Home > หินเจียร > เพชรกรีดหิน - DIAMOND DRESSING > DIAMOND DRESSING
DIAMOND DRESSING
DIAMOND DRESSING (68 576-DIAMOND DRESSING)
เพชรกรีดหิน
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
68 57668598 DIAMOND DRESSING 1/4 CARAT 10X100L #SP2D 58 ชิ้น 662.00 - 662.00
68 57668599 DIAMOND DRESSING 1 CARAT 10X100L #SP10D 51 ชิ้น 2,270.00 - 2,270.00
68 57685286 DIAMOND DRESSING 1/2 CARAT 10X100L #SP5D 94 ชิ้น 978.00 - 978.00