SHIM T0 HASBERG Shim
SHIM T0 (17 01-0)
SHIM T0
HASBERG

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
017 01-0.005 SHIM T0.005X12.7MMX2M-STAINLESS

10

ม้วน 2,805.00 - 2,805.00
017 01-0.01-1 SHIM T0.01X12.7MMX2M-STAINLESS

11

ม้วน 2,332.00 - 2,332.00
017 01-0.02 SHIM T0.02X12.7MMX2M

2

ม้วน 1,551.00 - 1,551.00
017 01-0.02-1 SHIM T0.02X12.7MMX2M-STAINLESS

13

ม้วน 1,672.00 - 1,672.00
017 01-0.03 SHIM T0.03X12.7MMX2M

4

ม้วน 624.00 - 624.00
017 01-0.03-1 SHIM T0.03X12.7MMX2M-STAINLESS

12

ม้วน 705.00 - 705.00
017 01-0.04 SHIM T0.04X12.7MMX2M

3

ม้วน 624.00 - 624.00
017 01-0.04-1 SHIM T0.04X12.7MMX2M-STAINLESS

4

ม้วน 705.00 - 705.00
017 01-0.05 SHIM T0.05X12.7MMX2M

5

ม้วน 624.00 - 624.00
017 01-0.05-1 SHIM T0.05X12.7MMX2M-STAINLESS

25

ม้วน 705.00 - 705.00
017 01-0.06 SHIM T0.06X12.7MMX2M

5

ม้วน 420.00 - 420.00
017 01-0.07 SHIM T0.07X12.7MMX2M

1

ม้วน 420.00 - 420.00
017 01-0.08 SHIM T0.08X12.7MMX2M

1

ม้วน 420.00 - 420.00
017 01-0.09 SHIM T0.09X12.7MMX2M

26

ม้วน 420.00 - 420.00
017 01-0.10 SHIM T0.10X12.7MMX2M

10

ม้วน 440.00 - 440.00
017 01-0.10-1 SHIM T0.10X12.7MMX2M-STAINLESS

13

ม้วน 521.00 - 521.00
017 01-0.12 SHIM T0.12X12.7MMX2M

1

ม้วน 440.00 - 440.00
017 01-0.15 SHIM T0.15X12.7MMX2M

1

ม้วน 440.00 - 440.00
017 01-0.15-1 SHIM T0.15X12.7MMX2M-STAINLESS

11

ม้วน 521.00 - 521.00
017 01-0.18 SHIM T0.18X12.7MMX2M

16

ม้วน 440.00 - 440.00
017 01-0.20 SHIM T0.20X12.7MMX2M

8

ม้วน 440.00 - 440.00
017 01-0.20-1 SHIM T0.20X12.7MMX2M-STAINLESS

14

ม้วน 521.00 - 521.00
017 01-0.25 SHIM T0.25X12.7MMX2M

2

ม้วน 440.00 - 440.00
017 01-0.25-1 SHIM T0.25X12.7MMX2M-STAINLESS

9

ม้วน 521.00 - 521.00
017 01-0.30 SHIM T0.30X12.7MMX2M

9

ม้วน 440.00 - 440.00
017 01-0.30-1 SHIM T0.30X12.7MMX2M-STAINLESS

6

ม้วน 521.00 - 521.00
017 01-0.35 SHIM T0.35X12.7MMX2M

1

ม้วน 481.00 - 481.00
017 01-0.40 SHIM T0.40X12.7MMX2M

5

ม้วน 481.00 - 481.00
017 01-0.40-1 SHIM T0.40X12.7MMX2M-STAINLESS

5

ม้วน 723.00 - 723.00
017 01-0.45 SHIM T0.45X12.7MMX2M

4

ม้วน 481.00 - 481.00
017 01-0.50 SHIM T0.50X12.7MMX2M

6

ม้วน 481.00 - 481.00
017 01-0.50-1 SHIM T0.50X12.7MMX2M-STAINLESS

11

ม้วน 723.00 - 723.00
017 01-0.60 SHIM T0.60X12.7MMX2M

5

ม้วน 790.00 - 790.00
017 01-0.70 SHIM T0.70X12.7MMX2M

5

ม้วน 790.00 - 790.00
017 01-0.80 SHIM T0.80X12.7MMX2M

4

ม้วน 790.00 - 790.00
017 01-0.90 SHIM T0.90X12.7MMX2M

1

ม้วน 790.00 - 790.00
017 01-1.00 SHIM T1.00X12.7MMX2M

Pre-Order

ม้วน 790.00 - 790.00
017 02-0.01 SHIM T0.01X50X300MM.(10PCS/BOX)-STAINLESS

19

กล่อง 5,335.00 - 5,335.00
017 02-0.02 SHIM T0.02X50X300MM.(10PCS/BOX)-STAINLESS

26

กล่อง 2,926.00 - 2,926.00
017 02-0.03 SHIM T0.03X50X300MM.(10PCS/BOX)

21

กล่อง 2,112.00 - 2,112.00
017 02-0.04 SHIM T0.04X50X300MM.(10PCS/BOX)

10

กล่อง 2,112.00 - 2,112.00
017 02-0.05 SHIM T0.05X50X300MM.(10PCS/BOX)

49

กล่อง 2,112.00 - 2,112.00
017 02-0.06 SHIM T0.06X50X300MM.(10PCS/BOX)

13

กล่อง 1,518.00 - 1,518.00
017 02-0.07 SHIM T0.07X50X300MM.(10PCS/BOX)

10

กล่อง 1,518.00 - 1,518.00
017 02-0.08 SHIM T0.08X50X300MM.(10PCS/BOX)

8

กล่อง 1,518.00 - 1,518.00
017 02-0.09 SHIM T0.09X50X300MM.(10PCS/BOX)

Pre-Order

กล่อง 1,518.00 - 1,518.00
017 02-0.10 SHIM T0.10X50X300MM.(10PCS/BOX)

48

กล่อง 1,496.00 - 1,496.00
017 02-0.12 SHIM T0.12X50X300MM.(10PCS/BOX)

2

กล่อง 1,496.00 - 1,496.00
017 02-0.15 SHIM T0.15X50X300MM.(10PCS/BOX)

11

กล่อง 1,496.00 - 1,496.00
017 02-0.18 SHIM T0.18X50X300MM.(10PCS/BOX)

10

กล่อง 1,496.00 - 1,496.00
017 02-0.20 SHIM T0.20X50X300MM.(10PCS/BOX)

35

กล่อง 1,496.00 - 1,496.00
017 02-0.25 SHIM T0.25X50X300MM.(10PCS/BOX)

11

กล่อง 1,496.00 - 1,496.00
017 02-0.30 SHIM T0.30X50X300MM.(10PCS/BOX)

26

กล่อง 1,496.00 - 1,496.00
017 02-0.35 SHIM T0.35X50X300MM.(10PCS/BOX)

1

กล่อง 1,727.00 - 1,727.00
017 02-0.40 SHIM T0.40X50X300MM.(10PCS/BOX)

10

กล่อง 1,727.00 - 1,727.00
017 02-0.45 SHIM T0.45X50X300MM.(10PCS/BOX)

2

กล่อง 1,727.00 - 1,727.00
017 02-0.50 SHIM T0.50X50X300MM.(10PCS/BOX)

35

กล่อง 1,727.00 - 1,727.00
017 02-0.60 SHIM T0.60X50X300MM.(10PCS/BOX)

5

กล่อง 2,981.00 - 2,981.00
017 02-0.70 SHIM T0.70X50X300MM.(10PCS/BOX)

2

กล่อง 2,981.00 - 2,981.00
017 02-0.80 SHIM T0.80X50X300MM.(10PCS/BOX)

5

กล่อง 2,981.00 - 2,981.00
017 02-0.90 SHIM T0.90X50X300MM.(10PCS/BOX)

4

กล่อง 2,981.00 - 2,981.00
017 02-1.00 SHIM T1.00X50X300MM.(10PCS/BOX)

14

กล่อง 2,981.00 - 2,981.00