ไดมีบ่า INT ไดแบบต่างๆ BUTTON DIES
ไดมีบ่า INT ไดแบบต่างๆ BUTTON DIES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไดมีบ่า INTP88
ไดมีบ่า INTP88
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
EMHD06 BHA06-[016-040]-P[1.20-3.00] SKD11 A 3 06 1.20~3.00 016~040
EMHD08 BHA08-[016-040]-P[1.20-4.00] SKD11 A 4 08 1.20~4.00 016~040
EMHD10 BHA10-[016-040]-P[2.00-6.00] SKD11 A 6 10 2.00~6.00 016~040
EMHD13 BHA13-[016-040]-P[3.00-8.00] SKD11 A 8 13 3.00~8.00 016~040
EMHD16 BHA16-[016-040]-P[5.00-10.00] SKD11 A 8 16 5.00~10.00 016~040
EMHD20 BHA20-[016-040]-P[7.00-12.00] SKD11 A 8 20 7.00~12.00 016~040
EMHD22 BHA22-[016-040]-P[8.00-14.00] SKD11 A 8 22 8.00~14.00 016~040
EMHD25 BHA25-[016-040]-P[10.00-16.00] SKD11 A 8 25 10.00~16.00 016~040
EMHD32 BHA32-[016-040]-P[15.00-20.00] SKD11 A 8 32 15.00~20.00 016~040
EMHD38 BHA38-[016-040]-P[19.00-26.00] SKD11 A 8 38 19.00~26.00 016~040
EMHD45 BHA45-[020-040]-P[25.00-35.00] SKD11 A 8 45 25.00~35.00 020~040
EMHD50 BHA50-[020-040]-P[33.00-40.00] SKD11 A 8 50 33.00~40.00 020~040
BHA56-[020-040]-P[33.00-45.00] SKD11 A 8 56 33.00~45.00 020~040
EHDG6 BHB06-[016-040]-P[1.00-3.00] SKD11 B 3 06 1.00~3.00 016~040
EHDG8 BHB08-[016-040]-P[1.00-4.00] SKD11 B 4 08 1.00~4.00 016~040
EHDG10 BHB10-[016-040]-P[1.20-6.00] SKD11 B 6 10 1.20~6.00 016~040
EHDG13 BHB13-[016-040]-P[1.50-8.00] SKD11 B 8 13 1.50~8.00 016~040
EHDG16 BHB16-[016-040]-P[2.00-10.00] SKD11 B 8 16 2.00~10.00 016~040
EHDG20 BHB20-[016-040]-P[3.00-12.00] SKD11 B 8 20 3.00~12.00 016~040
EHDG22 BHB22-[016-040]-P[3.00-14.00] SKD11 B 8 22 3.00~14.00 016~040
EHDG25 BHB25-[016-040]-P[3.00-16.00] SKD11 B 8 25 3.00~16.00 016~040
EHDG32 BHB32-[016-040]-P[4.00-20.00] SKD11 B 8 32 4.00~20.00 016~040
EHDG38 BHB38-[016-040]-P[5.00-26.00] SKD11 B 8 38 5.00~26.00 016~040
EHDG45 BHB45-[020-040]-P[6.00-35.00] SKD11 B 8 45 6.00~35.00 020~040
BHB50-[020-040]-P[7.00-40.00] SKD11 B 8 50 7.00~40.00 020~040
EHDG56 BHB56-[020-040]-P[7.00-45.00] SKD11 B 8 56 7.00~45.00 020~040
EHDD6-16 BHC06-[016-040]-P[1.00-3.00] SKD11 C 3 06 1.00~3.00 016~040
EHDD8-16 BHC08-[016-040]-P[1.00-4.00] SKD11 C 4 08 1.00~4.00 016~040
EHDD10 BHC10-[016-040]-P[1.20-6.00] SKD11 C 6 10 1.20~6.00 016~040
EHDD13 BHC13-[016-040]-P[1.50-8.00] SKD11 C 8 13 1.50~8.00 016~040
EHDD16 BHC16-[016-040]-P[2.00-10.00] SKD11 C 8 16 2.00~10.00 016~040
EHDD20-16 BHC20-[016-040]-P[3.00-12.00] SKD11 C 8 20 3.00~12.00 016~040
EHDD22 BHC22-[016-040]-P[3.00-14.00] SKD11 C 8 22 3.00~14.00 016~040
EHDD25 BHC25-[016-040]-P[3.00-16.00] SKD11 C 8 25 3.00~16.00 016~040
EHDD32-16 BHC32-[016-040]-P[4.00-20.00] SKD11 C 8 32 4.00~20.00 016~040
EHDD38-16 BHC38-[016-040]-P[5.00-26.00] SKD11 C 8 38 5.00~26.00 016~040
EHDD45 BHC45-[020-040]-P[6.00-35.00] SKD11 C 8 45 6.00~35.00 020~040
EHDD50 BHC50-[020-040]-P[7.00-40.00] SKD11 C 8 50 7.00~40.00 020~040
EHDD56 BHC56-[020-040]-P[7.00-45.00] SKD11 C 8 56 7.00~45.00 020~040
EHDE6 BHD06-[016-040]-P[1.00-3.00] SKD11 D 3 06 1.00~3.00 016~040
EHDE8 BHD08-[016-040]-P[1.00-4.00] SKD11 D 4 08 1.00~4.00 016~040
EHDE10 BHD10-[016-040]-P[1.20-6.00] SKD11 D 6 10 1.20~6.00 016~040
EHDE13 BHD13-[016-040]-P[1.50-8.00] SKD11 D 8 13 1.50~8.00 016~040
EHDE16 BHD16-[016-040]-P[2.00-10.00] SKD11 D 8 16 2.00~10.00 016~040
EHDE20 BHD20-[016-040]-P[3.00-12.00] SKD11 D 8 20 3.00~12.00 016~040
EHDE22 BHD22-[016-040]-P[3.00-14.00] SKD11 D 8 22 3.00~14.00 016~040
EHDE25 BHD25-[016-040]-P[3.00-16.00] SKD11 D 8 25 3.00~16.00 016~040
EHDE32 BHD32-[016-040]-P[4.00-20.00] SKD11 D 8 32 4.00~20.00 016~040
EHDE38 BHD38-[016-040]-P[5.00-26.00] SKD11 D 8 38 5.00~26.00 016~040
EHDE45 BHD45-[020-040]-P[6.00-35.00] SKD11 D 8 45 6.00~35.00 020~040
EHDE50 BHD50-[020-040]-P[7.00-40.00] SKD11 D 8 50 7.00~40.00 020~040
EHDE56 BHD56-[020-040]-P[7.00-45.00] SKD11 D 8 56 7.00~45.00 020~040
EHDR6 BHE06-[016-040]-P[1.00-3.00] SKD11 E 3 06 1.00~3.00 016~040
EHDR8 BHE08-[016-040]-P[1.00-4.00] SKD11 E 4 08 1.00~4.00 016~040
EHDR10 BHE10-[016-040]-P[1.20-6.00] SKD11 E 6 10 1.20~6.00 016~040
EHDR13 BHE13-[016-040]-P[1.50-8.00] SKD11 E 8 13 1.50~8.00 016~040
EHDR16 BHE16-[016-040]-P[2.00-10.00] SKD11 E 8 16 2.00~10.00 016~040
EHDR20 BHE20-[016-040]-P[3.00-12.00] SKD11 E 8 20 3.00~12.00 016~040
EHDR22 BHE22-[016-040]-P[3.00-14.00] SKD11 E 8 22 3.00~14.00 016~040
EHDR25 BHE25-[016-040]-P[3.00-16.00] SKD11 E 8 25 3.00~16.00 016~040
EHDR32 BHE32-[016-040]-P[4.00-20.00] SKD11 E 8 32 4.00~20.00 016~040
EHDR38 BHE38-[016-040]-P[5.00-26.00] SKD11 E 8 38 5.00~26.00 016~040
EHDR45 BHE45-[020-040]-P[6.00-35.00] SKD11 E 8 45 6.00~35.00 020~040
EHDR50 BHE50-[020-040]-P[7.00-40.00] SKD11 E 8 50 7.00~40.00 020~040
EHDR56 BHE56-[020-040]-P[7.00-45.00] SKD11 E 8 56 7.00~45.00 020~040
PBHA06-[016-035]-P[1.20-3.00] HAP40 A 3 06 1.20~3.00 016~035
PBHA08-[016-035]-P[1.20-4.00] HAP43 A 4 08 1.20~4.00 016~035
PBHA10-[016-035]-P[2.00-6.00] HAP46 A 6 10 2.00~6.00 016~035
PBHA13-[016-035]-P[3.00-8.00] HAP49 A 8 13 3.00~8.00 016~035
EPMHD16 PBHA16-[016-035]-P[5.00-10.00] HAP52 A 8 16 5.00~10.00 016~035
PBHA20-[016-035]-P[7.00-12.00] HAP55 A 8 20 7.00~12.00 016~035
PBHA22-[016-035]-P[8.00-14.00] HAP58 A 8 22 8.00~14.00 016~035
PBHA25-[016-035]-P[10.00-16.00] HAP61 A 8 25 10.00~16.00 016~035
PBHB06-[016-035]-P[1.00-3.00] HAP40 B 3 06 1.00~3.00 016~035
PBHB08-[016-035]-P[1.00-4.00] HAP40 B 4 08 1.00~4.00 016~035
PBHB10-[016-035]-P[1.20-6.00] HAP40 B 6 10 1.20~6.00 016~035
PBHB13-[016-035]-P[1.50-8.00] HAP40 B 8 13 1.50~8.00 016~035
PBHB16-[016-035]-P[2.00-10.00] HAP40 B 8 16 2.00~10.00 016~035
PBHB20-[016-035]-P[3.00-12.00] HAP40 B