Home > อุปกรณ์เครื่องจักร > Coolant Hoses & Accessories > 36 CM Size 3/8" Length Coolant Hose Kit
36 CM Size 3/8" Length Coolant Hose Kit JETON Hoses & Accessories
36 CM Size 3/8" Length Coolant Hose Kit (10 63720)
ชุดท่อฉีดน้ำยาหล่อเย็นพร้อมวาล์ขนาด 3/8" ยาว 36 ซม

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
10 63720 3/8" Coolant Hoses&Valves 63720

Pre-Order

ชุด 260.00 - 260.00