โดเวลพินแบบมีเกลียว INT ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ
ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ โดเวลพินแบบมีเกลียว (INTP34102)
โดเวลพินแบบมีเกลียว Dowel Pin (Tapped Hole Type)
INT

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
11 DPT05-20 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT5-20

2824

ชิ้น 27.00 - 27.00
11 DPT05-25 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT5-25

2653

ชิ้น 27.00 - 27.00
11 DPT05-30 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT5-30

916

ชิ้น 27.00 - 27.00
11 DPT06-20 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-20

2405

ชิ้น 17.00 - 17.00
11 DPT06-25 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-25

1656

ชิ้น 19.00 - 19.00
11 DPT06-30 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-30

964

ชิ้น 17.00 - 17.00
11 DPT06-35 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-35

2334

ชิ้น 19.00 - 19.00
11 DPT06-40 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-40

1027

ชิ้น 19.00 - 19.00
11 DPT06-45 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-45

516

ชิ้น 19.00 - 19.00
11 DPT06-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-50

532

ชิ้น 19.00 - 19.00
11 DPT06-55 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-55

492

ชิ้น 38.00 - 38.00
11 DPT06-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-60

400

ชิ้น 38.00 - 38.00
11 DPT06-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT6-80

349

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPT08-20 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-20

869

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-25 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-25

648

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-30 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-30

1794

ชิ้น 18.00 - 18.00
11 DPT08-35 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-35

3482

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-40 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-40

4654

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-45 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-45

352

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-50

1902

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-55 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-55

996

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT08-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-60

549

ชิ้น 20.00 - 20.00
11 DPT08-65 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-65

62

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT08-70 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-70

230

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT08-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT8-80

354

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT10-100 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-100

144

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT10-110 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-110

Pre-Order

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT10-20 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-20

419

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-25 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-25

1222

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-30 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-30

754

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-35 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-35

1020

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-40 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-40

9946

ชิ้น 21.00 - 21.00
11 DPT10-45 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-45

190

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-50

1943

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-60

470

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-70 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-70

443

ชิ้น 23.00 - 23.00
11 DPT10-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT10-80

290

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT12-100 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-100

51

ชิ้น 45.00 - 45.00
11 DPT12-120 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-120

231

ชิ้น 58.00 - 58.00
11 DPT12-20 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-20

200

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPT12-30 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-30

497

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPT12-40 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-40

1053

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPT12-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-50

742

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPT12-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-60

933

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPT12-70 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-70

178

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPT12-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT12-80

Pre-Order

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT13-40 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT13-40

2151

ชิ้น 32.00 - 32.00
11 DPT13-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT13-50

5576

ชิ้น 30.00 - 30.00
11 DPT13-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT13-60

652

ชิ้น 32.00 - 32.00
11 DPT13-70 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT13-70

890

ชิ้น 32.00 - 32.00
11 DPT13-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT13-80

200

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT16-40 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT16-40

165

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT16-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT16-50

246

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT16-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT16-60

158

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPT16-70 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT16-70

102

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT16-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT16-80

16

ชิ้น 41.00 - 41.00
11 DPT20-50 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT20-50

78

ชิ้น 63.00 - 63.00
11 DPT20-60 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT20-60

4104

ชิ้น 63.00 - 63.00
11 DPT20-70 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT20-70

79

ชิ้น 63.00 - 63.00
11 DPT20-80 สลักโดเวล แบบมีเกลียว DPT20-80

141

ชิ้น 63.00 - 63.00
11 DPTL05-015 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL5-15

38

ชิ้น 25.00 - 25.00
11 DPTL05-020 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL5-20

65

ชิ้น 25.00 - 25.00
11 DPTL05-025 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL5-25

207

ชิ้น 25.00 - 25.00
11 DPTL05-030 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL5-30

288

ชิ้น 25.00 - 25.00
11 DPTL05-035 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL5-35

Pre-Order

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL06-015 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-15

33

ชิ้น 25.00 - 25.00
11 DPTL06-016 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-16

35

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL06-020 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-20

227

ชิ้น 22.00 - 22.00
11 DPTL06-025 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-25

43

ชิ้น 22.00 - 22.00
11 DPTL06-030 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-30

3182

ชิ้น 22.00 - 22.00
11 DPTL06-035 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-35

30

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL06-040 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-40

177

ชิ้น 22.00 - 22.00
11 DPTL06-050 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL6-50

16

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL08-015 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-15

22

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL08-020 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-20

175

ชิ้น 24.00 - 24.00
11 DPTL08-025 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-25

398

ชิ้น 24.00 - 24.00
11 DPTL08-028 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-28

32

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL08-030 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-30

360

ชิ้น 24.00 - 24.00
11 DPTL08-035 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-35

88

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL08-040 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-40

549

ชิ้น 24.00 - 24.00
11 DPTL08-045 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-45

33

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL08-060 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL8-60

482

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL10-020 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-20

393

ชิ้น 24.00 - 24.00
11 DPTL10-022 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-22

26

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL10-025 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-25

2684

ชิ้น 24.00 - 24.00
11 DPTL10-030 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-30

556

ชิ้น 24.00 - 24.00
11 DPTL10-035 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-35

315

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL10-040 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-40

447

ชิ้น 24.00 - 24.00
11 DPTL10-045 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-45

25

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL10-050 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-50

156

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL10-060 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL10-60

155

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL12-020 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-20

121

ชิ้น 29.00 - 29.00
11 DPTL12-025 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-25

197

ชิ้น 29.00 - 29.00
11 DPTL12-030 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-30

45

ชิ้น 29.00 - 29.00
11 DPTL12-035 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-35

67

ชิ้น 40.00 - 40.00
11 DPTL12-040 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-40

91

ชิ้น 29.00 - 29.00
11 DPTL12-045 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-45

Pre-Order

ชิ้น 50.00 - 50.00
11 DPTL12-050 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL12-50

166

ชิ้น 38.00 - 38.00
11 DPTL13-020 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-20

298

ชิ้น 33.00 - 33.00
11 DPTL13-025 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-25

270

ชิ้น 33.00 - 33.00
11 DPTL13-030 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-30

85

ชิ้น 33.00 - 33.00
11 DPTL13-035 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-35

19

ชิ้น 45.00 - 45.00
11 DPTL13-040 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-40

44

ชิ้น 33.00 - 33.00
11 DPTL13-045 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-45

Pre-Order

ชิ้น 45.00 - 45.00
11 DPTL13-050 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-50

28

ชิ้น 38.00 - 38.00
11 DPTL13-060 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-60

50

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL13-070 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-70

42

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL13-080 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL13-80

24

ชิ้น 70.00 - 70.00
11 DPTL14-040 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL14-40

3

ชิ้น 44.00 - 44.00
11 DPTL14-050 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL14-50

18

ชิ้น 44.00 - 44.00
11 DPTL14-060 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL14-60

30

ชิ้น 44.00 - 44.00
11 DPTL16-020 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-20

Pre-Order

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL16-025 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-25

Pre-Order

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL16-030 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-30

50

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL16-035 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-35

34

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL16-040 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-40

10

ชิ้น 60.00 - 60.00
11 DPTL16-045 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-45

Pre-Order

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL16-050 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL16-50

24

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-020 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-20

Pre-Order

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-025 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-25

Pre-Order

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-030 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-30

30

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-035 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-35

Pre-Order

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-040 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-40

Pre-Order

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-045 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-45

Pre-Order

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-050 สลักโดเวลแบบ Dh7-DPTL20-50

30

ชิ้น 80.00 - 80.00
11 DPTL20-060 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL20-60

51

ชิ้น 90.00 - 90.00
11 DPTL20-070 สลักโดเวลแบบDh7-DPTL20-70

33

ชิ้น 90.00 - 90.00
โดเวลพินแบบมีเกลียว INTP34102