Home > Punches Dies Retainers > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์รถยนต์ > แคมฟอลโลเวอร์
แคมฟอลโลเวอร์
แคมฟอลโลเวอร์ (INTP32802)
แคมฟอลโลเวอร์
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
09 CRF60-171 แคมฟอลโลเวอร์ CRF60-171 0 ชิ้น 1,140.00 - 1,140.00
09 CRF60-191 แคมฟอลโลเวอร์ CRF60-191 0 ชิ้น 1,185.00 - 1,185.00
09 CRF80-171 แคมฟอลโลเวอร์ CRF80-171 0 ชิ้น 1,305.00 - 1,305.00
09 CRF80-191 แคมฟอลโลเวอร์ CRF80-191 0 ชิ้น 1,350.00 - 1,350.00
แคมฟอลโลเวอร์ INTP32802