DIAMOND DRESSING Norton เพชรกรีดหิน
DIAMOND DRESSING (68 576-DIAMOND DRESSING)
เพชรกรีดหิน
Norton

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
068 57668598 DIAMOND DRESSING 1/4 CARAT 10X100L #SP2D

10

ชิ้น 741.00 - 741.00
068 57668599 DIAMOND DRESSING 1 CARAT 10X100L #SP10D

10

ชิ้น 2,576.00 - 2,576.00
068 57685286 DIAMOND DRESSING 1/2 CARAT 10X100L #SP5D

45

ชิ้น 1,110.00 - 1,110.00