Home > Punches Dies Retainers > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS > ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS (INTP241)
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 SBBP10 แผ่นกันหลัง SBBP10 19 ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBBP13 แผ่นกันหลัง SBBP13 22 ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBBP16 แผ่นกันหลัง SBBP16 86 ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBBP20 แผ่นกันหลัง SBBP20 157 ชิ้น 140.00 - 140.00
08 SBBP25 แผ่นกันหลัง SBBP25 111 ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBBP32 แผ่นกันหลัง SBBP32 148 ชิ้น 180.00 - 180.00
08 SB-ML10 Bodyพั้นช์กลมSB-ML10 14 ชิ้น 230.00 - 230.00
08 SB-ML13 Bodyพั้นช์กลมSB-ML13 114 ชิ้น 250.00 - 250.00
08 SB-ML16 Bodyพั้นช์กลมSB-ML16 57 ชิ้น 260.00 - 260.00
08 SB-ML20 Bodyพั้นช์กลมSB-ML20 54 ชิ้น 280.00 - 280.00
08 SB-ML25 Bodyพั้นช์กลมSB-ML25 207 ชิ้น 310.00 - 310.00
08 SB-ML32 Bodyพั้นช์กลมSB-ML32 140 ชิ้น 360.00 - 360.00
08 SB-MR10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR10 14 ชุด 345.00 - 345.00
08 SB-MR13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR13 22 ชุด 365.00 - 365.00
08 SB-MR16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR16 57 ชุด 385.00 - 385.00
08 SB-MR20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR20 54 ชุด 425.00 - 425.00
08 SB-MR25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR25 111 ชุด 475.00 - 475.00
08 SB-MR32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR32 140 ชุด 545.00 - 545.00
08 SBMT10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT10 14 ชุด 235.00 - 235.00
08 SBMT13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT13 114 ชุด 255.00 - 255.00
08 SBMT16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT16 57 ชุด 265.00 - 265.00
08 SBMT20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT20 54 ชุด 285.00 - 285.00
08 SBMT25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT25 207 ชุด 315.00 - 315.00
08 SBMT32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT32 140 ชุด 365.00 - 365.00
08 SB-SL10 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL10 106 ชิ้น 270.00 - 270.00
08 SB-SL13 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL13 110 ชิ้น 280.00 - 280.00
08 SB-SL16 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL16 54 ชิ้น 295.00 - 295.00
08 SB-SL20 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL20 16 ชิ้น 320.00 - 320.00
08 SB-SL25 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL25 56 ชิ้น 350.00 - 350.00
08 SB-SL32 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL32 72 ชิ้น 395.00 - 395.00
08 SB-SM10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM10 19 ชุด 385.00 - 385.00
08 SB-SM13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM13 22 ชุด 395.00 - 395.00
08 SB-SM16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM16 54 ชุด 420.00 - 420.00
08 SB-SM20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM20 16 ชุด 470.00 - 470.00
08 SB-SM25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM25 56 ชุด 515.00 - 515.00
08 SB-SM32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM32 72 ชุด 590.00 - 590.00
08 SBST10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST10 106 ชุด 275.00 - 275.00
08 SBST13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST13 110 ชุด 285.00 - 285.00
08 SBST16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST16 54 ชุด 300.00 - 300.00
08 SBST20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST20 16 ชุด 330.00 - 330.00
08 SBST25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST25 56 ชุด 355.00 - 355.00
08 SBST32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST32 72 ชุด 410.00 - 410.00
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS INTP241