Home > Punches Dies Retainers > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS > ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS (INTP242)
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 SBBP10 แผ่นกันหลัง SBBP10 19 ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBBP13 แผ่นกันหลัง SBBP13 22 ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBBP16 แผ่นกันหลัง SBBP16 86 ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBBP20 แผ่นกันหลัง SBBP20 157 ชิ้น 140.00 - 140.00
08 SBBP25 แผ่นกันหลัง SBBP25 111 ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBBP32 แผ่นกันหลัง SBBP32 148 ชิ้น 180.00 - 180.00
08 SB-RR10 Body พั้นช์กลม SB-RR10 27 ชิ้น 315.00 - 315.00
08 SB-RR13 Body พั้นช์กลม SB-RR13 44 ชิ้น 330.00 - 330.00
08 SB-RR16 Body พั้นช์กลม B-RR16 67 ชิ้น 345.00 - 345.00
08 SB-RR20 Body พั้นช์กลม SB-RR20 48 ชิ้น 380.00 - 380.00
08 SB-RR25 Body พั้นช์กลม SB-RR25 73 ชิ้น 400.00 - 400.00
08 SB-RR32 Body พั้นช์กลม SB-RR32 16 ชิ้น 460.00 - 460.00
08 SB-SS10 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS10 49 ชิ้น 360.00 - 360.00
08 SB-SS13 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS13 108 ชิ้น 370.00 - 370.00
08 SB-SS16 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS16 93 ชิ้น 380.00 - 380.00
08 SB-SS20 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS20 53 ชิ้น 420.00 - 420.00
08 SB-SS25 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS25 45 ชิ้น 450.00 - 450.00
08 SB-SS32 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS32 33 ชิ้น 495.00 - 495.00
08 SB-TR10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR10 19 ชุด 430.00 - 430.00
08 SB-TR13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR13 22 ชุด 445.00 - 445.00
08 SB-TR16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR16 67 ชุด 475.00 - 475.00
08 SB-TR20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR20 48 ชุด 530.00 - 530.00
08 SB-TR25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR25 73 ชุด 575.00 - 575.00
08 SB-TR32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR32 16 ชุด 655.00 - 655.00
08 SB-TS10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS10 19 ชุด 475.00 - 475.00
08 SB-TS13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS13 22 ชุด 490.00 - 490.00
08 SB-TS16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS16 86 ชุด 510.00 - 510.00
08 SB-TS20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS20 53 ชุด 570.00 - 570.00
08 SB-TS25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS25 45 ชุด 625.00 - 625.00
08 SB-TS32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS32 33 ชุด 685.00 - 685.00
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS INTP242