68 32C หินเจียรนัย 39C สีเขียว NORTON หินเจียร หินเจียรนัย
Grinding Wheel (Green) หินเจียรนัย 39C สีเขียว (68 39C)
หินเจียรสีเขียว Grinding Wheel (Green)
NORTON

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
068 53055536 T1A 305X32X76.2 39C60JVK Grinding Wheel (Green)

6

ชิ้น 1,907.00 - 1,907.00
068 53055537 T1A 355X25X127 39C120KVK Grinding Wheel (Green)

8

ชิ้น 1,907.00 - 1,907.00
068 53055542 T1A 180X13X31.75 39C120JVK Grinding Wheel (Green)

21

ชิ้น 404.00 - 404.00
068 53087002 T1A 150X16X12.7 39C120H7VK Grinding Wheel (Green)

35

ชิ้น 492.00 - 492.00
068 53125482 T1A 205X25X31.75 39C80KVK Grinding Wheel (Green)

1

ชิ้น 776.00 - 776.00
068 53125981 T1A 205X25X31.75 39C100KVK Grinding Wheel (Green)

22

ชิ้น 754.00 - 754.00
068 53126526 T1A 180X13X31.75 39C80KVK Grinding Wheel (Green)

31

ชิ้น 404.00 - 404.00
068 53129669 T1A 355X50X127 39C60KVK Grinding Wheel (Green)

6

ชิ้น 3,558.00 - 3,558.00
068 53129721 T1A 205X20X31.75 39C120KVK Grinding Wheel (Green)

33

ชิ้น 499.00 - 499.00
068 53133421 T1A 205X20X31.75 39C80KVK Grinding Wheel (Green)

18

ชิ้น 606.00 - 606.00
068 53148469 T1A 205X20X31.75 39C80-JVK 35m Grinding Wheel (Green)

5

ชิ้น 569.00 - 569.00
068 53153129 T1A 355X40X127 39C100JVK Grinding Wheel (Green)

9

ชิ้น 4,268.00 - 4,268.00
068 53153410 T1A 180X25X31.75 39C120KVK Grinding Wheel (Green)

17

ชิ้น 551.00 - 551.00
068 53156786 T1A 355X40X127 39C80JVK Grinding Wheel (Green)

10

ชิ้น 3,467.00 - 3,467.00
068 53166268 T1A 180X20X31.75 39C120JVK Grinding Wheel (Green)

20

ชิ้น 511.00 - 511.00
068 53166269 T1A 100X10X31.75 39C100IVK Grinding Wheel (Green)

Pre-Order

ชิ้น 180.00 - 180.00
068 53169236 T1A 305X25X127 39C100JVK Grinding Wheel (Green)

Pre-Order

ชิ้น 1,445.00 - 1,445.00
068 53169237 T1A 355X38X152.4 39C100JVK Grinding Wheel (Green)

5

ชิ้น 2,431.00 - 2,431.00
068 53169254 T1A 180X16X31.75 39C120JVK Grinding Wheel (Green)

47

ชิ้น 524.00 - 524.00
068 53169257 T1A 180X20X31.75 39C80JVK Grinding Wheel (Green)

90

ชิ้น 487.00 - 487.00
068 53169258 T1A 180X20X31.75 39C120KVK Grinding Wheel (Green)

16

ชิ้น 478.00 - 478.00
068 53173601 T1A 355X25X127 39C80JVK Grinding Wheel (Green)

5

ชิ้น 1,811.00 - 1,811.00
068 53182114 T1A 510x50x127 39C80KVK 45M/S Grinding Wheel (Green)

2

ชิ้น 7,961.00 - 7,961.00
068 53195959 T1A 16X16X6 39C60-IVS 35 M/S Grinding Wheel (Green)

77

ชิ้น 329.00 - 329.00
068 53195960 T1A 20X20X6 39C60-IVS 35 M/S Grinding Wheel (Green)

10

ชิ้น 412.00 - 412.00
068 53195961 T1A 25X25X8 39C60-IVS 35M/S Grinding Wheel (Green)

15

ชิ้น 514.00 - 514.00
068 53251721 T1A 305X25X127 39C80KVK Grinding Wheel (Green)

16

ชิ้น 1,580.00 - 1,580.00
068 53263252 T1A 180X20X31.75 39C100KVK Grinding Wheel (Green)

35

ชิ้น 478.00 - 478.00
068 53292207 T5A 205X32X31.75 39C100JVK Grinding Wheel (Green)

1

ชิ้น 1,211.00 - 1,211.00
068 53325721 T1A 355X32X127 39C100JVK 35 m/ Grinding Wheel (Green)

2

ชิ้น 2,708.00 - 2,708.00
068 53336848 T1A 355X50X127 39C80IVBE Grinding Wheel (Green)

4

ชิ้น 6,019.00 - 6,019.00
068 63607854 T1A 13X13X4 39C60IVK Grinding Wheel (Green)

18

ชิ้น 269.00 - 269.00
068 63675260 T1A 405X40X127 39C80KVK Grinding Wheel (Green)

3

ชิ้น 4,064.00 - 4,064.00
068 63677103 T1A 255X25X76.2 39C100JVK Grinding Wheel (Green)

5

ชิ้น 1,588.00 - 1,588.00
068 63677340 T1A 205X20X31.75 39C100KVK Grinding Wheel (Green)

27

ชิ้น 575.00 - 575.00
068 83159454 T1A 205X25X50.8 39C60KVK Grinding Wheel (Green)

14

ชิ้น 1,282.00 - 1,282.00