190 ไกด์พิน GPA30-190

28

ชิ้น 420.00 - 420.00
15 GPA30-200 ไกด์พิน GPA30-200

29

ชิ้น 431.00 - 431.00
15 GPA30-210 ไกด์พิน GPA30-210

14

ชิ้น 460.00 - 460.00
15 GPA30-215 ไกด์พิน GPA30-215

10

ชิ้น 780.00 - 780.00
15 GPA30-220 ไกด์พิน GPA30-220

16

ชิ้น 482.00 - 482.00
15 GPA30-230 ไกด์พิน GPA30-230

10

ชิ้น 529.00 - 529.00
15 GPA30-240 ไกด์พิน GPA30-240

12

ชิ้น 564.00 - 564.00
15 GPA30-250 ไกด์พิน GPA30-250

4

ชิ้น 665.00 - 665.00
15 GPA30-300 ไกด์พิน GPA30-300

8

ชิ้น 805.00 - 805.00
15 GPA30-340 ไกด์พิน GPA30-340

14

ชิ้น 1,155.00 - 1,155.00
15 GPA30-350 ไกด์พิน GPA30-350

15

ชิ้น 955.00 - 955.00
15 GPA30-380 ไกด์พิน GPA30-380

4

ชิ้น 1,275.00 - 1,275.00
15 GPA35-065 ไกด์พิน GPA35-65

10

ชิ้น 215.00 - 215.00
15 GPA35-070 ไกด์พิน GPA35-70

10

ชิ้น 224.00 - 224.00
15 GPA35-075 ไกด์พิน GPA35-75

10

ชิ้น 227.00 - 227.00
15 GPA35-080 ไกด์พิน GPA35-80