Home > อุปกรณ์เครื่องจักร > Coolant Hoses & Accessories > 33 CM Size 1/4" Length Coolant Hose Kit
33 CM Size 1/4" Length Coolant Hose Kit JETON Hoses & Accessories
33 CM Size 1/4" Length Coolant Hose Kit (10 62720)
ชุดท่อฉีดน้ำยาหล่อเย็นพร้อมวาล์ขนาด 1/4" ยาว 33 ซม

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
10 62720 1/4" Coolant Hoses&Valves 62720

6

ชุด 240.00 - 240.00