SCREW PLUG ITT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
SCREW PLUG (47 MMSW)
SCREW PLUG
ITT

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
047 MMSW03 SCREW PLUG MMSW 3X0.5P

297

ชิ้น 6.00 - 6.00
047 MMSW04 SCREW PLUG MMSW 4X0.7P

153

ชิ้น 6.00 - 6.00
047 MMSW05 SCREW PLUG MMSW 5X0.8P

42

ชิ้น 13.00 - 13.00
047 MMSW06 SCREW PLUG MMSW 6X1.0P

378

ชิ้น 13.00 - 13.00
047 MMSW08 SCREW PLUG MMSW 8X1.25P

223

ชิ้น 12.00 - 12.00
047 MMSW10 SCREW PLUG MMSW 10X1.5P

382

ชิ้น 15.00 - 15.00
047 MMSW12 SCREW PLUG MMSW 12X1.5P

703

ชิ้น 19.00 - 19.00
047 MMSW14 SCREW PLUG MMSW 14X1.5P

526

ชิ้น 28.00 - 28.00
047 MMSW16 SCREW PLUG MMSW 16X1.5P

868

ชิ้น 30.00 - 30.00
047 MMSW18 SCREW PLUG MMSW 18X1.5P

238

ชิ้น 26.00 - 26.00
047 MMSW20 SCREW PLUG MMSW 20X1.5P

718

ชิ้น 35.00 - 35.00
047 MMSW22 SCREW PLUG MMSW 22X1.5P

623

ชิ้น 40.00 - 40.00
047 MMSW24 SCREW PLUG MMSW 24X1.5P

560

ชิ้น 38.00 - 38.00
047 MMSW25 SCREW PLUG MMSW 25X1.5P

35

ชิ้น 60.00 - 60.00
047 MMSW26 SCREW PLUG MMSW 26X1.5P

252

ชิ้น 48.00 - 48.00
047 MMSW27 SCREW PLUG MMSW 27X1.5P

150

ชิ้น 53.00 - 53.00
047 MMSW28 SCREW PLUG MMSW 28X1.5P

Pre-Order

ชิ้น 57.00 - 57.00
047 MMSW30 SCREW PLUG MMSW 30X1.5P

239

ชิ้น 60.00 - 60.00
047 MMSW33 SCREW PLUG MMSW 33X1.5P

914

ชิ้น 80.00 - 80.00
047 MMSW36 SCREW PLUG MMSW 36X1.5P

116

ชิ้น 136.00 - 136.00
047 MMSW38 SCREW PLUG MMSW 38X1.5P

100

ชิ้น 162.00 - 162.00
047 MMSW40 SCREW PLUG MMSW 40X1.5P

2

ชิ้น 209.00 - 209.00
047 MMSW42 SCREW PLUG MMSW 42X1.5P

10

ชิ้น 276.00 - 276.00
047 MMSW45 SCREW PLUG MMSW 45X1.5P

26

ชิ้น 333.00 - 333.00
SCREW PLUG  47 MMSW