ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ | Intertool.co.th | ปลอกนำมีบ่า แบบ A : (BA) INT

ปลอกนำมีบ่า แบบ A : BA INT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ปลอกนำมีบ่า แบบ A : (BA) (MB001)
ปลอกนำมีบ่า แบบ A : (BA)
INT

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
15 BA12-020 ไกด์บูช แบบ A BA12-20

25

ชิ้น 173.00 - 173.00
15 BA12-025 ไกด์บูช แบบ A BA12-25

31

ชิ้น 173.00 - 173.00
15 BA16-015 ไกด์บูช แบบ A BA16-15

32

ชิ้น 98.00 - 98.00
15 BA16-020 ไกด์บูช แบบ A BA16-20

89

ชิ้น 98.00 - 98.00
15 BA16-025 ไกด์บูช แบบ A BA16-25

39

ชิ้น 102.00 - 102.00
15 BA16-030 ไกด์บูช แบบ A BA16-30

14

ชิ้น 115.00 - 115.00
15 BA16-035 ไกด์บูช แบบ A BA16-35

52

ชิ้น 118.00 - 118.00
15 BA16-040 ไกด์บูช แบบ A BA16-40

12

ชิ้น 129.00 - 129.00
15 BA16-045 ไกด์บูช แบบ A BA16-45

33

ชิ้น 140.00 - 140.00
15 BA16-050 ไกด์บูช แบบ A BA16-50

66

ชิ้น 140.00 - 140.00
15 BA16-055 ไกด์บูช แบบ A BA16-55

30

ชิ้น 168.00 - 168.00
15 BA16-060 ไกด์บูช แบบ A BA16-60

20

ชิ้น 168.00 - 168.00
15 BA16-065 ไกด์บูช แบบ A BA16-65

20

ชิ้น 184.00 - 184.00
15 BA16-070 ไกด์บูช แบบ A BA16-70

121

ชิ้น 184.00 - 184.00
15 BA16-080 ไกด์บูช แบบ A BA16-80

33

ชิ้น 247.00 - 247.00
15 BA20-015 ไกด์บูช แบบ A BA20-15

33

ชิ้น 108.00 - 108.00
15 BA20-020 ไกด์บูช แบบ A BA20-20

30

ชิ้น 110.00 - 110.00
15 BA20-025 ไกด์บูช แบบ A BA20-25

23

ชิ้น 115.00 - 115.00
15 BA20-030 ไกด์บูช แบบ A BA20-30

30

ชิ้น 118.00 - 118.00
15 BA20-035 ไกด์บูช แบบ A BA20-35

30

ชิ้น 125.00 - 125.00
15 BA20-040 ไกด์บูช แบบ A BA20-40

18

ชิ้น 145.00 - 145.00
15 BA20-045 ไกด์บูช แบบ A BA20-45

30

ชิ้น 155.00 - 155.00
15 BA20-050 ไกด์บูช แบบ A BA20-50

39

ชิ้น 155.00 - 155.00
15 BA20-055 ไกด์บูช แบบ A BA20-55

52

ชิ้น 175.00 - 175.00
15 BA20-060 ไกด์บูช แบบ A BA20-60

165

ชิ้น 185.00 - 185.00
15 BA20-065 ไกด์บูช แบบ A BA20-65

28

ชิ้น 190.00 - 190.00
15 BA20-070 ไกด์บูช แบบ A BA20-70

48

ชิ้น 190.00 - 190.00
15 BA20-080 ไกด์บูช แบบ A BA20-80

41

ชิ้น 205.00 - 205.00
15 BA20-090 ไกด์บูช แบบ A BA20-90

32

ชิ้น 222.00 - 222.00
15 BA20-100 ไกด์บูช แบบ A BA20-100

33

ชิ้น 253.00 - 253.00
15 BA20-110 ไกด์บูช แบบ A BA20-110

23

ชิ้น 282.00 - 282.00
15 BA20-120 ไกด์บูช แบบ A BA20-120

37

ชิ้น 311.00 - 311.00
15 BA20-130 ไกด์บูช แบบ A BA20-130

47

ชิ้น 345.00 - 345.00
15 BA25-015 ไกด์บูช แบบ A BA25-15

6

ชิ้น 102.00 - 102.00
15 BA25-020 ไกด์บูช แบบ A BA25-20

28

ชิ้น 102.00 - 102.00
15 BA25-025 ไกด์บูช แบบ A BA25-25

9

ชิ้น 108.00 - 108.00
15 BA25-030 ไกด์บูช แบบ A BA25-30

13

ชิ้น 123.00 - 123.00
15 BA25-035 ไกด์บูช แบบ A BA25-35

33

ชิ้น 139.00 - 139.00
15 BA25-040 ไกด์บูช แบบ A BA25-40

18

ชิ้น 153.00 - 153.00
15 BA25-045 ไกด์บูช แบบ A BA25-45

9

ชิ้น 167.00 - 167.00
15 BA25-050 ไกด์บูช แบบ A BA25-50

98

ชิ้น 174.00 - 174.00
15 BA25-055 ไกด์บูช แบบ A BA25-55

33

ชิ้น 190.00 - 190.00
15 BA25-060 ไกด์บูช แบบ A BA25-60

30

ชิ้น 190.00 - 190.00
15 BA25-065 ไกด์บูช แบบ A BA25-65

60

ชิ้น 214.00 - 214.00
15 BA25-070 ไกด์บูช แบบ A BA25-70

42

ชิ้น 228.00 - 228.00
15 BA25-080 ไกด์บูช แบบ A BA25-80

65

ชิ้น 242.00 - 242.00
15 BA25-090 ไกด์บูช แบบ A BA25-90

31

ชิ้น 265.00 - 265.00
15 BA25-100 ไกด์บูช แบบ A BA25-100

48

ชิ้น 293.00 - 293.00
15 BA25-110 ไกด์บูช แบบ A BA25-110

11

ชิ้น 338.00 - 338.00
15 BA25-120 ไกด์บูช แบบ A BA25-120

5

ชิ้น 362.00 - 362.00
15 BA25-130 ไกด์บูช แบบ A BA25-130

31

ชิ้น 385.00 - 385.00
15 BA25-140 ไกด์บูช แบบ A BA25-140

36

ชิ้น 426.00 - 426.00
15 BA25-150 ไกด์บูช แบบ A BA25-150

Pre-Order

ชิ้น 483.00 - 483.00
15 BA30-015 ไกด์บูช แบบ A BA30-15

8

ชิ้น 139.00 - 139.00
15 BA30-020 ไกด์บูช แบบ A BA30-20

10

ชิ้น 139.00 - 139.00
15 BA30-025 ไกด์บูช แบบ A BA30-25

28

ชิ้น 170.00 - 170.00
15 BA30-030 ไกด์บูช แบบ A BA30-30

8

ชิ้น 174.00 - 174.00
15 BA30-035 ไกด์บูช แบบ A BA30-35

10

ชิ้น 182.00 - 182.00
15 BA30-040 ไกด์บูช แบบ A BA30-40

15

ชิ้น 187.00 - 187.00
15 BA30-045 ไกด์บูช แบบ A BA30-45

21

ชิ้น 206.00 - 206.00
15 BA30-050 ไกด์บูช แบบ A BA30-50

26

ชิ้น 215.00 - 215.00
15 BA30-055 ไกด์บูช แบบ A BA30-55

27

ชิ้น 225.00 - 225.00
15 BA30-060 ไกด์บูช แบบ A BA30-60

41

ชิ้น 225.00 - 225.00
15 BA30-065 ไกด์บูช แบบ A BA30-65

15

ชิ้น 258.00 - 258.00
15 BA30-070 ไกด์บูช แบบ A BA30-70

27

ชิ้น 258.00 - 258.00
15 BA30-080 ไกด์บูช แบบ A BA30-80

23

ชิ้น 258.00 - 258.00
15 BA30-090 ไกด์บูช แบบ A BA30-90

26

ชิ้น 313.00 - 313.00
15 BA30-100 ไกด์บูช แบบ A BA30-100

9

ชิ้น 347.00 - 347.00
15 BA30-110 ไกด์บูช แบบ A BA30-110

44

ชิ้น 391.00 - 391.00
15 BA30-120 ไกด์บูช แบบ A BA30-120

21

ชิ้น 431.00 - 431.00
15 BA30-130 ไกด์บูช แบบ A BA30-130

17

ชิ้น 492.00 - 492.00
15 BA30-140 ไกด์บูช แบบ A BA30-140

14

ชิ้น 535.00 - 535.00
15 BA30-150 ไกด์บูช แบบ A BA30-150

34

ชิ้น 604.00 - 604.00
15 BA35-020 ไกด์บูช แบบ A BA35-20

10

ชิ้น 168.00 - 168.00
15 BA35-025 ไกด์บูช แบบ A BA35-25

10

ชิ้น 168.00 - 168.00
15 BA35-030 ไกด์บูช แบบ A BA35-30

65

ชิ้น 198.00 - 198.00
15 BA35-035 ไกด์บูช แบบ A BA35-35

125

ชิ้น 215.00 - 215.00
15 BA35-040 ไกด์บูช แบบ A BA35-40

30

ชิ้น 227.00 - 227.00
15 BA35-045 ไกด์บูช แบบ A BA35-45

29

ชิ้น 238.00 - 238.00
15 BA35-050 ไกด์บูช แบบ A BA35-50

26

ชิ้น 238.00 - 238.00
15 BA35-055 ไกด์บูช แบบ A BA35-55

12

ชิ้น 265.00 - 265.00
15 BA35-060 ไกด์บูช แบบ A BA35-60

38

ชิ้น 281.00 - 281.00
15 BA35-065 ไกด์บูช แบบ A BA35-65

18

ชิ้น 299.00 - 299.00
15 BA35-070 ไกด์บูช แบบ A BA35-70

38

ชิ้น 299.00 - 299.00
15 BA35-080 ไกด์บูช แบบ A BA35-80

34

ชิ้น 354.00 - 354.00
15 BA35-090 ไกด์บูช แบบ A BA35-90

21

ชิ้น 384.00 - 384.00
15 BA35-100 ไกด์บูช แบบ A BA35-100

16

ชิ้น 498.00 - 498.00
15 BA35-110 ไกด์บูช แบบ A BA35-110

13

ชิ้น 531.00 - 531.00
15 BA35-120 ไกด์บูช แบบ A BA35-120

237

ชิ้น 554.00 - 554.00
15 BA35-130 ไกด์บูช แบบ A BA35-130

44

ชิ้น 598.00 - 598.00
15 BA35-140 ไกด์บูช แบบ A BA35-140

35

ชิ้น 650.00 - 650.00
15 BA35-150 ไกด์บูช แบบ A BA35-150

39

ชิ้น 725.00 - 725.00
15 BA35-160 ไกด์บูช แบบ A BA35-160

20

ชิ้น 799.00 - 799.00
15 BA40-025 ไกด์บูช แบบ A BA40-25

6

ชิ้น 214.00 - 214.00
15 BA40-030 ไกด์บูช แบบ A BA40-30

20

ชิ้น 214.00 - 214.00
15 BA40-035 ไกด์บูช แบบ A BA40-35

20

ชิ้น 226.00 - 226.00
15 BA40-040 ไกด์บูช แบบ A BA40-40

25

ชิ้น 238.00 - 238.00
15 BA40-045 ไกด์บูช แบบ A BA40-45

20

ชิ้น 272.00 - 272.00
15 BA40-050 ไกด์บูช แบบ A BA40-50

28

ชิ้น 284.00 - 284.00
15 BA40-055 ไกด์บูช แบบ A BA40-55

13

ชิ้น 296.00 - 296.00
15 BA40-060 ไกด์บูช แบบ A BA40-60

14

ชิ้น 299.00 - 299.00
15 BA40-065 ไกด์บูช แบบ A BA40-65

28

ชิ้น 335.00 - 335.00
15 BA40-070 ไกด์บูช แบบ A BA40-70

29

ชิ้น 410.00 - 410.00
15 BA40-080 ไกด์บูช แบบ A BA40-80

32

ชิ้น 433.00 - 433.00
15 BA40-090 ไกด์บูช แบบ A BA40-90

12

ชิ้น 460.00 - 460.00
15 BA40-100 ไกด์บูช แบบ A BA40-100

23

ชิ้น 523.00 - 523.00
15 BA40-110 ไกด์บูช แบบ A BA40-110

10

ชิ้น 621.00 - 621.00
15 BA40-120 ไกด์บูช แบบ A BA40-120

82

ชิ้น 679.00 - 679.00
15 BA40-130 ไกด์บูช แบบ A BA40-130

32

ชิ้น 748.00 - 748.00
15 BA40-140 ไกด์บูช แบบ A BA40-140

79

ชิ้น 851.00 - 851.00
15 BA40-150 ไกด์บูช แบบ A BA40-150

14

ชิ้น 955.00 - 955.00
15 BA40-160 ไกด์บูช แบบ A BA40-160

17

ชิ้น 1,070.00 - 1,070.00
15 BA50-070 ไกด์บูช แบบ A BA50-70

34

ชิ้น 820.00 - 820.00
15 BA50-080 ไกด์บูช แบบ A BA50-80

26

ชิ้น 820.00 - 820.00
15 BA50-120 ไกด์บูช แบบ A BA50-120

37

ชิ้น 1,585.00 - 1,585.00
15 BA50-140 ไกด์บูช แบบ A BA50-140

46

ชิ้น 1,890.00 - 1,890.00
15 BA50-160 ไกด์บูช แบบ A BA50-160(นอก STD)

Pre-Order

ชิ้น 2,360.00 - 2,360.00
15 BA50-180 ไกด์บูช แบบ A BA50-180(นอก STD)

4

ชิ้น 2,600.00 - 2,600.00
15 BA60-180 ไกด์บูช แบบ A BA60-180(นอก STD)

6

ชิ้น 2,950.00 - 2,950.00
15 BA60-200 ไกด์บูช แบบ A BA60-200(นอก STD)

4

ชิ้น 3,350.00 - 3,350.00
ปลอกนำมีบ่า แบบ A : (BA) MB001