สปริงแม่พิมพ์ แรงกดปานกลาง | Intertool.co.th | RAYMOND

สปริงแม่พิมพ์ แรงกดปานกลาง RAYMOND Coil Spring
สปริงแม่พิมพ์ แรงกดปานกลาง (01 ASM)
ASM สปริงแม่พิมพ์ แรงกดปานกลาง (สีแดง) Medium Load Die Spring
RAYMOND

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
001 ASM06-015 Die Spring Medium ASM06-015 (Red)

Pre-Order

ชิ้น 26.00 - 26.00
001 ASM06-020 Die Spring Medium ASM06-020 (Red)

Pre-Order

ชิ้น 27.00 - 27.00
001 ASM06-025 Die Spring Medium ASM06-025 (Red)

32

ชิ้น 29.00 - 29.00
001 ASM06-030 Die Spring Medium ASM06-030 (Red)

21

ชิ้น 32.00 - 32.00
001 ASM06-035 Die Spring Medium ASM06-035 (Red)

34

ชิ้น 35.00 - 35.00
001 ASM06-040 Die Spring Medium ASM06-040 (Red)

39

ชิ้น 35.00 - 35.00
001 ASM08-010 Die Spring Medium ASM08-010 (Red)

Pre-Order

ชิ้น 19.00 - 19.00
001 ASM08-015 Die Spring Medium ASM08-015 (Red)

16

ชิ้น 19.00 - 19.00
001 ASM08-020 Die Spring Medium ASM08-020 (Red)

24

ชิ้น 23.00 - 23.00
001 ASM08-025 Die Spring Medium ASM08-025 (Red)

59

ชิ้น 25.00 - 25.00
001 ASM08-030 Die Spring Medium ASM08-030 (Red)

43

ชิ้น 26.00 - 26.00
001 ASM08-035 Die Spring Medium ASM08-035 (Red)

60

ชิ้น 27.00 - 27.00
001 ASM08-040 Die Spring Medium ASM08-040 (Red)

16

ชิ้น 29.00 - 29.00
001 ASM08-045 Die Spring Medium ASM08-045 (Red)

34

ชิ้น 35.00 - 35.00
001 ASM08-050 Die Spring Medium ASM08-050 (Red)

48

ชิ้น 41.00 - 41.00
001 ASM08-055 Die Spring Medium ASM08-055 (Red)

40

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASM08-060 Die Spring Medium ASM08-060 (Red)

140

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASM08-065 Die Spring Medium ASM08-065 (Red)

Pre-Order

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASM08-070 Die Spring Medium ASM08-070 (Red)

24

ชิ้น 62.00 - 62.00
001 ASM08-075 Die Spring Medium ASM08-075 (Red)

Pre-Order

ชิ้น 68.00 - 68.00
001 ASM08-080 Die Spring Medium ASM08-080 (Red)

Pre-Order

ชิ้น 74.00 - 74.00
001 ASM10-015 Die Spring Medium ASM10-015 (Red)

Pre-Order

ชิ้น 19.00 - 19.00
001 ASM10-020 Die Spring Medium ASM10-020 (Red)

36

ชิ้น 19.00 - 19.00
001 ASM10-025 Die Spring Medium ASM10-025 (Red)

126

ชิ้น 23.00 - 23.00
001 ASM10-030 Die Spring Medium ASM10-030 (Red)

40

ชิ้น 26.00 - 26.00
001 ASM10-035 Die Spring Medium ASM10-035 (Red)

86

ชิ้น 27.00 - 27.00
001 ASM10-040 Die Spring Medium ASM10-040 (Red)

100

ชิ้น 29.00 - 29.00
001 ASM10-045 Die Spring Medium ASM10-045 (Red)

35

ชิ้น 32.00 - 32.00
001 ASM10-050 Die Spring Medium ASM10-050 (Red)

30

ชิ้น 35.00 - 35.00
001 ASM10-055 Die Spring Medium ASM10-055 (Red)

38

ชิ้น 35.00 - 35.00
001 ASM10-060 Die Spring Medium ASM10-060 (Red)

197

ชิ้น 38.00 - 38.00
001 ASM10-065 Die Spring Medium ASM10-065 (Red)

25

ชิ้น 41.00 - 41.00
001 ASM10-070 Die Spring Medium ASM10-070 (Red)

36

ชิ้น 41.00 - 41.00
001 ASM10-075 Die Spring Medium ASM10-075 (Red)

32

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASM10-080 Die Spring Medium ASM10-080 (Red)

32

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASM10-090 Die Spring Medium ASM10-090 (Red)

44

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASM12-015 Die Spring Medium ASM12-015 (Red)

Pre-Order

ชิ้น 27.00 - 27.00
001 ASM12-020 Die Spring Medium ASM12-020 (Red)

41

ชิ้น 27.00 - 27.00
001 ASM12-025 Die Spring Medium ASM12-025 (Red)

46

ชิ้น 29.00 - 29.00
001 ASM12-030 Die Spring Medium ASM12-030 (Red)

108

ชิ้น 32.00 - 32.00
001 ASM12-035 Die Spring Medium ASM12-035 (Red)

70

ชิ้น 35.00 - 35.00
001 ASM12-040 Die Spring Medium ASM12-040 (Red)

174

ชิ้น 35.00 - 35.00
001 ASM12-045 Die Spring Medium ASM12-045 (Red)

72

ชิ้น 38.00 - 38.00
001 ASM12-050 Die Spring Medium ASM12-050 (Red)

3

ชิ้น 41.00 - 41.00
001 ASM12-055 Die Spring Medium ASM12-055 (Red)

56

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASM12-060 Die Spring Medium ASM12-060 (Red)

145

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASM12-065 Die Spring Medium ASM12-065 (Red)

91

ชิ้น 49.00 - 49.00
001 ASM12-070 Die Spring Medium ASM12-070 (Red)

72

ชิ้น 49.00 - 49.00
001 ASM12-075 Die Spring Medium ASM12-075 (Red)

15

ชิ้น 55.00 - 55.00
001 ASM12-080 Die Spring Medium ASM12-080 (Red)

43

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASM12-090 Die Spring Medium ASM12-090 (Red)

25

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASM14-020 Die Spring Medium ASM14-020 (Red)

39

ชิ้น 38.00 - 38.00
001 ASM14-025 Die Spring Medium ASM14-025 (Red)

56

ชิ้น 38.00 - 38.00
001 ASM14-030 Die Spring Medium ASM14-030 (Red)

12

ชิ้น 41.00 - 41.00
001 ASM14-035 Die Spring Medium ASM14-035 (Red)

39

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASM14-040 Die Spring Medium ASM14-040 (Red)

13

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASM14-045 Die Spring Medium ASM14-045 (Red)

49

ชิ้น 49.00 - 49.00
001 ASM14-050 Die Spring Medium ASM14-050 (Red)

70

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASM14-055 Die Spring Medium ASM14-055 (Red)

31

ชิ้น 55.00 - 55.00
001 ASM14-060 Die Spring Medium ASM14-060 (Red)

49

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASM14-065 Die Spring Medium ASM14-065 (Red)

13

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASM14-070 Die Spring Medium ASM14-070 (Red)

38

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASM14-075 Die Spring Medium ASM14-75 (Red)

15

ชิ้น 60.00 - 60.00
001 ASM14-080 Die Spring Medium ASM14-080 (Red)

22

ชิ้น 60.00 - 60.00
001 ASM14-090 Die Spring Medium ASM14-090 (Red)

104

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASM14-100 Die Spring Medium ASM14-100 (Red)

96

ชิ้น 75.00 - 75.00
001 ASM16-020 Die Spring Medium ASM16-020 (Red)

4

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASM16-025 Die Spring Medium ASM16-025 (Red)

69

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASM16-030 Die Spring Medium ASM16-030 (Red)

27

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASM16-035 Die Spring Medium ASM16-035 (Red)

46

ชิ้น 49.00 - 49.00
001 ASM16-040 Die Spring Medium ASM16-040 (Red)

57

ชิ้น 55.00 - 55.00
001 ASM16-045 Die Spring Medium ASM16-045 (Red)

67

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASM16-050 Die Spring Medium ASM16-050 (Red)

66

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASM16-055 Die Spring Medium ASM16-055 (Red)

66

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASM16-060 Die Spring Medium ASM16-060 (Red)

20

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASM16-065 Die Spring Medium ASM16-065 (Red)

37

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASM16-070 Die Spring Medium ASM16-070 (Red)

89

ชิ้น 75.00 - 75.00
001 ASM16-075 Die Spring Medium ASM16-075 (Red)

18

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASM16-080 Die Spring Medium ASM16-080 (Red)

23

ชิ้น 83.00 - 83.00
001 ASM16-090 Die Spring Medium ASM16-090 (Red)

19

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASM16-100 Die Spring Medium ASM16-100 (Red)

18

ชิ้น 91.00 - 91.00
001 ASM18-020 Die Spring Medium ASM18-020 (Red)

8

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASM18-025 Die Spring Medium ASM18-025 (Red)

37

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASM18-030 Die Spring Medium ASM18-030 (Red)

48

ชิ้น 49.00 - 49.00
001 ASM18-035 Die Spring Medium ASM18-035 (Red)

35

ชิ้น 55.00 - 55.00
001 ASM18-040 Die Spring Medium ASM18-040 (Red)

144

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASM18-045 Die Spring Medium ASM18-045 (Red)

28

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASM18-050 Die Spring Medium ASM18-050 (Red)

66

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASM18-055 Die Spring Medium ASM18-055 (Red)

45

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASM18-060 Die Spring Medium ASM18-060 (Red)

53

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASM18-065 Die Spring Medium ASM18-065 (Red)

58

ชิ้น 75.00 - 75.00
001 ASM18-070 Die Spring Medium ASM18-070 (Red)

27

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASM18-075 Die Spring Medium ASM18-075 (Red)

22

ชิ้น 83.00 - 83.00
001 ASM18-080 Die Spring Medium ASM18-080 (Red)

20

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASM18-090 Die Spring Medium ASM18-090 (Red)

17

ชิ้น 93.00 - 93.00
001 ASM18-100 Die Spring Medium ASM18-100 (Red)

32

ชิ้น 99.00 - 99.00
001 ASM20-020 Die Spring Medium ASM20-020 (Red)

32

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASM20-025 Die Spring Medium ASM20-025 (Red)

170

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASM20-030 Die Spring Medium ASM20-030 (Red)

6

ชิ้น 49.00 - 49.00
001 ASM20-035 Die Spring Medium ASM20-035 (Red)

31

ชิ้น 55.00 - 55.00
001 ASM20-040 Die Spring Medium ASM20-040 (Red)

186

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASM20-045 Die Spring Medium ASM20-045 (Red)

60

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASM20-050 Die Spring Medium ASM20-050 (Red)

57

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASM20-055 Die Spring Medium ASM20-055 (Red)

160

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASM20-060 Die Spring Medium ASM20-060 (Red)

98

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASM20-065 Die Spring Medium ASM20-065 (Red)

84

ชิ้น 75.00 - 75.00
001 ASM20-070 Die Spring Medium ASM20-070 (Red)

138

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASM20-075 Die Spring Medium ASM20-075 (Red)

54

ชิ้น 83.00 - 83.00
001 ASM20-080 Die Spring Medium ASM20-080 (Red)

57

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASM20-090 Die Spring Medium ASM20-090 (Red)

18

ชิ้น 93.00 - 93.00
001 ASM20-100 Die Spring Medium ASM20-100 (Red)

119

ชิ้น 99.00 - 99.00
001 ASM20-125 Die Spring Medium ASM20-125 (Red)

51

ชิ้น 110.00 - 110.00
001 ASM20-150 Die Spring Medium ASM20-150 (Red)

32

ชิ้น 124.00 - 124.00
001 ASM22-025 Die Spring Medium ASM22-025 (Red)

237

ชิ้น 49.00 - 49.00
001 ASM22-030 Die Spring Medium ASM22-030 (Red)

18

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASM22-035 Die Spring Medium ASM22-035 (Red)

48

ชิ้น 55.00 - 55.00
001 ASM22-040 Die Spring Medium ASM22-040 (Red)

69

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASM22-045 Die Spring Medium ASM22-045 (Red)

54

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASM22-050 Die Spring Medium ASM22-050 (Red)

69

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASM22-055 Die Spring Medium ASM22-055 (Red)

35

ชิ้น 60.00 - 60.00
001 ASM22-060 Die Spring Medium ASM22-060 (Red)

47

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASM22-065 Die Spring Medium ASM22-065 (Red)

32

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASM22-070 Die Spring Medium ASM22-070 (Red)

30

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASM22-075 Die Spring Medium ASM22-075 (Red)

36

ชิ้น 73.00 - 73.00
001 ASM22-080 Die Spring Medium ASM22-080 (Red)

26

ชิ้น 75.00 - 75.00
001 ASM22-090 Die Spring Medium ASM22-090 (Red)

24

ชิ้น 82.00 - 82.00
001 ASM22-100 Die Spring Medium ASM22-100 (Red)

21

ชิ้น 83.00 - 83.00
001 ASM22-125 Die Spring Medium ASM22-125 (Red)

42

ชิ้น 97.00 - 97.00
001 ASM22-150 Die Spring Medium ASM22-150 (Red)

24

ชิ้น 110.00 - 110.00
001 ASM25-025 Die Spring Medium ASM25-025 (Red)

106

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASM25-030 Die Spring Medium ASM25-030 (Red)

34

ชิ้น 49.00 - 49.00
001 ASM25-035 Die Spring Medium ASM25-035 (Red)

104

ชิ้น 55.00 - 55.00
001 ASM25-040 Die Spring Medium ASM25-040 (Red)

2

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASM25-045 Die Spring Medium ASM25-045 (Red)

6

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASM25-050 Die Spring Medium ASM25-050 (Red)

161

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASM25-055 Die Spring Medium ASM25-055 (Red)

163

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASM25-060 Die Spring Medium ASM25-060 (Red)

319

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASM25-065 Die Spring Medium ASM25-065 (Red)

121

ชิ้น 75.00 - 75.00
001 ASM25-070 Die Spring Medium ASM25-070 (Red)

57

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASM25-075 Die Spring Medium ASM25-075 (Red)

122

ชิ้น 83.00 - 83.00
001 ASM25-080 Die Spring Medium ASM25-080 (Red)

1

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASM25-090 Die Spring Medium ASM25-090 (Red)

1

ชิ้น 93.00 - 93.00
001 ASM25-100 Die Spring Medium ASM25-100 (Red)

50

ชิ้น 99.00 - 99.00
001 ASM25-125 Die Spring Medium ASM25-125 (Red)

91

ชิ้น 114.00 - 114.00
001 ASM25-150 Die Spring Medium ASM25-150 (Red)

28

ชิ้น 133.00 - 133.00
001 ASM25-175 Die Spring Medium ASM25-175 (Red)

30

ชิ้น 148.00 - 148.00
001 ASM27-025 Die Spring Medium ASM27-025 (Red)

20

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASM27-030 Die Spring Medium ASM27-030 (Red)

32

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASM27-035 Die Spring Medium ASM27-035 (Red)

39

ชิ้น 57.00 - 57.00