Home > สปริง และยูรีเทน > สกรู > EYE BOLT
EYE BOLT
EYE BOLT (47 CCHI)
EYE BOLT

In Stock (5วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
47 CCHI10 EYE BOLT CCHI10 (M10X1.5)

10

ชิ้น 70.00 - 70.00
47 CCHI12 EYE BOLT CCHI12 (M12X1.75)

44

ชิ้น 80.00 - 80.00
47 CCHI16 EYE BOLT CCHI16 (M16X2.0)

12

ชิ้น 120.00 - 120.00
47 CCHI20 EYE BOLT CCHI20 (M20X2.5)

18

ชิ้น 170.00 - 170.00
47 CCHI24 EYE BOLT CCHI24 (M24X3.0)

10

ชิ้น 350.00 - 350.00