ไดเซท | Intertool.co.th | ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ INT

ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ INT ไดเซท
ไดเซท ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ (INTP272)
ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ SD
INT

In Stock (7 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
02 SDBS100X100X140 ไดเซท SDBS 100X100X140

1

ชุด 3,750.00 - 3,750.00
02 SDBS125X100X140 ไดเซท SDBS 125X100X140

Pre-Order

ชุด 3,605.00 - 3,605.00
02 SDBS125X125X150 ไดเซท SDBS 125X125X150

Pre-Order

ชุด 4,840.00 - 4,840.00
02 SDBS160X100X150 ไดเซท SDBS 160X100X150

1

ชุด 5,010.00 - 5,010.00
02 SDBS160X125X150 ไดเซท SDBS 160X125X150

1

ชุด 5,240.00 - 5,240.00
02 SDBS160X160X150 ไดเซท SDBS 160X160X150

Pre-Order

ชุด 5,475.00 - 5,475.00
02 SDBS180X100X150 ไดเซท SDBS 180X100X150

Pre-Order

ชุด 5,215.00 - 5,215.00
02 SDBS180X125X150 ไดเซท SDBS 180X125X150

Pre-Order

ชุด 5,480.00 - 5,480.00
02 SDBS180X160X150 ไดเซท SDBS 180X160X150

Pre-Order

ชุด 5,730.00 - 5,730.00
02 SDBS180X180X150 ไดเซท SDBS 180X180X150

Pre-Order

ชุด 5,910.00 - 5,910.00
02 SDBS200X100X150 ไดเซท SDBS 200X100X150

Pre-Order

ชุด 5,425.00 - 5,425.00
02 SDBS200X125X150 ไดเซท SDBS 200X125X150

Pre-Order

ชุด 5,710.00 - 5,710.00
02 SDBS200X160X150 ไดเซท SDBS 200X160X150

Pre-Order

ชุด 6,000.00 - 6,000.00
02 SDBS200X180X150 ไดเซท SDBS 200X180X150

Pre-Order

ชุด 6,190.00 - 6,190.00
02 SDBS200X200X160 ไดเซท SDBS 200X200X160

Pre-Order

ชุด 7,975.00 - 7,975.00
02 SDBS230X100X150 ไดเซท SDBS 230X100X150

Pre-Order

ชุด 5,735.00 - 5,735.00
02 SDBS230X125X150 ไดเซท SDBS 230X125X150

Pre-Order

ชุด 6,060.00 - 6,060.00
02 SDBS230X160X150 ไดเซท SDBS 230X160X150

Pre-Order

ชุด 6,390.00 - 6,390.00
02 SDBS230X180X150 ไดเซท SDBS 230X180X150

Pre-Order

ชุด 6,600.00 - 6,600.00
02 SDBS230X230X160 ไดเซท SDBS 230X230X160

Pre-Order

ชุด 8,895.00 - 8,895.00
02 SDBS250X100X150 ไดเซท SDBS 250X100X150

1

ชุด 5,945.00 - 5,945.00
02 SDBS250X125X150 ไดเซท SDBS 250X125X150

1

ชุด 6,290.00 - 6,290.00
02 SDBS250X160X150 ไดเซท SDBS 250X160X150

Pre-Order

ชุด 6,645.00 - 6,645.00
02 SDBS250X180X160 ไดเซท SDBS 250X180X160

Pre-Order

ชุด 8,490.00 - 8,490.00
02 SDBS250X200X160 ไดเซท SDBS 250X200X160

Pre-Order

ชุด 9,235.00 - 9,235.00
02 SDBS250X230X160 ไดเซท SDBS 250X230X160

Pre-Order

ชุด 9,295.00 - 9,295.00
02 SDBS250X250X160 ไดเซท SDBS 250X250X160

Pre-Order

ชุด 9,560.00 - 9,560.00
02 SDBS300X100X150 ไดเซท SDBS 300X100X150

Pre-Order

ชุด 6,455.00 - 6,455.00
02 SDBS300X125X150 ไดเซท SDBS 300X125X150

Pre-Order

ชุด 6,870.00 - 6,870.00
02 SDBS300X160X160 ไดเซท SDBS 300X160X160

Pre-Order

ชุด 9,015.00 - 9,015.00
02 SDBS300X180X160 ไดเซท SDBS 300X180X160

Pre-Order

ชุด 9,335.00 - 9,335.00
02 SDBS300X200X160 ไดเซท SDBS 300X200X160

Pre-Order

ชุด 9,815.00 - 9,815.00
02 SDBS300X230X160 ไดเซท SDBS 300X230X160

Pre-Order

ชุด 10,285.00 - 10,285.00
02 SDBS300X250X160 ไดเซท SDBS 300X250X160

Pre-Order

ชุด 10,605.00 - 10,605.00
02 SDBS300X300X180 ไดเซท SDBS 300X300X180

Pre-Order

ชุด 14,345.00 - 14,345.00
02 SDBS350X125X160 ไดเซท SDBS 350X125X160

Pre-Order

ชุด 9,445.00 - 9,445.00
02 SDBS350X160X160 ไดเซท SDBS 350X160X160

Pre-Order

ชุด 9,815.00 - 9,815.00
02 SDBS350X180X160 ไดเซท SDBS 350X180X160

Pre-Order

ชุด 10,275.00 - 10,275.00
02 SDBS350X200X160 ไดเซท SDBS 350X200X160

Pre-Order

ชุด 10,730.00 - 10,730.00
02 SDBS350X230X160 ไดเซท SDBS 350X230X160

Pre-Order

ชุด 11,280.00 - 11,280.00
02 SDBS350X250X160 ไดเซท SDBS 350X250X160

Pre-Order

ชุด 11,645.00 - 11,645.00
02 SDBS350X300X180 ไดเซท SDBS 350X300X180

Pre-Order

ชุด 15,795.00 - 15,795.00
02 SDBS350X350X180 ไดเซท SDBS 350X350X180

Pre-Order

ชุด 17,290.00 - 17,290.00
02 SDBS400X125X160 ไดเซท SDBS 400X125X160

Pre-Order

ชุด 10,185.00 - 10,185.00
02 SDBS400X160X160 ไดเซท SDBS 400X160X160

Pre-Order

ชุด 10,675.00 - 10,675.00
02 SDBS400X180X160 ไดเซท SDBS 400X180X160

Pre-Order

ชุด 11,020.00 - 11,020.00
02 SDBS400X200X160 ไดเซท SDBS 400X200X160

Pre-Order

ชุด 11,645.00 - 11,645.00
02 SDBS400X230X180 ไดเซท SDBS 400X230X180

Pre-Order

ชุด 15,870.00 - 15,870.00
02 SDBS400X250X180 ไดเซท SDBS 400X250X180

Pre-Order

ชุด 16,500.00 - 16,500.00
02 SDBS400X300X180 ไดเซท SDBS 400X300X180

Pre-Order

ชุด 17,235.00 - 17,235.00
02 SDBS400X350X180 ไดเซท SDBS 400X350X180

Pre-Order

ชุด 18,925.00 - 18,925.00
02 SDBS450X160X160 ไดเซท SDBS 450X160X160

Pre-Order

ชุด 11,475.00 - 11,475.00
02 SDBS450X200X180 ไดเซท SDBS 450X200X180

Pre-Order

ชุด 15,935.00 - 15,935.00
02 SDBS450X250X180 ไดเซท SDBS 450X250X180

Pre-Order

ชุด 17,860.00 - 17,860.00
02 SDBS450X300X180 ไดเซท SDBS 450X300X180

Pre-Order

ชุด 18,675.00 - 18,675.00
02 SDBS450X350X180 ไดเซท SDBS 450X350X180

Pre-Order

ชุด 20,570.00 - 20,570.00
02 SDBS500X200X180 ไดเซท SDBS 500X200X180

Pre-Order

ชุด 17,115.00 - 17,115.00
02 SDBS500X250X180 ไดเซท SDBS 500X250X180

Pre-Order

ชุด 19,210.00 - 19,210.00
02 SDBS500X300X180 ไดเซท SDBS 500X300X180

Pre-Order

ชุด 20,115.00 - 20,115.00
02 SDBS500X350X210 ไดเซท SDBS 500X350X210

Pre-Order

ชุด 24,395.00 - 24,395.00
02 SDBS550X250X180 ไดเซท SDBS 550X250X180

Pre-Order

ชุด 20,565.00 - 20,565.00
02 SDBS550X300X210 ไดเซท SDBS 550X300X210

Pre-Order

ชุด 24,395.00 - 24,395.00
02 SDBS550X350X210 ไดเซท SDBS 550X350X210

Pre-Order

ชุด 26,095.00 - 26,095.00
ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ SD INTP272
ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ SD INTP272
ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ SD INTP272
ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ SD INTP272