Home > อุปกรณ์ ซ่อมแม่พิมพ์ > หินขัด อุปกรณ์ขัดแม่พิมพ์ > CARBIDE
CARBIDE
CARBIDE (05 14)
หัวเจียรคาร์ไบด์พร้อมด้ามเหมาะสำหรับงานขัดหยาบทั่วไป ใช้ได้กับหัวเจียรชนิดไฟฟ้าและชนิดใช้ลมสินค้าจาก MDT ประเทศแคนาดา และ USA
In Stock (2วัน) Pre-Order (15-20วัน)
  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
05 14-1-SA-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SA-51 9 ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SB-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SB-51 29 ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SC-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SC-51 2 ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SD-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SD-51 12 ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SE-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SE-51 19 ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SF-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SF-51 45 ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SG-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SG-51 0 ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SM-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm.SM-51 16 ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-1-SN-51 Carbide Rotary Cutters DoubleCut 3 mm..SN-51 43 ชิ้น 368.00 - 368.00
05 14-5-SA-5 Solid Cabide Bur DoubleCut 6 mm.SA-5 10 ชิ้น 1,480.00 - 1,480.00
05 14-5-SC-5 Solid Cabide Bur DoubleCut 6 mm.SC-5 10 ชิ้น 1,600.00 - 1,600.00
05 14-5-SG-5 Solid Cabide Bur DoubleCut 6 mm.SG-5 16 ชิ้น 1,270.00 - 1,270.00
05 14-5-SJ-5 Solid Cabide Bur DoubleCut 6 mm.SJ-5 3 ชิ้น 899.00 - 899.00
05 14-5-SK-6 Solid Cabide Bur DoubleCut 6 mm.SK-6 3 ชิ้น 899.00 - 899.00
05 14-5-SK-9 Solid Cabide Bur DoubleCut 6 mm.SK-9 0 ชิ้น 1,900.00 - 1,900.00
05 14-7-SA-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SA-41 9 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SA-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SA-42 0 ชิ้น 280.00 - 280.00
05 14-7-SA-43 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SA-43 12 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SC-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SC-41 31 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SC-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SC-42 0 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SD-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SD-41 9 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SD-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SD-42 6 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SE-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SE-41 1 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SF-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SF-41 2 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SF-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SF-42 5 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SG-43 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SG-43 10 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SH-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SH-41 4 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SL-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SL-41 4 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SL-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SL-42 10 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SM-41 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SM-41 10 ชิ้น 229.00 - 229.00
05 14-7-SM-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SM-42 18 ชิ้น 280.00 - 280.00
05 14-7-SM-43 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SM-43 0 ชิ้น 385.00 - 385.00
05 14-7-SN-42 Solid Cabide Bur DoubleCut 3mm.SN-42 8 ชิ้น 229.00 - 229.00