Home > อุปกรณ์แม่เหล็ก > MAGNETIC SEPARATOR > MAGNETIC SEPARATOR
31 MCA
MAGNETIC SEPARATOR (31 MCA)
MAGNETIC SEPARATOR
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
31 MCA-020 MAGNETIC SEPARATOR MC-20 0 ชุด 28,410.00 - 28,410.00
31 MCA-040 MAGNETIC SEPARATOR MCA-40 380V 0 ชุด 20,000.00 - 20,000.00
31 MCA-040-220 MAGNETIC SEPARATOR MCA-40 220V 0 ชุด 20,000.00 - 20,000.00
31 MCA-060 MAGNETIC SEPARATOR MCA-60 380V 0 ชุด 36,500.00 - 36,500.00