Home > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ > ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ STRIPPER BOLT ITT
STRIPPER BOLT ITT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ STRIPPER BOLT ITT (47 MMSB)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ STRIPPER BOLT

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
47 MMSB045-10 STRIPPER BOLT MMSB 4.5-10

33

ชิ้น 29.00 - 29.00
47 MMSB045-15 STRIPPER BOLT MMSB 4.5-15

38

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB045-20 STRIPPER BOLT MMSB 4.5-20

38

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB045-25 STRIPPER BOLT MMSB 4.5-25

46

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB045-30 STRIPPER BOLT MMSB 4.5-30

35

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB045-35 STRIPPER BOLT MMSB 4.5-35

16

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB045-40 STRIPPER BOLT MMSB 4.5-40

42

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB055-10 STRIPPER BOLT MMSB 5.5-10

56

ชิ้น 29.00 - 29.00
47 MMSB055-15 STRIPPER BOLT MMSB 5.5-15

12

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB055-20 STRIPPER BOLT MMSB 5.5-20

40

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB055-25 STRIPPER BOLT MMSB 5.5-25

141

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB055-30 STRIPPER BOLT MMSB 5.5-30

64

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB055-35 STRIPPER BOLT MMSB 5.5-35

50

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB055-40 STRIPPER BOLT MMSB 5.5-40

178

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB055-45 STRIPPER BOLT MMSB 5.5-45

61

ชิ้น 28.00 - 28.00
47 MMSB055-50 STRIPPER BOLT MMSB 5.5-50

51

ชิ้น 28.00 - 28.00
47 MMSB055-55 STRIPPER BOLT MMSB 5.5-55

48

ชิ้น 28.00 - 28.00
47 MMSB060-10 STRIPPER BOLT MMSB 6-10

Pre-Order

ชิ้น 29.00 - 29.00
47 MMSB060-15 STRIPPER BOLT MMSB 6-15

Pre-Order

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB060-20 STRIPPER BOLT MMSB 6-20

209

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB060-25 STRIPPER BOLT MMSB 6-25

67

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB060-30 STRIPPER BOLT MMSB 6-30

31

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB060-35 STRIPPER BOLT MMSB 6-35

42

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB060-40 STRIPPER BOLT MMSB 6-40

76

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB060-45 STRIPPER BOLT MMSB 6-45

32

ชิ้น 30.00 - 30.00
47 MMSB060-50 STRIPPER BOLT MMSB 6-50

65

ชิ้น 30.00 - 30.00
47 MMSB060-55 STRIPPER BOLT MMSB 6-55

38

ชิ้น 31.00 - 31.00
47 MMSB060-60 STRIPPER BOLT MMSB 6-60

52

ชิ้น 31.00 - 31.00
47 MMSB060-65 STRIPPER BOLT MMSB 6-65

80

ชิ้น 31.00 - 31.00
47 MMSB060-70 STRIPPER BOLT MMSB 6-70

73

ชิ้น 31.00 - 31.00
47 MMSB065-10 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-10

14

ชิ้น 29.00 - 29.00
47 MMSB065-15 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-15

182

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB065-20 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-20

111

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB065-25 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-25

152

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB065-30 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-30

41

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB065-35 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-35

6

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB065-40 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-40

68

ชิ้น 27.00 - 27.00
47 MMSB065-45 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-45

67

ชิ้น 30.00 - 30.00
47 MMSB065-50 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-50

122

ชิ้น 30.00 - 30.00
47 MMSB065-55 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-55

44

ชิ้น 31.00 - 31.00
47 MMSB065-60 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-60

55

ชิ้น 31.00 - 31.00
47 MMSB065-65 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-65

30

ชิ้น 31.00 - 31.00
47 MMSB065-70 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-70

64

ชิ้น 32.00 - 32.00
47 MMSB065-75 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-75

26

ชิ้น 32.00 - 32.00
47 MMSB065-80 STRIPPER BOLT MMSB 6.5-80

79

ชิ้น 35.00 - 35.00
47 MMSB08-10 STRIPPER BOLT MMSB 8-10

119

ชิ้น 31.00 - 31.00
47 MMSB08-100 STRIPPER BOLT MMSB 8-100

45

ชิ้น 50.00 - 50.00
47 MMSB08-110 STRIPPER BOLT MMSB 8-110

51

ชิ้น 53.00 - 53.00
47 MMSB08-120 STRIPPER BOLT MMSB 8-120

3

ชิ้น 54.00 - 54.00
47 MMSB08-15 STRIPPER BOLT MMSB 8-15

224

ชิ้น 29.00 - 29.00
47 MMSB08-20 STRIPPER BOLT MMSB 8-20

198

ชิ้น 29.00 - 29.00
47 MMSB08-25 STRIPPER BOLT MMSB 8-25

20

ชิ้น 26.00 - 26.00
47 MMSB08-30 STRIPPER BOLT MMSB 8-30

157

ชิ้น 29.00 - 29.00
47 MMSB08-35 STRIPPER BOLT MMSB 8-35

Pre-Order

ชิ้น 29.00 - 29.00
47 MMSB08-40 STRIPPER BOLT MMSB 8-40

216

ชิ้น 29.00 - 29.00
47 MMSB08-45 STRIPPER BOLT MMSB 8-45

108

ชิ้น 29.00 - 29.00
47 MMSB08-50 STRIPPER BOLT MMSB 8-50

152

ชิ้น 30.00 - 30.00
47 MMSB08-55 STRIPPER BOLT MMSB 8-55

140

ชิ้น 32.00 - 32.00
47 MMSB08-60 STRIPPER BOLT MMSB 8-60

123

ชิ้น 33.00 - 33.00
47 MMSB08-65 STRIPPER BOLT MMSB 8-65

20

ชิ้น 33.00 - 33.00
47 MMSB08-70 STRIPPER BOLT MMSB 8-70

118

ชิ้น 33.00 - 33.00
47 MMSB08-75 STRIPPER BOLT MMSB 8-75

16

ชิ้น 37.00 - 37.00
47 MMSB08-80 STRIPPER BOLT MMSB 8-80

92

ชิ้น 45.00 - 45.00
47 MMSB08-85 STRIPPER BOLT MMSB 8-85

126

ชิ้น 47.00 - 47.00
47 MMSB08-90 STRIPPER BOLT MMSB 8-90

65

ชิ้น 47.00 - 47.00
47 MMSB08-95 STRIPPER BOLT MMSB 8-95

42

ชิ้น 50.00 - 50.00
47 MMSB10-010 STRIPPER BOLT MMSB 10-10

78

ชิ้น 39.00 - 39.00
47 MMSB10-015 STRIPPER BOLT MMSB 10-15

21

ชิ้น 35.00 - 35.00
47 MMSB10-020 STRIPPER BOLT MMSB 10-20

39

ชิ้น 35.00 - 35.00
47 MMSB10-025 STRIPPER BOLT MMSB 10-25

68

ชิ้น 35.00 - 35.00
47 MMSB10-030 STRIPPER BOLT MMSB 10-30

134

ชิ้น 35.00 - 35.00
47 MMSB10-035 STRIPPER BOLT MMSB 10-35

175

ชิ้น 35.00 - 35.00
47 MMSB10-040 STRIPPER BOLT MMSB 10-40

285

ชิ้น 35.00 - 35.00
47 MMSB10-045 STRIPPER BOLT MMSB 10-45

62

ชิ้น 36.00 - 36.00
47 MMSB10-050 STRIPPER BOLT MMSB 10-50

218

ชิ้น 37.00 - 37.00
47 MMSB10-055 STRIPPER BOLT MMSB 10-55

414

ชิ้น 39.00 - 39.00
47 MMSB10-060 STRIPPER BOLT MMSB 10-60

491

ชิ้น 39.00 - 39.00
47 MMSB10-065 STRIPPER BOLT MMSB 10-65

397

ชิ้น 40.00 - 40.00
47 MMSB10-070 STRIPPER BOLT MMSB 10-70

196

ชิ้น 42.00 - 42.00
47 MMSB10-075 STRIPPER BOLT MMSB 10-75

75

ชิ้น 46.00 - 46.00
47 MMSB10-080 STRIPPER BOLT MMSB 10-80

6

ชิ้น 49.00 - 49.00
47 MMSB10-085 STRIPPER BOLT MMSB 10-85

72

ชิ้น 49.00 - 49.00
47 MMSB10-090 STRIPPER BOLT MMSB 10-90

45

ชิ้น 52.00 - 52.00
47 MMSB10-095 STRIPPER BOLT MMSB 10-95

76

ชิ้น 54.00 - 54.00
47 MMSB10-100 STRIPPER BOLT MMSB 10-100

81

ชิ้น 57.00 - 57.00
47 MMSB10-110 STRIPPER BOLT MMSB 10-110

48

ชิ้น 69.00 - 69.00
47 MMSB10-120 STRIPPER BOLT MMSB 10-120

40

ชิ้น 69.00 - 69.00
47 MMSB12-010 STRIPPER BOLT MMSB 12-10

Pre-Order

ชิ้น 45.00 - 45.00
47 MMSB12-015 STRIPPER BOLT MMSB 12-15

Pre-Order

ชิ้น 41.00 - 41.00
47 MMSB12-020 STRIPPER BOLT MMSB 12-20

Pre-Order

ชิ้น 41.00 - 41.00
47 MMSB12-030 STRIPPER BOLT MMSB 12-30

Pre-Order

ชิ้น 41.00 - 41.00
47 MMSB12-035 STRIPPER BOLT MMSB 12-35

80

ชิ้น 41.00 - 41.00
47 MMSB12-040 STRIPPER BOLT MMSB 12-40

42

ชิ้น 41.00 - 41.00
47 MMSB12-045 STRIPPER BOLT MMSB 12-45

36

ชิ้น 42.00 - 42.00
47 MMSB12-050 STRIPPER BOLT MMSB 12-50

Pre-Order

ชิ้น 44.00 - 44.00
47 MMSB12-055 STRIPPER BOLT MMSB 12-55

40

ชิ้น 46.00 - 46.00
47 MMSB12-060 STRIPPER BOLT MMSB 12-60

13

ชิ้น 48.00 - 48.00
47 MMSB12-065 STRIPPER BOLT MMSB 12-65

15

ชิ้น 49.00 - 49.00
47 MMSB12-070 STRIPPER BOLT MMSB 12-70

21

ชิ้น 49.00 - 49.00
47 MMSB12-075 STRIPPER BOLT MMSB 12-75

46

ชิ้น 50.00 - 50.00
47 MMSB12-080 STRIPPER BOLT MMSB 12-80

18

ชิ้น 69.00 - 69.00
47 MMSB12-085 STRIPPER BOLT MMSB 12-85

1

ชิ้น 70.00 - 70.00
47 MMSB12-090 STRIPPER BOLT MMSB 12-90

4

ชิ้น 72.00 - 72.00
47 MMSB12-095 STRIPPER BOLT MMSB 12-95

1

ชิ้น 73.00 - 73.00
47 MMSB12-100 STRIPPER BOLT MMSB 12-100

Pre-Order

ชิ้น 76.00 - 76.00
47 MMSB13-010 STRIPPER BOLT MMSB 13-10

Pre-Order

ชิ้น 56.00 - 56.00
47 MMSB13-015 STRIPPER BOLT MMSB 13-15

42

ชิ้น 52.00 - 52.00
47 MMSB13-020 STRIPPER BOLT MMSB 13-20

76

ชิ้น 52.00 - 52.00
47 MMSB13-025 STRIPPER BOLT MMSB 13-25

24

ชิ้น 52.00 - 52.00
47 MMSB13-030 STRIPPER BOLT MMSB 13-30

114

ชิ้น 52.00 - 52.00
47 MMSB13-035 STRIPPER BOLT MMSB 13-35

488

ชิ้น 52.00 - 52.00
47 MMSB13-040 STRIPPER BOLT MMSB 13-40

123

ชิ้น 52.00 - 52.00
47 MMSB13-045 STRIPPER BOLT MMSB 13-45

50

ชิ้น 54.00 - 54.00
47 MMSB13-050 STRIPPER BOLT MMSB 13-50

295

ชิ้น 57.00 - 57.00
47 MMSB13-055 STRIPPER BOLT MMSB 13-55

303

ชิ้น 57.00 - 57.00
47 MMSB13-060 STRIPPER BOLT MMSB 13-60

180

ชิ้น 61.00 - 61.00
47 MMSB13-065 STRIPPER BOLT MMSB 13-65

480

ชิ้น 63.00 - 63.00
47 MMSB13-070 STRIPPER BOLT MMSB 13-70

178

ชิ้น 66.00 - 66.00
47 MMSB13-075 STRIPPER BOLT MMSB 13-75

120

ชิ้น 67.00 - 67.00
47 MMSB13-080 STRIPPER BOLT MMSB 13-80

130

ชิ้น 75.00 - 75.00
47 MMSB13-085 STRIPPER BOLT MMSB 13-85

36

ชิ้น 80.00 - 80.00
47 MMSB13-090 STRIPPER BOLT MMSB 13-90

124

ชิ้น 87.00 - 87.00
47 MMSB13-095 STRIPPER BOLT MMSB 13-95

5

ชิ้น 87.00 - 87.00
47 MMSB13-100 STRIPPER BOLT MMSB 13-100

29

ชิ้น 92.00 - 92.00
47 MMSB13-110 STRIPPER BOLT MMSB 13-110

87

ชิ้น 92.00 - 92.00
47 MMSB13-120 STRIPPER BOLT MMSB 13-120

8

ชิ้น 97.00 - 97.00
47 MMSB13-130 STRIPPER BOLT MMSB 13-130

32

ชิ้น 102.00 - 102.00
47 MMSB16-015 STRIPPER BOLT MMSB 16-15

138

ชิ้น 93.00 - 93.00
47 MMSB16-020 STRIPPER BOLT MMSB 16-20

63

ชิ้น 93.00 - 93.00
47 MMSB16-025 STRIPPER BOLT MMSB 16-25

17

ชิ้น 93.00 - 93.00
47 MMSB16-030 STRIPPER BOLT MMSB 16-30

75

ชิ้น 93.00 - 93.00
47 MMSB16-035 STRIPPER BOLT MMSB 16-35

3

ชิ้น 93.00 - 93.00
47 MMSB16-040 STRIPPER BOLT MMSB 16-40

67

ชิ้น 93.00 - 93.00
47 MMSB16-045 STRIPPER BOLT MMSB 16-45

105

ชิ้น 95.00 - 95.00
47 MMSB16-050 STRIPPER BOLT MMSB 16-50

156

ชิ้น 99.00 - 99.00
47 MMSB16-055 STRIPPER BOLT MMSB 16-55

13

ชิ้น 103.00 - 103.00
47 MMSB16-060 STRIPPER BOLT MMSB 16-60

92

ชิ้น 107.00 - 107.00
47 MMSB16-065 STRIPPER BOLT MMSB 16-65

141

ชิ้น 112.00 - 112.00
47 MMSB16-070 STRIPPER BOLT MMSB 16-70

Pre-Order

ชิ้น 116.00 - 116.00
47 MMSB16-075 STRIPPER BOLT MMSB 16-75

82

ชิ้น 118.00 - 118.00
47 MMSB16-080 STRIPPER BOLT MMSB 16-80

75

ชิ้น 125.00 - 125.00
47 MMSB16-085 STRIPPER BOLT MMSB 16-85

75

ชิ้น 129.00 - 129.00
47 MMSB16-090 STRIPPER BOLT MMSB 16-90

42

ชิ้น 134.00 - 134.00
47 MMSB16-095 STRIPPER BOLT MMSB 16-95

39

ชิ้น 144.00 - 144.00
47 MMSB16-100 STRIPPER BOLT MMSB 16-100

1

ชิ้น 149.00 - 149.00
47 MMSB16-110 STRIPPER BOLT MMSB 16-110

16

ชิ้น 164.00 - 164.00
47 MMSB16-120 STRIPPER BOLT MMSB 16-120

37

ชิ้น 170.00 - 170.00
47 MMSB16-130 STRIPPER BOLT MMSB 16-130

37

ชิ้น 176.00 - 176.00
47 MMSB16-140 STRIPPER BOLT MMSB 16-140

4

ชิ้น 181.00 - 181.00
47 MMSB16-150 STRIPPER BOLT MMSB 16-150

3

ชิ้น 186.00 - 186.00
47 MMSB20-040 STRIPPER BOLT MMSB 20-40

1

ชิ้น 144.00 - 144.00
47 MMSB20-050 STRIPPER BOLT MMSB 20-50

31

ชิ้น 144.00 - 144.00
47 MMSB20-060 STRIPPER BOLT MMSB 20-60

17

ชิ้น 147.00 - 147.00
47 MMSB20-070 STRIPPER BOLT MMSB 20-70

15

ชิ้น 158.00 - 158.00
47 MMSB20-080 STRIPPER BOLT MMSB 20-80

4

ชิ้น 177.00 - 177.00
47 MMSB20-090 STRIPPER BOLT MMSB 20-90

13

ชิ้น 183.00 - 183.00
47 MMSB20-100 STRIPPER BOLT MMSB 20-100

56

ชิ้น 216.00 - 216.00
47 MMSB20-110