พั้นซ์มีบ่า เจียรข้างลำตัว INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นซ์มีบ่า เจียรข้างลำตัว INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นซ์มีบ่า เจียรข้างลำตัว INTP8
พั้นซ์มีบ่า เจียรข้างลำตัว INTP8
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
G-SPAS4 G-SPSA04-[040-080]-P[1.00-2.80] SKD11 A 8 04 1.00~2.80 040~080
G-SPAS5 G-SPSA05-[040-080]-P[2.00-3.80] SKD11 A 8 05 2.00~3.80 040~080
G-SPAS6 G-SPSA06-[040-080]-P[2.00-4.80] SKD11 A 8 06 2.00~4.80 040~080
G-SPAS8 G-SPSA08-[040-100]-P[3.00-5.80] SKD11 A 8 08 3.00~5.80 040~100
G-SPAS10 G-SPSA10-[040-100]-P[3.00-7.80] SKD11 A 8 10 3.00~7.80 040~100
G-SPAS13 G-SPSA13-[040-100]-P[6.00-10.80] SKD11 A 8 13 6.00~10.80 040~100
G-SPAS16 G-SPSA16-[040-100]-P[10.00-13.80] SKD11 A 8 16 10.00~13.80 040~100
G-SPAS20 G-SPSA20-[040-100]-P[13.00-17.80] SKD11 A 8 20 13.00~17.80 040~100
G-SPAS25 G-SPSA25-[040-100]-P[18.00-22.80] SKD11 A 8 25 18.00~22.80 040~100
G-SHGS4 G-SPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 B 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SPGS5 G-SPSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 B 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SPGS6 G-SPSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 B 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SPGS8 G-SPSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 B 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SPGS10 G-SPSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SPGS13 G-SPSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SPGS16 G-SPSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SPGS20 G-SPSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SPGS25 G-SPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SPDS4 G-SPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 C 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SPDS5 G-SPSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 C 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SPDS6 G-SPSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 C 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SPDS8 G-SPSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 C 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SPDS10 G-SPSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SPDS13 G-SPSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SPDS16 G-SPSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SPDS20 G-SPSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SPDS25 G-SPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SPES4 G-SPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 D 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SPES5 G-SPSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 D 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SPES6 G-SPSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 D 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SPES8 G-SPSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 D 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SPES10 G-SPSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SPES13 G-SPSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SPES16 G-SPSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SPES20 G-SPSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SPES25 G-SPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SPRS4 G-SPSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 E 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SPRS5 G-SPSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 E 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SPRS6 G-SPSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 E 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SPRS8 G-SPSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 E 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SPRS10 G-SPSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SPRS13 G-SPSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SPRS16 G-SPSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SPRS20 G-SPSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SPRS25 G-SPSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SPAL4 G-SPLA04-[050-080]-P[1.00-2.80] SKD11 A 13 04 1.00~2.80 050~080
G-SPAL5 G-SPLA05-[050-080]-P[2.00-3.80] SKD11 A 13 05 2.00~3.80 050~080
G-SPAL6 G-SPLA06-[050-080]-P[2.00-4.80] SKD11 A 13 06 2.00~4.80 050~080
G-SPAL8 G-SPLA08-[050-100]-P[3.00-5.80] SKD11 A 19 08 3.00~5.80 050~100
G-SPAL10 G-SPLA10-[050-100]-P[3.00-7.80] SKD11 A 19 10 3.00~7.80 050~100
G-SPAL13 G-SPLA13-[050-100]-P[6.00-10.80] SKD11 A 19 13 6.00~10.80 050~100
G-SPAL16 G-SPLA16-[060-100]-P[10.00-13.80] SKD11 A 25 16 10.00~13.80 060~100
G-SPAL20 G-SPLA20-[060-100]-P[13.00-17.80] SKD11 A 25 20 13.00~17.80 060~100
G-SPAL25 G-SPLA25-[060-100]-P[18.00-22.80] SKD11 A 25 25 18.00~22.80 060~100
G-SPGL4 G-SPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 B 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SPGL5 G-SPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 B 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SPGL6 G-SPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SPGL8 G-SPLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 B 19 08 2.50~7.97 050~100
G-SPGL10 G-SPLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 19 10 2.50~9.97 050~100
G-SPGL13 G-SPLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 19 13 3.00~12.97 050~100
G-SPGL16 G-SPLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 25 16 4.00~15.97 060~100
G-SPGL20 G-SPLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 25 20 5.00~19.97 060~100
G-SPGL25 G-SPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SPDL4 G-SPLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 C 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SPDL5 G-SPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 C 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SPDL6 G-SPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SPDL8 G-SPLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 C 19 08 2.50~7.97 050~100
G-SPDL10 G-SPLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 19 10 2.50~9.97 050~100
G-SPDL13 G-SPLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 19 13 3.00~12.97 050~100
G-SPDL16 G-SPLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 25 16 4.00~15.97 060~100
G-SPDL20 G-SPLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 25 20 5.00~19.97 060~100
G-SPDL25 G-SPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SPEL4 G-SPLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 D 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SPEL5 G-SPLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 D 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SPEL6 G-SPLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SPEL8 G-SPLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 D 19 08 2.50~7.97 050~100
G-SPEL10 G-SPLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 19 10 2.50~9.97 050~100
G-SPEL13 G-SPLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 19 13 3.00~12.97 050~100
G-SPEL16 G-SPLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 25 16 4.00~15.97 060~100
G-SPEL20 G-SPLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 25 20 5.00~19.97 060~100
G-SPEL25 G-SPLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SPRL4 G-SPLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 E 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SPRL5 G-SPLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 E 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SPRL6 G-SPLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SPRL8 G-SPLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 E 19 08 2.50~7.97 050~100
G-SPRL10 G-SPLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 19 10 2.50~9.97 050~100
G-SPRL13 G-SPLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 19 13 3.00~12.97 050~100
G-SPRL16 G-SPLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 25 16 4.00~15.97 060~100
G-SPRL20 G-SPLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 25 20 5.00~19.97 060~100
G-SPRL25 G-SPLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SPAX4 G-SPXA04-[050-080]-P[1.20-2.80] SKD11 A 19 04 1.20~2.80 050~080
G-SPAX5 G-SPXA05-[060-080]-P[2.00-3.80] SKD11 A 25 05 2.00~3.80 060~080
G-SPAX6 G-SPXA06-[060-080]-P[2.00-4.80] SKD11 A 25 06 2.00~4.80 060~080
G-SPAX8 G-SPXA08-[060-100]-P[3.00-5.80] SKD11 A 25 08 3.00~5.80 060~100
G-SPAX10 G-SPXA10-[060-100]-P[3.00-7.80] SKD11 A 30 10 3.00~7.80 060~100
G-SPAX13 G-SPXA13-[060-100]-P[6.00-10.80] SKD11 A 30 13 6.00~10.80 060~100
G-SPAX16 G-SPXA16-[070-100]-P[10.00-13.80] SKD11 A 40 16 10.00~13.80 070~100
G-SPAX20 G-SPXA20-[070-100]-P[13.00-17.80] SKD11 A 40 20 13.00~17.80 070~100
G-SPAX25 G-SPXA25-[070-100]-P[18.00-22.80] SKD11 A 40 25 18.00~22.80 070~100
G-SPGX4 G-SPXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 B 19 04 2.00~3.97 050~080
G-SPGX5 G-SPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 B 25 05 3.50~4.97 060~080
G-SPGX6 G-SPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 B 25 06 3.50~5.97 060~080
G-SPGX8 G-SPXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 B 30 08 5.00~7.97 060~100
G-SPGX10 G-SPXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 B 30 10 5.00~9.97 060~100
G-SPGX13 G-SPXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 B 30 13 5.00~12.97 060~100
G-SHAS4 G-SHSA04-[040-080]-P[1.00-1.80] SKH51 A 8 04 1.00~1.80 040~080
G-SHAS5 G-SHSA05-[040-080]-P[2.00-2.80] SKH51 A 8 05 2.00~2.80 040~080
G-SHAS6 G-SHSA06-[040-080]-P[2.00-3.80] SKH51 A 8 06 2.00~3.80 040~080
G-SHAS8 G-SHSA08-[040-100]-P[3.00-5.80] SKH51 A 8 08 3.00~5.80 040~100
G-SHAS10 G-SHSA10-[040-100]-P[3.00-7.80] SKH51 A 8 10 3.00~7.80 040~100
G-SHAS13 G-SHSA13-[040-100]-P[6.00-10.80] SKH51 A 8 13 6.00~10.80 040~100
G-SHAS16 G-SHSA16-[040-100]-P[10.00-13.80] SKH51 A 8 16 10.00~13.80 040~100
G-SHAS20 G-SHSA20-[040-100]-P[13.00-17.80] SKH51 A 8 20 13.00~17.80 040~100
G-SHAS25 G-SHSA25-[040-100]-P[18.00-22.80] SKH51 A 8 25 18.00~22.80 040~100
G-SHGS4 G-SHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SHGS5 G-SHSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 B 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SHGS6 G-SHSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 B 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SHGS8 G-SHSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 B 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SHGS10 G-SHSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SHGS13 G-SHSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SHGS16 G-SHSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SHGS20 G-SHSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SHGS25 G-SHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SHDS4 G-SHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 C 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SHDS5 G-SHSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 C 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SHDS6 G-SHSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 C 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SHDS8 G-SHSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 C 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SHDS10 G-SHSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SHDS13 G-SHSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SHDS16 G-SHSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SHDS20 G-SHSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SHDS25 G-SHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SHES4 G-SHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 D 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SHES5 G-SHSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 D 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SHES6 G-SHSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 D 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SHES8 G-SHSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 D 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SHES10 G-SHSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SHES13 G-SHSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SHES16 G-SHSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SHES20 G-SHSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SHES25 G-SHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SHRS4 G-SHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 E 8 04 1.00~3.97 040~080
G-SHRS5 G-SHSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 E 8 05 1.20~4.97 040~080
G-SHRS6 G-SHSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 E 8 06 1.50~5.97 040~080
G-SHRS8 G-SHSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 E 8 08 2.00~7.97 040~100
G-SHRS10 G-SHSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 8 10 2.50~9.97 040~100
G-SHRS13 G-SHSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 8 13 3.00~12.97 040~100
G-SHRS16 G-SHSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 8 16 4.00~15.97 040~100
G-SHRS20 G-SHSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 8 20 5.00~19.97 040~100
G-SHRS25 G-SHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 8 25 6.00~24.97 040~100
G-SHAL4 G-SHLA04-[050-080]-P[1.00-2.80] SKH51 A 13 04 1.00~2.80 050~080
G-SHAL5 G-SHLA05-[050-080]-P[2.00-3.80] SKH51 A 13 05 2.00~3.80 050~080
G-SHAL6 G-SHLA06-[050-080]-P[2.00-4.80] SKH51 A 13 06 2.00~4.80 050~080
G-SHAL8 G-SHLA08-[050-100]-P[3.00-5.80] SKH51 A 19 08 3.00~5.80 050~100
G-SHAL10 G-SHLA10-[050-100]-P[3.00-7.80] SKH51 A 19 10 3.00~7.80 050~100
G-SHAL13 G-SHLA13-[050-100]-P[6.00-10.80] SKH51 A 19 13 6.00~10.80 050~100
G-SHAL16 G-SHLA16-[060-100]-P[10.00-13.80] SKH51 A 25 16 10.00~13.80 060~100
G-SHAL20 G-SHLA20-[060-100]-P[13.00-17.80] SKH51 A 25 20 13.00~17.80 060~100
G-SHAL25 G-SHLA25-[060-100]-P[18.00-22.80] SKH51 A 25 25 18.00~22.80 060~100
G-SHGL4 G-SHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SHGL5 G-SHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SHGL6 G-SHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SHGL8 G-SHLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 B 19 08 2.50~7.97 050~100
G-SHGL10 G-SHLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 19 10 2.50~9.97 050~100
G-SHGL13 G-SHLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 19 13 3.00~12.97 050~100
G-SHGL16 G-SHLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 25 16 4.00~15.97 060~100
G-SHGL20 G-SHLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 25 20 5.00~19.97 060~100
G-SHGL25 G-SHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SHDL4 G-SHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SHDL5 G-SHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SHDL6 G-SHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SHDL8 G-SHLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 C 19 08 2.50~7.97 050~100
G-SHDL10 G-SHLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 19 10 2.50~9.97 050~100
G-SHDL13 G-SHLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 19 13 3.00~12.97 050~100
G-SHDL16 G-SHLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 25 16 4.00~15.97 060~100
G-SHDL20 G-SHLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 25 20 5.00~19.97 060~100
G-SHDL25 G-SHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SHEL4 G-SHLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SHEL5 G-SHLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 D 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SHEL6 G-SHLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 D 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SHEL8 G-SHLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 D 19 08 2.50~7.97 050~100
G-SHEL10 G-SHLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 19 10 2.50~9.97 050~100
G-SHEL13 G-SHLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 19 13 3.00~12.97 050~100
G-SHEL16 G-SHLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 25 16 4.00~15.97 060~100
G-SHEL20 G-SHLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 25 20 5.00~19.97 060~100
G-SHEL25 G-SHLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SHRL4 G-SHLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 13 04 2.00~3.97 050~080
G-SHRL5 G-SHLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 E 13 05 2.00~4.97 050~080
G-SHRL6 G-SHLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 E 13 06 2.00~5.97 050~080
G-SHRL8 G-SHLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 E 19 08 2.50~7.97 050~100
G-SHRL10 G-SHLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 19 10 2.50~9.97 050~100
G-SHRL13 G-SHLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 19 13 3.00~12.97 050~100
G-SHRL16 G-SHLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 25 16 4.00~15.97 060~100
G-SHRL20 G-SHLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 25 20 5.00~19.97 060~100
G-SHRL25 G-SHLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 25 25 6.00~24.97 060~100
G-SHAX4 G-SHXA04-[050-080]-P[1.20-2.80] SKH51 A 19 04 1.20~2.80 050~080
G-SHAX5 G-SHXA05-[060-080]-P[2.00-3.80] SKH51 A 25 05 2.00~3.80 060~080
G-SHAX6 G-SHXA06-[060-080]-P[2.00-4.80] SKH51 A 25 06 2.00~4.80 060~080
G-SHAX8 G-SHXA08-[060-100]-P[3.00-5.80] SKH51 A 25 08 3.00~5.80 060~100
G-SHAX10 G-SHXA10-[060-100]-P[3.00-7.80] SKH51 A 30 10 3.00~7.80 060~100
G-SHAX13 G-SHXA13-[060-100]-P[6.00-10.80] SKH51 A 30 13 6.00~10.80 060~100
G-SHAX16 G-SHXA16-[070-100]-P[10.00-13.80] SKH51 A 40 16 10.00~13.80 070~100
G-SHAX20 G-SHXA20-[070-100]-P[13.00-17.80] SKH51 A 40 20 13.00~17.80 070~100
G-SHAX25 G-SHXA25-[070-100]-P[18.00-22.80] SKH51 A 40 25 18.00~22.80 070~100
G-SHGX4 G-SHXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 19 04 2.00~3.97 050~080
G-SHGX5 G-SHXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 B 25 05 3.50~4.97 060~080
G-SHGX6 G-SHXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 B 25 06 3.50~5.97 060~080
G-SHGX8 G-SHXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 B 30 08 5.00~7.97 060~100
G-SHGX10 G-SHXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 B 30 10 5.00~9.97 060~100
G-SHGX13 G-SHXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 B 30 13 5.00~12.97 060~100
G-PHAS4 G-SPHSA04-[040-080]-P[1.00-7.80] HAP40 A 8 04 1.00~7.80 040~080
G-PHAS5 G-SPHSA05-[040-080]-P[2.00-10.80] HAP40 A 8 05 2.00~10.80 040~080
G-PHAS6 G-SPHSA06-[040-080]-P[2.00-10.80] HAP40 A 8 06 2.00~10.80 040~080
G-PHAS8 G-SPHSA08-[040-100]-P[3.00-13.80] HAP40 A 8 08 3.00~13.80 040~100
G-PHAS10 G-SPHSA10-[040-100]-P[3.00-17.80] HAP40 A 8 10 3.00~17.80 040~100
G-PHAS13 G-SPHSA13-[040-100]-P[6.00-22.80] HAP40 A 8 13 6.00~22.80 040~100
G-PHAS16 G-SPHSA16-[040-100]-P[10.00-3.80] HAP40 A 8 16 10.00~3.80 040~100
G-PHAS20 G-SPHSA20-[040-100]-P[13.00-4.80] HAP40 A 8 20 13.00~4.80 040~100
G-PHAS25 G-SPHSA25-[040-100]-P[18.00-7.80] HAP40 A 8 25 18.00~7.80 040~100
G-PHGS4 G-SPHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 B 8 04 1.00~3.97 040~080
G-PHGS5 G-SPHSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 B 8 05 1.20~4.97 040~080
G-PHGS6 G-SPHSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 B 8 06 1.50~5.97 040~080
G-PHGS8 G-SPHSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 B 8 08 2.00~7.97 040~100
G-PHGS10 G-SPHSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 8 10 2.50~9.97 040~100
G-PHGS13 G-SPHSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 8 13 3.00~12.97 040~100
G-PHGS16 G-SPHSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 8 16 4.00~15.97 040~100
G-PHGS20 G-SPHSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] HAP40 B 8 20 5.00~19.97 040~100
G-PHGS25 G-SPHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 8 25 6.00~24.97 040~100
G-PHDS4 G-SPHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 C 8 04 1.00~3.97 040~080
G-PHDS5 G-SPHSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 C 8 05 1.20~4.97 040~080
G-PHDS6 G-SPHSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 C 8 06 1.50~5.97 040~080
G-PHDS8 G-SPHSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 C 8 08 2.00~7.97 040~100
G-PHDS10 G-SPHSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 C 8 10 2.50~9.97 040~100
G-PHDS13 G-SPHSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 C 8 13 3.00~12.97 040~100
G-PHDS16 G-SPHSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 C 8 16 4.00~15.97 040~100
G-PHDS20 G-SPHSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] HAP40 C 8 20 5.00~19.97 040~100
G-PHDS25 G-SPHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 8 25 6.00~24.97 040~100
G-PHES4 G-SPHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 D 8 04 1.00~3.97 040~080
G-PHES5 G-SPHSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 D 8 05 1.20~4.97 040~080
G-PHES6 G-SPHSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 D 8 06 1.50~5.97 040~080
G-PHES8 G-SPHSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 D 8 08 2.00~7.97 040~100
G-PHES10 G-SPHSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 D 8 10 2.50~9.97 040~100
G-PHES13 G-SPHSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 D 8 13 3.00~12.97 040~100
G-PHES16 G-SPHSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 D 8 16 4.00~15.97 040~100
G-PHES20 G-SPHSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] HAP40 D 8 20 5.00~19.97 040~100
G-PHES25 G-SPHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 8 25 6.00~24.97 040~100
G-PHRS4 G-SPHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 E 8 04 1.00~3.97 040~080
G-PHRS5 G-SPHSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 E 8 05 1.20~4.97 040~080
G-PHRS6 G-SPHSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 E 8 06 1.50~5.97 040~080
G-PHRS8 G-SPHSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 E 8 08 2.00~7.97 040~100
G-PHRS10 G-SPHSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 E 8 10 2.50~9.97 040~100
G-PHRS13 G-SPHSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 E 8 13 3.00~12.97 040~100
G-PHRS16 G-SPHSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 E 8 16 4.00~15.97 040~100
G-PHRS20 G-SPHSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] HAP40 E 8 20 5.00~19.97 040~100
G-PHRS25 G-SPHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 8 25 6.00~24.97 040~100
G-PHAL4 G-SPHLA04-[050-080]-P[1.00-2.80] HAP40 A 13 04 1.00~2.80 050~080
G-PHAL5 G-SPHLA05-[050-080]-P[2.00-3.80] HAP40 A 13 05 2.00~3.80 050~080
G-PHAL6 G-SPHLA06-[050-080]-P[2.00-4.80] HAP40 A 13 06 2.00~4.80 050~080
G-PHAL8 G-SPHLA08-[050-100]-P[3.00-5.80] HAP40 A 19 08 3.00~5.80 050~100
G-PHAL10 G-SPHLA10-[050-100]-P[3.00-7.80] HAP40 A 19 10 3.00~7.80 050~100
G-PHAL13 G-SPHLA13-[050-100]-P[6.00-10.80] HAP40 A 19 13 6.00~10.80 050~100
G-PHAL16 G-SPHLA16-[060-100]-P[10.00-13.80] HAP40 A 25 16 10.00~13.80 060~100
G-PHAL20 G-SPHLA20-[060-100]-P[13.00-17.80] HAP40 A 25 20 13.00~17.80 060~100
G-PHAL25 G-SPHLA25-[060-100]-P[18.00-22.80] HAP40 A 25 25 18.00~22.80 060~100
G-PHGL4 G-SPHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 B 13 04 2.00~3.97 050~080
G-PHGL5 G-SPHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 13 05 2.00~4.97 050~080
G-PHGL6 G-SPHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 13 06 2.00~5.97 050~080
G-PHGL8 G-SPHLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] HAP40 B 19 08 2.50~7.97 050~100
G-PHGL10 G-SPHLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 19 10 2.50~9.97 050~100
G-PHGL13 G-SPHLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 19 13 3.00~12.97 050~100
G-PHGL16 G-SPHLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 25 16 4.00~15.97 060~100
G-PHGL20 G-SPHLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] HAP40 B 25 20 5.00~19.97 060~100
G-PHGL25 G-SPHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25 25 6.00~24.97 060~100
G-PHDL4 G-SPHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 C 13 04 2.00~3.97 050~080
G-PHDL5 G-SPHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 C 13 05 2.00~4.97 050~080
G-PHDL6 G-SPHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 C 13 06 2.00~5.97 050~080
G-PHDL8 G-SPHLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] HAP40 C 19 08 2.50~7.97 050~100
G-PHDL10 G-SPHLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 C 19 10 2.50~9.97 050~100
G-PHDL13 G-SPHLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 C 19 13 3.00~12.97 050~100
G-PHDL16 G-SPHLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] HAP40 C 25 16 4.00~15.97 060~100
G-PHDL20 G-SPHLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] HAP40 C 25 20 5.00~19.97 060~100
G-PHDL25 G-SPHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 25 25 6.00~24.97 060~100
G-PHEL4 G-SPHLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 D 13 04 2.00~3.97 050~080
G-PHEL5 G-SPHLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 D 13 05 2.00~4.97 050~080
G-PHEL6 G-SPHLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 D 13 06 2.00~5.97 050~080
G-PHEL8 G-SPHLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] HAP40 D 19 08 2.50~7.97 050~100
G-PHEL10 G-SPHLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 D 19 10 2.50~9.97 050~100
G-PHEL13 G-SPHLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 D 19 13 3.00~12.97 050~100
G-PHEL16 G-SPHLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] HAP40 D 25 16 4.00~15.97 060~100
G-PHEL20 G-SPHLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] HAP40 D 25 20 5.00~19.97 060~100
G-PHEL25 G-SPHLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25 25 6.00~24.97 060~100
G-PHRL4 G-SPHLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 E 13 04 2.00~3.97 050~080
G-PHRL5 G-SPHLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 E 13 05 2.00~4.97 050~080
G-PHRL6 G-SPHLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 E 13 06 2.00~5.97 050~080
G-PHRL8 G-SPHLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] HAP40 E 19 08 2.50~7.97 050~100
G-PHRL10 G-SPHLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 E 19 10 2.50~9.97 050~100
G-PHRL13 G-SPHLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 E 19 13 3.00~12.97 050~100
G-PHRL16 G-SPHLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] HAP40 E 25 16 4.00~15.97 060~100
G-PHRL20 G-SPHLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] HAP40 E 25 20 5.00~19.97 060~100
G-PHRL25 G-SPHLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25 25 6.00~24.97 060~100
G-PHAX4 G-SPHXA04-[050-080]-P[1.20-2.80] HAP40 A 19 04 1.20~2.80 050~080
G-PHAX5 G-SPHXA05-[060-080]-P[2.00-3.80] HAP40 A 25 05 2.00~3.80 060~080
G-PHAX4-50 G-SPHXA06-[060-080]-P[2.00-4.80] HAP40 A 25 06 2.00~4.80 060~080
G-PHAX8 G-SPHXA08-[060-100]-P[3.00-5.80] HAP40 A 25 08 3.00~5.80 060~100
G-PHAX10 G-SPHXA10-[060-100]-P[3.00-7.80] HAP40 A 30 10 3.00~7.80 060~100
G-PHAX13 G-SPHXA13-[060-100]-P[6.00-10.80] HAP40 A 30 13 6.00~10.80 060~100
G-PHAX16 G-SPHXA16-[070-100]-P[10.00-13.80] HAP40 A 40 16 10.00~13.80 070~100
G-PHAX20 G-SPHXA20-[070-100]-P[13.00-17.80] HAP40 A 40 20 13.00~17.80 070~100
G-PHAX25 G-SPHXA25-[070-100]-P[18.00-22.80] HAP40 A 40 25 18.00~22.80 070~100
G-PHGX4 G-SPHXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 B 19 04 2.00~3.97 050~080
G-PHGX5 G-SPHXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] HAP40 B 25 05 3.50~4.97 060~080
G-PHGX6 G-SPHXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] HAP40 B 25 06 3.50~5.97 060~080
G-PHGX8 G-SPHXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] HAP40 B 30 08 5.00~7.97 060~100
G-PHGX10 G-SPHXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 30 10 5.00~9.97 060~100
G-PHGX13 G-SPHXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] HAP40 B 30 13 5.00~12.97 060~100
G-SPDX4 G-SPXC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 C 19 04 2.00~3.97 050~080
G-SPDX5 G-SPXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 C 25 05 3.50~4.97 060~080
G-SPDX6 G-SPXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 C 25 06 3.50~5.97 060~080
G-SPDX8 G-SPXC08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 C 30 08 5.00~7.97 060~100
G-SPDX10 G-SPXC10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 C 30 10 5.00~9.97 060~100
G-SPDX13 G-SPXC13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 C 30 13 5.00~12.97 060~100
G-SHDX4 G-SHXC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 19 04 2.00~3.97 050~080
G-SHDX5 G-SHXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 C 25 05 3.50~4.97 060~080
G-SHDX6 G-SHXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 C 25 06 3.50~5.97 060~080
G-SHDX8 G-SHXC08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 C 30 08 5.00~7.97 060~100
G-SHDX10 G-SHXC10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 C 30 10 5.00~9.97 060~100
G-SHDX13 G-SHXC13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 C 30 13 5.00~12.97 060~100
G-PHDX4 G-SPHXC04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 C 19 04 2.00~3.97 050~080
G-PHDX5 G-SPHXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] HAP40 C 25 05 3.50~4.97 060~080
G-PHDX6-60 G-SPHXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] HAP40 C 25 06 3.50~5.97 060~080
G-PHDX8 G-SPHXC08-[060-100]-P[5.00-7.97] HAP40 C 30 08 5.00~7.97 060~100
G-PHDX10 G-SPHXC10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 C 30 10 5.00~9.97 060~100
G-PHDX13 G-SPHXC13-[060-100]-P[5.00-12.97] HAP40 C 30 13 5.00~12.97 060~100
G-SPEX4 G-SPXD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 D 19 04 2.00~3.97 050~080
G-SPEX5 G-SPXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 D 25 05 3.50~4.97 060~080
G-SPEX6 G-SPXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 D 25 06 3.50~5.97 060~080
G-SPEX8 G-SPXD08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 D 30 08 5.00~7.97 060~100
G-SPEX10 G-SPXD10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 D 30 10 5.00~9.97 060~100
G-SPEX13 G-SPXD13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 D 30 13 5.00~12.97 060~100
G-SHEX4 G-SHXD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 19 04 2.00~3.97 050~080
G-SHEX5 G-SHXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 D 25 05 3.50~4.97 060~080
G-SHEX6 G-SHXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 D 25 06 3.50~5.97 060~080
G-SHEX8 G-SHXD08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 D 30 08 5.00~7.97 060~100
G-SHEX10 G-SHXD10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 D 30 10 5.00~9.97 060~100
G-SHEX13 G-SHXD13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 D 30 13 5.00~12.97 060~100
G-PHEX4 G-SPHXD04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 D 19 04 2.00~3.97 050~080
G-PHEX5 G-SPHXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] HAP40 D 25 05 3.50~4.97 060~080
G-PHEX6 G-SPHXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] HAP40 D 25 06 3.50~5.97 060~080
G-PHEX8 G-SPHXD08-[060-100]-P[5.00-7.97] HAP40 D 30 08 5.00~7.97 060~100
G-PHEX10 G-SPHXD10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 30 10 5.00~9.97 060~100
G-PHEX13 G-SPHXD13-[060-100]-P[5.00-12.97] HAP40 D 30 13 5.00~12.97 060~100
G-SPRX4 G-SPXE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 E 19 04 2.00~3.97 050~080
G-SPRX5 G-SPXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 E 25 05 3.50~4.97 060~080
G-SPRX6 G-SPXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 E 25 06 3.50~5.97 060~080
G-SPRX8 G-SPXE08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 E 30 08 5.00~7.97 060~100
G-SPRX10 G-SPXE10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 E 30 10 5.00~9.97 060~100
G-SPRX13 G-SPXE13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 E 30 13 5.00~12.97 060~100
G-SHRX4 G-SHXE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 19 04 2.00~3.97 050~080
G-SHRX5 G-SHXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 E 25 05 3.50~4.97 060~080
G-SHRX6 G-SHXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 E 25 06 3.50~5.97 060~080
G-SHRX8 G-SHXE08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 E 30 08 5.00~7.97 060~100
G-SHRX10 G-SHXE10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 E 30 10 5.00~9.97 060~100
G-SHRX13 G-SHXE13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 E 30 13 5.00~12.97 060~100
G-PHRX4 G-SPHXE04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 E 19 04 2.00~3.97 050~080
G-PHRX5 G-SPHXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] HAP40 E 25 05 3.50~4.97 060~080
G-PHRX6 G-SPHXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] HAP40 E 25 06 3.50~5.97 060~080
G-PHRX8 G-SPHXE08-[060-100]-P[5.00-7.97] HAP40 E 30 08 5.00~7.97 060~100
G-PHRX10 G-SPHXE10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 30 10 5.00~9.97 060~100
G-PHRX13 G-SPHXE13-[060-100]-P[5.00-12.97] HAP40 E 30 13 5.00~12.97 060~100