ไดเซท | Intertool.co.th | ไดเซทเหล็กหล่อแบบ INT

ไดเซทเหล็กหล่อแบบ INT ไดเซท
ไดเซท ไดเซทเหล็กหล่อแบบ (INTP260)
ไดเซทเหล็กหล่อแบบ FB
INT

In Stock (7 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
01 FBBS125X100 ไดเซท FBBS 125X100

Pre-Order

ชุด 3,375.00 - 3,375.00
01 FBBS125X100X140 ไดเซท FBBS 125X100X140

Pre-Order

ชุด 3,375.00 - 3,375.00
01 FBBS150X125 ไดเซท FBBS 150X125

Pre-Order

ชุด 3,875.00 - 3,875.00
01 FBBS150X125X140 ไดเซท FBBS 150X125X140

Pre-Order

ชุด 3,875.00 - 3,875.00
01 FBBS180X150 ไดเซท FBBS 180X150

7

ชุด 4,625.00 - 4,625.00
01 FBBS180X150X150 ไดเซท FBBS 180X150X150

6

ชุด 4,625.00 - 4,625.00
01 FBBS210X150 ไดเซท FBBS 210X150

Pre-Order

ชุด 4,750.00 - 4,750.00
01 FBBS210X150X150 ไดเซท FBBS 210X150X150

Pre-Order

ชุด 4,750.00 - 4,750.00
01 FBBS250X180 ไดเซท FBBS 250X180

Pre-Order

ชุด 6,450.00 - 6,450.00
01 FBBS250X180X160 ไดเซท FBBS 250X180X160

Pre-Order

ชุด 6,450.00 - 6,450.00
ไดเซทเหล็กหล่อแบบ FB INTP260