หินเจียรนัย รุ่น 32A หินเจียรสีครีม NORTON หินเจียรนัย
Grinding Wheel หินเจียรนัย รุ่น 32A (หินเจียรสีครีม) NORTON (68 32A)
Grinding Wheel คมตัดชนิดนี้ เป็นคมตัดพิเศษ คมตัดจะแข็งกว่า 38A เหมาะกับการเจียรเหล็ก เครื่องมือ (Tool steel) ทุกชนิดที่ไวต่อความร้อน และต้องการป้อน feed มากๆ หินสึกหลอช้าไม่เสียรูปทรง สามารถเจียรแห้งได้ดี

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
68 43479967 T1A 510X75X127 32A46K12VBEP Grinding Wheel (Off-White)

1

ชิ้น 15,070.00 - 15,070.00
68 53052974 T1A 180X6X31.75 32A220-JVH Grinding Wheel (Off-White)

2

ชิ้น 355.00 - 355.00
68 53130662 T1A 180X13X31.75 32A60JVBE Grinding Wheel (Off-White)

Pre-Order

ชิ้น 411.00 - 411.00
68 53169215 T1A 405X40X127 32A60LVBE Grinding Wheel (Off-White)

Pre-Order

ชิ้น 3,910.00 - 3,910.00
68 53169251 T1A 180X16X31.75 32A60JVBE Grinding Wheel (Off-White)

9

ชิ้น 474.00 - 474.00
68 53169253 T1A 180X16X31.75 32A100KVBE Grinding Wheel (Off-White)

19

ชิ้น 474.00 - 474.00
68 53169297 T1A 180X13X31.75 32A100KVBE Grinding Wheel (Off-White)

15

ชิ้น 432.00 - 432.00
68 53169308 T1A 180X10X31.75 32A60JVBE Grinding Wheel (Off-White)

Pre-Order

ชิ้น 397.00 - 397.00
68 53169309 T1A 180X10X31.75 32A80KVBE Grinding Wheel (Off-White)

7

ชิ้น 397.00 - 397.00
68 53169316 T1A 180X6X31.75 32A120KVBE Grinding Wheel (Off-White)

20

ชิ้น 273.00 - 273.00
68 63665101 T1A 180X13X31.75 32A46KVBE 35m Grinding Wheel (Off-White)

Pre-Order

ชิ้น 411.00 - 411.00
68 63676121 T7A 610X270X304.8 32A100/120 L Grinding Wheel (Off-White)

Pre-Order

ชิ้น 45,906.00 - 45,906.00
68 63676122 T1A 610X255X304.8 32A/100/120L Grinding Wheel (Off-White)

Pre-Order

ชิ้น 42,980.00 - 42,980.00
NORTON 68 32A