Home > เครื่องมือวัด > เครื่องวัดความแข็ง > Diamond Indenter
Diamond Indenter
Diamond Indenter (46 20-)
Diamond Indenter
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
46 20-11 Diamond Indenter 120D For HRC(RT DRM,MX Series)With Certificate(700.1.3.010) 2 ชิ้น 33,155.00 - 33,155.00