สปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนักพิเศษ | Intertool.co.th | RAYMOND

สปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนักพิเศษ RAYMOND Coil Spring
สปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนักพิเศษ (01 ASB)
ASB สปริงแม่พิมพ์ แรงกดหนักพิเศษ (สีน้ำตาล) Extra Heavy Load Die Spring
RAYMOND

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
001 ASB08-030 Die Spring Extra Heavy ASB08-030 (Brown)

10

ชิ้น 41.00 - 41.00
001 ASB08-035 Die Spring Extra Heavy ASB08-035 (Brown)

3

ชิ้น 44.00 - 44.00
001 ASB08-055 Die Spring Extra Heavy ASB08-055 (Brown)

13

ชิ้น 55.00 - 55.00
001 ASB10-020 Die Spring Extra Heavy ASB10-020 (Brown)

81

ชิ้น 32.00 - 32.00
001 ASB10-025 Die Spring Extra Heavy ASB10-025 (Brown)

29

ชิ้น 39.00 - 39.00
001 ASB10-030 Die Spring Extra Heavy ASB10-030 (Brown)

40

ชิ้น 45.00 - 45.00
001 ASB10-035 Die Spring Extra Heavy ASB10-035 (Brown)

26

ชิ้น 41.00 - 41.00
001 ASB10-045 Die Spring Extra Heavy ASB10-045 (Brown)

1

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASB10-050 Die Spring Extra Heavy ASB10-050 (Brown)

25

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASB10-060 Die Spring Extra Heavy ASB10-060 (Brown)

10

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASB10-075 Die Spring Extra Heavy ASB10-075 (Brown)

40

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASB12-020 Die Spring Extra Heavy ASB12-020 (Brown)

20

ชิ้น 45.00 - 45.00
001 ASB12-025 Die Spring Extra Heavy ASB12-025 (Brown)

38

ชิ้น 46.00 - 46.00
001 ASB12-030 Die Spring Extra Heavy ASB12-030 (Brown)

27

ชิ้น 47.00 - 47.00
001 ASB12-035 Die Spring Extra Heavy ASB12-035 (Brown)

35

ชิ้น 49.00 - 49.00
001 ASB12-040 Die Spring Extra Heavy ASB12-040 (Brown)

24

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASB12-045 Die Spring Extra Heavy ASB12-045 (Brown)

22

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASB12-050 Die Spring Extra Heavy ASB12-050 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASB12-055 Die Spring Extra Heavy ASB12-055 (Brown)

22

ชิ้น 60.00 - 60.00
001 ASB12-060 Die Spring Extra Heavy ASB12-060 (Brown)

18

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASB12-080 Die Spring Extra Heavy ASB12-080 (Brown)

11

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASB12-090 Die Spring Extra Heavy ASB12-090 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 85.00 - 85.00
001 ASB14-025 Die Spring Extra Heavy ASB14-025 (Brown)

10

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASB14-030 Die Spring Extra Heavy ASB14-030 (Brown)

8

ชิ้น 51.00 - 51.00
001 ASB14-035 Die Spring Extra Heavy ASB14-035 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 55.00 - 55.00
001 ASB14-040 Die Spring Extra Heavy ASB14-040 (Brown)

28

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASB14-045 Die Spring Extra Heavy ASB14-045 (Brown)

24

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASB14-050 Die Spring Extra Heavy ASB14-050 (Brown)

34

ชิ้น 60.00 - 60.00
001 ASB14-055 Die Spring Extra Heavy ASB14-055 (Brown)

8

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASB14-060 Die Spring Extra Heavy ASB14-060 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASB14-065 Die Spring Extra Heavy ASB14-065 (Brown)

26

ชิ้น 75.00 - 75.00
001 ASB14-070 Die Spring Extra Heavy ASB14-070 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASB14-075 Die Spring Extra Heavy ASB14-075 (Brown)

1

ชิ้น 82.00 - 82.00
001 ASB14-090 Die Spring Extra Heavy ASB14-090 (Brown)

16

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASB14-100 Die Spring Extra Heavy ASB14-100 (Brown)

6

ชิ้น 92.00 - 92.00
001 ASB16-030 Die Spring Extra Heavy ASB16-030 (Brown)

24

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASB16-035 Die Spring Extra Heavy ASB16-035 (Brown)

14

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASB16-040 Die Spring Extra Heavy ASB16-040 (Brown)

25

ชิ้น 60.00 - 60.00
001 ASB16-045 Die Spring Extra Heavy ASB16-045 (Brown)

20

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASB16-050 Die Spring Extra Heavy ASB16-050 (Brown)

32

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASB16-055 Die Spring Extra Heavy ASB16-055 (Brown)

53

ชิ้น 75.00 - 75.00
001 ASB16-060 Die Spring Extra Heavy ASB16-060 (Brown)

24

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASB16-065 Die Spring Extra Heavy ASB16-065 (Brown)

4

ชิ้น 90.00 - 90.00
001 ASB16-070 Die Spring Extra Heavy ASB16-070 (Brown)

20

ชิ้น 95.00 - 95.00
001 ASB16-075 Die Spring Extra Heavy ASB16-075 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 100.00 - 100.00
001 ASB16-080 Die Spring Extra Heavy ASB16-080 (Brown)

20

ชิ้น 104.00 - 104.00
001 ASB16-090 Die Spring Extra Heavy ASB16-090 (Brown)

2

ชิ้น 100.00 - 100.00
001 ASB18-025 Die Spring Extra Heavy ASB18-025 (Brown)

12

ชิ้น 55.00 - 55.00
001 ASB18-030 Die Spring Extra Heavy ASB18-030 (Brown)

43

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASB18-035 Die Spring Extra Heavy ASB18-035 (Brown)

43

ชิ้น 60.00 - 60.00
001 ASB18-040 Die Spring Extra Heavy ASB18-040 (Brown)

28

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASB18-045 Die Spring Extra Heavy ASB18-045 (Brown)

12

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASB18-050 Die Spring Extra Heavy ASB18-050 (Brown)

25

ชิ้น 73.00 - 73.00
001 ASB18-055 Die Spring Extra Heavy ASB18-055 (Brown)

37

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASB18-060 Die Spring Extra Heavy ASB18-060 (Brown)

2

ชิ้น 82.00 - 82.00
001 ASB18-065 Die Spring Extra Heavy ASB18-065 (Brown)

20

ชิ้น 85.00 - 85.00
001 ASB18-070 Die Spring Extra Heavy ASB18-070 (Brown)

30

ชิ้น 90.00 - 90.00
001 ASB18-075 Die Spring Extra Heavy ASB18-075 (Brown)

10

ชิ้น 95.00 - 95.00
001 ASB18-080 Die Spring Extra Heavy ASB18-080 (Brown)

20

ชิ้น 103.00 - 103.00
001 ASB18-090 Die Spring Extra Heavy ASB18-090 (Brown)

1

ชิ้น 109.00 - 109.00
001 ASB18-100 Die Spring Extra Heavy ASB18-100 (Brown)

10

ชิ้น 118.00 - 118.00
001 ASB20-025 Die Spring Extra Heavy ASB20-025 (Brown)

11

ชิ้น 65.00 - 65.00
001 ASB20-030 Die Spring Extra Heavy ASB20-030 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASB20-035 Die Spring Extra Heavy ASB20-035 (Brown)

46

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASB20-040 Die Spring Extra Heavy ASB20-040 (Brown)

53

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASB20-045 Die Spring Extra Heavy ASB20-045 (Brown)

83

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASB20-050 Die Spring Extra Heavy ASB20-050 (Brown)

1

ชิ้น 75.00 - 75.00
001 ASB20-055 Die Spring Extra Heavy ASB20-055 (Brown)

64

ชิ้น 82.00 - 82.00
001 ASB20-060 Die Spring Extra Heavy ASB20-060 (Brown)

57

ชิ้น 83.00 - 83.00
001 ASB20-065 Die Spring Extra Heavy ASB20-065 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 88.00 - 88.00
001 ASB20-070 Die Spring Extra Heavy ASB20-070 (Brown)

76

ชิ้น 93.00 - 93.00
001 ASB20-075 Die Spring Extra Heavy ASB20-075 (Brown)

26

ชิ้น 99.00 - 99.00
001 ASB20-080 Die Spring Extra Heavy ASB20-080 (Brown)

56

ชิ้น 103.00 - 103.00
001 ASB20-090 Die Spring Extra Heavy ASB20-090 (Brown)

11

ชิ้น 110.00 - 110.00
001 ASB20-100 Die Spring Extra Heavy ASB20-100 (Brown)

14

ชิ้น 121.00 - 121.00
001 ASB20-125 Die Spring Extra Heavy ASB20-125 (Brown)

10

ชิ้น 144.00 - 144.00
001 ASB20-150 Die Spring Extra Heavy ASB20-150 (Brown)

38

ชิ้น 164.00 - 164.00
001 ASB22-025 Die Spring Extra Heavy ASB22-025 (Brown)

23

ชิ้น 55.00 - 55.00
001 ASB22-030 Die Spring Extra Heavy ASB22-030 (Brown)

33

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASB22-035 Die Spring Extra Heavy ASB22-035 (Brown)

36

ชิ้น 60.00 - 60.00
001 ASB22-040 Die Spring Extra Heavy ASB22-040 (Brown)

38

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASB22-045 Die Spring Extra Heavy ASB22-045 (Brown)

28

ชิ้น 73.00 - 73.00
001 ASB22-050 Die Spring Extra Heavy ASB22-050 (Brown)

34

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASB22-055 Die Spring Extra Heavy ASB22-055 (Brown)

31

ชิ้น 83.00 - 83.00
001 ASB22-060 Die Spring Extra Heavy ASB22-060 (Brown)

36

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASB22-065 Die Spring Extra Heavy ASB22-065 (Brown)

21

ชิ้น 91.00 - 91.00
001 ASB22-070 Die Spring Extra Heavy ASB22-070 (Brown)

4

ชิ้น 97.00 - 97.00
001 ASB22-075 Die Spring Extra Heavy ASB22-075 (Brown)

1

ชิ้น 99.00 - 99.00
001 ASB22-080 Die Spring Extra Heavy ASB22-080 (Brown)

35

ชิ้น 106.00 - 106.00
001 ASB22-090 Die Spring Extra Heavy ASB22-090 (Brown)

24

ชิ้น 113.00 - 113.00
001 ASB22-100 Die Spring Extra Heavy ASB22-100 (Brown)

13

ชิ้น 124.00 - 124.00
001 ASB22-125 Die Spring Extra Heavy ASB22-125 (Brown)

9

ชิ้น 160.00 - 160.00
001 ASB22-150 Die Spring Extra Heavy ASB22-150 (Brown)

18

ชิ้น 170.00 - 170.00
001 ASB25-025 Die Spring Extra Heavy ASB25-025 (Brown)

16

ชิ้น 56.00 - 56.00
001 ASB25-030 Die Spring Extra Heavy ASB25-030 (Brown)

40

ชิ้น 57.00 - 57.00
001 ASB25-035 Die Spring Extra Heavy ASB25-035 (Brown)

93

ชิ้น 64.00 - 64.00
001 ASB25-040 Die Spring Extra Heavy ASB25-040 (Brown)

80

ชิ้น 69.00 - 69.00
001 ASB25-045 Die Spring Extra Heavy ASB25-045 (Brown)

105

ชิ้น 75.00 - 75.00
001 ASB25-050 Die Spring Extra Heavy ASB25-050 (Brown)

23

ชิ้น 82.00 - 82.00
001 ASB25-055 Die Spring Extra Heavy ASB25-055 (Brown)

119

ชิ้น 83.00 - 83.00
001 ASB25-060 Die Spring Extra Heavy ASB25-060 (Brown)

125

ชิ้น 88.00 - 88.00
001 ASB25-065 Die Spring Extra Heavy ASB25-065 (Brown)

46

ชิ้น 93.00 - 93.00
001 ASB25-070 Die Spring Extra Heavy ASB25-070 (Brown)

100

ชิ้น 99.00 - 99.00
001 ASB25-075 Die Spring Extra Heavy ASB25-075 (Brown)

51

ชิ้น 103.00 - 103.00
001 ASB25-080 Die Spring Extra Heavy ASB25-080 (Brown)

21

ชิ้น 106.00 - 106.00
001 ASB25-090 Die Spring Extra Heavy ASB25-090 (Brown)

57

ชิ้น 114.00 - 114.00
001 ASB25-100 Die Spring Extra Heavy ASB25-100 (Brown)

103

ชิ้น 127.00 - 127.00
001 ASB25-125 Die Spring Extra Heavy ASB25-125 (Brown)

27

ชิ้น 151.00 - 151.00
001 ASB25-150 Die Spring Extra Heavy ASB25-150 (Brown)

26

ชิ้น 175.00 - 175.00
001 ASB27-030 Die Spring Extra Heavy ASB27-030 (Brown)

18

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASB27-035 Die Spring Extra Heavy ASB27-035 (Brown)

48

ชิ้น 73.00 - 73.00
001 ASB27-040 Die Spring Extra Heavy ASB27-040 (Brown)

20

ชิ้น 79.00 - 79.00
001 ASB27-045 Die Spring Extra Heavy ASB27-045 (Brown)

60

ชิ้น 83.00 - 83.00
001 ASB27-050 Die Spring Extra Heavy ASB27-050 (Brown)

146

ชิ้น 86.00 - 86.00
001 ASB27-055 Die Spring Extra Heavy ASB27-055 (Brown)

43

ชิ้น 91.00 - 91.00
001 ASB27-060 Die Spring Extra Heavy ASB27-060 (Brown)

103

ชิ้น 97.00 - 97.00
001 ASB27-065 Die Spring Extra Heavy ASB27-065 (Brown)

70

ชิ้น 99.00 - 99.00
001 ASB27-070 Die Spring Extra Heavy ASB27-070 (Brown)

136

ชิ้น 106.00 - 106.00
001 ASB27-075 Die Spring Extra Heavy ASB27-075 (Brown)

30

ชิ้น 109.00 - 109.00
001 ASB27-080 Die Spring Extra Heavy ASB27-080 (Brown)

28

ชิ้น 113.00 - 113.00
001 ASB27-090 Die Spring Extra Heavy ASB27-090 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 129.00 - 129.00
001 ASB27-100 Die Spring Extra Heavy ASB27-100 (Brown)

33

ชิ้น 144.00 - 144.00
001 ASB27-125 Die Spring Extra Heavy ASB27-125 (Brown)

29

ชิ้น 170.00 - 170.00
001 ASB30-025 Die Spring Extra Heavy ASB30-025 (Brown)

23

ชิ้น 66.00 - 66.00
001 ASB30-030 Die Spring Extra Heavy ASB30-030 (Brown)

22

ชิ้น 73.00 - 73.00
001 ASB30-035 Die Spring Extra Heavy ASB30-035 (Brown)

30

ชิ้น 82.00 - 82.00
001 ASB30-040 Die Spring Extra Heavy ASB30-040 (Brown)

147

ชิ้น 83.00 - 83.00
001 ASB30-045 Die Spring Extra Heavy ASB30-045 (Brown)

34

ชิ้น 91.00 - 91.00
001 ASB30-050 Die Spring Extra Heavy ASB30-050 (Brown)

45

ชิ้น 97.00 - 97.00
001 ASB30-055 Die Spring Extra Heavy ASB30-055 (Brown)

142

ชิ้น 103.00 - 103.00
001 ASB30-060 Die Spring Extra Heavy ASB30-060 (Brown)

Pre-Order

ชิ้น 106.00 - 106.00
001 ASB30-065 Die Spring Extra Heavy ASB30-065 (Brown)

60

ชิ้น 113.00 - 113.00
001 ASB30-070 Die Spring Extra Heavy ASB30-070 (Brown)

26

ชิ้น 118.00 - 118.00
001 ASB30-075 Die Spring Extra Heavy ASB30-075 (Brown)

76

ชิ้น 127.00 - 127.00
001 ASB30-080 Die Spring Extra Heavy ASB30-080 (Brown)

4

ชิ้น 129.00 - 129.00
001 ASB30-090 Die Spring Extra Heavy ASB30-090 (Brown)

55

ชิ้น 144.00 - 144.00
001 ASB30-100 Die Spring Extra Heavy ASB30-100 (Brown)

2

ชิ้น 151.00 - 151.00
001 ASB30-125 Die Spring Extra Heavy ASB30-125 (Brown)

23

ชิ้น 184.00 - 184.00
001 ASB30-150 Die Spring Extra Heavy ASB30-150 (Brown)

34

ชิ้น 214.00 - 214.00
001 ASB30-175 Die Spring Extra Heavy ASB30-175 (Brown)

7

ชิ้น 246.00 - 246.00
001 ASB30-200 Die Spring Extra Heavy ASB30-200 (Brown)

33

ชิ้น 276.00 - 276.00
001 ASB35-040 Die Spring Extra Heavy ASB35-040 (Brown)

49

ชิ้น 99.00 - 99.00
001 ASB35-045 Die Spring Extra Heavy ASB35-045 (Brown)

106

ชิ้น 106.00 - 106.00
001 ASB35-050 Die Spring Extra Heavy ASB35-050 (Brown)

51

ชิ้น 114.00 - 114.00
001 ASB35-055 Die Spring Extra Heavy ASB35-055 (Brown)

80

ชิ้น 127.00 - 127.00
001 ASB35-060 Die Spring Extra Heavy ASB35-060 (Brown)

127

ชิ้น 136.00 - 136.00
001 ASB35-065 Die Spring Extra Heavy ASB35-065 (Brown)

88

ชิ้น 145.00 - 145.00
001 ASB35-070 Die Spring Extra Heavy ASB35-070 (Brown)

54

ชิ้น 151.00 - 151.00
001 ASB35-075 Die Spring Extra Heavy ASB35-075 (Brown)

80