Home > Punches Dies Retainers > ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS > ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง - กระบวนการ NC
ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง - กระบวนการ NC
ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง - กระบวนการ NC (INTP231)
ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง - กระบวนการ NC
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 DR-ALH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ALH10 41 ชุด 861.00 - 861.00
08 DR-ALH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ALH13 49 ชุด 891.00 - 891.00
08 DR-ALH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ALH16 42 ชุด 913.00 - 913.00
08 DR-ALH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ALH20 32 ชุด 973.00 - 973.00
08 DR-ALH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ALH25 29 ชุด 1,020.00 - 1,020.00
08 DR-ANH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ANH10 41 ชุด 640.00 - 640.00
08 DR-ANH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ANH13 49 ชุด 666.00 - 666.00
08 DR-ANH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ANH16 42 ชุด 688.00 - 688.00
08 DR-ANH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ANH20 32 ชุด 731.00 - 731.00
08 DR-ANH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-ANH25 29 ชุด 774.00 - 774.00
08 DRARH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRARH10 41 ชุด 671.00 - 671.00
08 DRARH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRARH13 49 ชุด 701.00 - 701.00
08 DRARH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRARH16 42 ชุด 722.00 - 722.00
08 DRARH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRARH20 32 ชุด 766.00 - 766.00
08 DRARH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRARH25 29 ชุด 813.00 - 813.00
08 DR-BLH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BLH10 28 ชุด 917.00 - 917.00
08 DR-BLH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BLH13 13 ชุด 942.00 - 942.00
08 DR-BLH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BLH16 26 ชุด 973.00 - 973.00
08 DR-BLH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BLH20 17 ชุด 1,020.00 - 1,020.00
08 DR-BLH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BLH25 20 ชุด 1,076.00 - 1,076.00
08 DR-BNH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BNH10 28 ชิ้น 696.00 - 696.00
08 DR-BNH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BNH13 13 ชิ้น 718.00 - 718.00
08 DR-BNH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BNH16 26 ชิ้น 749.00 - 749.00
08 DR-BNH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BNH20 17 ชิ้น 778.00 - 778.00
08 DR-BNH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DR-BNH25 20 ชิ้น 830.00 - 830.00
08 DRBRH10 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRBRH10 28 ชุด 727.00 - 727.00
08 DRBRH13 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRBRH13 13 ชุด 752.00 - 752.00
08 DRBRH16 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRBRH16 26 ชุด 783.00 - 783.00
08 DRBRH20 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRBRH20 17 ชุด 813.00 - 813.00
08 DRBRH25 รีเทนเนอร์ทนทานต่อแรงดึง(NC) DRBRH25 20 ชุด 869.00 - 869.00
08 EBPL10 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL10 590 ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL13 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL13 842 ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL16 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL16 486 ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL20 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL20 221 ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPL25 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL25 78 ชิ้น 140.00 - 140.00
ชุดรีเทนเนอร์ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูง - กระบวนการ NC INTP231