Home > ดอกส่วาน-End Mill > Solid carbide mill > Carbide Drill
Carbide Drill
Carbide Drill (30 504.)
Carbide Drill
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
30 504.010.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.0X7X45MM 3 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.011.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.1X7X45MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.012.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.2X7X45MM 1 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.013.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.3X7X45MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.014.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.4X7X45MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.015.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.5X14X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.016.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.6X14X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.017.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.7X14X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.018.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.8X14X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.019.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 1.9X14X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.020.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.0X20X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.021.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.0X20X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.022.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.2X20X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.023.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.3X20X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.024.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.4X20X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.025.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.5X20X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.026.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.6X20X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.027.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.7X20X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.028.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.8X20X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.029.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 2.9X20X55MM 0 ชิ้น 1,830.00 - 1,830.00
30 504.030.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.0X20X62MM 5 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.030.10 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.031.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.1X20X62MM 2 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.031.10 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.032.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.2X20X62MM 1 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.032.10 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.033.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.3X20X62MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.033.10 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.034.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.4X20X62MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.034.10 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.035.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.5X20X62MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.035.10 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.036.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.6X20X62MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.036.10 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.037.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.7X20X62MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.037.10 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.038.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.8X24X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.038.10 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.039.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 3.9X24X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.039.10 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.040.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.0X24X66MM 6 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.040.10 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.041.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.1X24X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.041.10 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.042.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.2X24X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.042.10 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.043.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.3X24X66MM 5 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.043.10 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.044.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.4X24X66MM 5 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.044.10 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.045.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.5X24X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.045.10 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.046.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.6X24X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.046.10 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.047.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.7X24X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.047.10 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.048.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.8X28X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.048.10 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.049.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 4.9X28X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.049.10 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.050.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.0X28X66MM 7 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.050.10 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.051.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.1X28X66MM 3 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.051.10 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.052.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.2X28X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.052.10 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.053.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.3X28X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.053.10 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.054.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.0X28X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.054.10 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.055.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.5X28X66MM 5 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.055.10 Solid carbide drill D1=5.5 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.056.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.6X28X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.056.10 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.057.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.7X28X66MM 18 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.057.10 Solid carbide drill D1=5.7 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.058.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.8X28X66MM 5 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.058.10 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.059.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 5.9X28X66MM 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.059.10 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.060.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.0X28X66MM 5 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.060.10 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB 0 ชิ้น 1,760.00 - 1,760.00
30 504.061.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.1X34X79MM 3 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.061.10 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.062.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.2X34X79MM 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.062.10 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.063.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.3X34X79MM 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.063.10 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.064.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.4X34X79MM 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.064.10 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.065.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.5X34X79MM 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.065.10 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.066.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.6X34X79MM 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.066.10 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.067.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.7X34X79MM 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.067.10 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.068.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.8X34X79MM 3 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.068.10 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.069.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 6.9X34X79MM 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.069.10 Solid carbide drill D1=6.9 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.070.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.0X34X79MM 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.070.10 Solid carbide drill D1=7.0 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB 0 ชิ้น 1,840.00 - 1,840.00
30 504.071.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.1X41X79MM 3 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.071.10 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.072.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.2X41X79MM 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.072.10 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.073.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.3X41X79MM 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.073.10 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.074.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.4X41X79MM 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.074.10 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.075.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.5X41X79MM 5 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.075.10 Solid carbide drill D1=7.5 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.076.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.6X41X79MM 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.076.10 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.077.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.7X41X79MM 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.077.10 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.078.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.8X41X79MM 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.078.10 Solid carbide drill D1=7.8 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.079.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 7.9X41X79MM 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.079.10 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.080.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.0X41X79MM 6 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.080.10 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB 0 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.081.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.1X47X89MM 3 ชิ้น 2,210.00 - 2,210.00
30 504.081.10 Solid carbide drill D1=8.1 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.082.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.2X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.082.10 Solid carbide drill D1=8.2 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.083.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.3X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.083.10 Solid carbide drill 8.3X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.084.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.4X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.084.10 Solid carbide drill 8.4X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.085.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.5X47X89MM 2 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.085.10 Solid carbide drill 8.5X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.086.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.6X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.086.10 Solid carbide drill 8.6X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.087.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.7X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.087.10 Solid carbide drill 8.7X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.088.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.8X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.088.10 Solid carbide drill 8.8X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.089.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 8.9X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.089.10 Solid carbide drill 8.9X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.090.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.0X47X89MM 17 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.090.10 Solid carbide drill 9.0X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.091.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.1X47X89MM 4 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.091.10 Solid carbide drill 9.1X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.092.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.2X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.092.10 Solid carbide drill 9.2X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.093.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.3X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.093.10 Solid carbide drill 9.3X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.094.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.4X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.094.10 Solid carbide drill 9.4X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.095.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.5X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.095.10 Solid carbide drill 9.5X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.096.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.6X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.096.10 Solid carbide drill 9.6X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.097.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.7X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.097.10 Solid carbide drill 9.7X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.098.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.8X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.098.10 Solid carbide drill 9.8X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.099.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 9.9X47X89MM 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.099.10 Solid carbide drill 9.9X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.100.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.0X47X89MM 5 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.100.10 Solid carbide drill 10.0X10X89X47X35 HB 0 ชิ้น 2,510.00 - 2,510.00
30 504.101.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.1X55X102MM 3 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.101.10 Solid carbide drill 10.1X12X102X55X35 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.102.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.2X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.102.10 Solid carbide drill 10.2X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.103.00 Solid carbide drill 10.3X12X102X55X40 HA 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.103.10 Solid carbide drill 10.3X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.104.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.4X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.104.10 Solid carbide drill 10.4X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.105.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.5X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.105.10 Solid carbide drill 10.5X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.106.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.6X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.106.10 Solid carbide drill 10.6X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.107.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 10.7X55X102MM 3 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.107.10 Solid carbide drill 10.7X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.108.00 Solid carbide drill 10.8X12X102X55X40 HA 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.108.10 Solid carbide drill 10.8X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.109.00 Solid carbide drill 10.9X12X102X55X40 HA 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.109.10 Solid carbide drill 10.9X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.110.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.0X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.110.10 Solid carbide drill 11.0X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.111.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.1X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.111.10 Solid carbide drill 11.1X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.112.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.2X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.112.10 Solid carbide drill 11.2X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.113.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.3X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.113.10 Solid carbide drill 11.3X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.114.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.4X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.114.10 Solid carbide drill 11.4X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.115.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.5X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.115.10 Solid carbide drill 11.5X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.116.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.6X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.116.10 Solid carbide drill 11.6X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.117.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.7X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.117.10 Solid carbide drill 11.7X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.118.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.8X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.118.10 Solid carbide drill 11.8X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.119.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 11.9X55X102MM 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.119.10 Solid carbide drill 11.9X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.120.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.0X55X102MM 4 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.120.10 Solid carbide drill 12.0X12X102X55X40 HB 0 ชิ้น 3,030.00 - 3,030.00
30 504.122.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.2X60X107MM 0 ชิ้น 3,420.00 - 3,420.00
30 504.122.10 Solid carbide drill 12.2X14X107X60X43 HB 0 ชิ้น 3,420.00 - 3,420.00
30 504.123.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.3X60X107MM 0 ชิ้น 3,420.00 - 3,420.00
30 504.123.10 Solid carbide drill 12.3X14X107X60X43 HB 0 ชิ้น 3,420.00 - 3,420.00
30 504.125.00 Carbide Drill 4xD 140Deg. TIALN-coated 12.5X60X107MM 5 ชิ้น 3,420.00 - 3,420.00
30 504.125.10 Solid carbide drill 12.5X14X107X60X43 HB 0 ชิ้น