DIAMOND & CBN WHEELS Norton หินถ้วยเพชร
Grinding Wheel DIAMOND & CBN WHEELS (68 576)
หินถ้วยเพชร & CBN
Norton

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
068 57674162 11V9-125-2-10-31.75 CB107 BI161 C75 H

1

ชิ้น 17,341.00 - 17,341.00
068 57674163 หินถ้วยเพชร 11V9-125-2-10-31.75 ASD107 BI105 C75H

2

ชิ้น 16,346.00 - 16,346.00
068 57683382 หินถ้วย CBN D-K12V9-100-3-6-31.75 CB107 BI140 C75 D

4

ชิ้น 20,553.00 - 20,553.00