ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES |

ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES
ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง INT ไพลอตพั้นซ์ PILOT PUNCHES

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง INTP62
ไพลอตพั้นช์ ชนิดตรง INTP62
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
STC3 PPT03-[042-072]-P[2.00-3.00] SKD11 03 2.00~3.00 042~072
STC4 PPT04-[042-072]-P[3.00-4.00] SKD11 04 3.00~4.00 042~072
STC5 PPT05-[042-072]-P[4.00-5.00] SKD11 05 4.00~5.00 042~072
STC6 PPT06-[042-072]-P[5.00-6.00] SKD11 06 5.00~6.00 042~072
STC8 PPT08-[042-092]-P[6.00-8.00] SKD11 08 6.00~8.00 042~092
STC10 PPT10-[042-092]-P[8.00-10.00] SKD11 10 8.00~10.00 042~092
STC13 PPT13-[042-102]-P[10.00-13.00] SKD11 13 10.00~13.00 042~102
STC16 PPT16-[042-102]-P[13.00-16.00] SKD11 16 13.00~16.00 042~102
TTC3 PTT03-[042-072]-P[2.00-3.00] SKD11 03 2.00~3.00 042~072
TTC4 PTT04-[042-072]-P[3.00-4.00] SKD11 04 3.00~4.00 042~072
TTC5 PTT05-[042-072]-P[4.00-5.00] SKD11 05 4.00~5.00 042~072
TTC6 PTT06-[042-072]-P[5.00-6.00] SKD11 06 5.00~6.00 042~072
TTC8 PTT08-[042-092]-P[6.00-8.00] SKD11 08 6.00~8.00 042~092
TTC10 PTT10-[042-092]-P[8.00-10.00] SKD11 10 8.00~10.00 042~092
TTC13 PTT13-[042-102]-P[10.00-13.00] SKD11 13 10.00~13.00 042~102
TTC16 PTT16-[042-102]-P[13.00-16.00] SKD11 16 13.00~16.00 042~102
PSTC3 PPPT03-[042-072]-P[2.00-3.00] HAP40 03 2.00~3.00 042~072
PSTC4 PPPT04-[042-072]-P[3.00-4.00] HAP40 04 3.00~4.00 042~072
PSTC5 PPPT05-[042-072]-P[4.00-5.00] HAP40 05 4.00~5.00 042~072
PSTC6 PPPT06-[042-072]-P[5.00-6.00] HAP40 06 5.00~6.00 042~072
PSTC8 PPPT08-[042-092]-P[6.00-8.00] HAP40 08 6.00~8.00 042~092
PSTC10 PPPT10-[042-092]-P[8.00-10.00] HAP40 10 8.00~10.00 042~092
PSTC13 PPPT13-[042-102]-P[10.00-13.00] HAP40 13 10.00~13.00 042~102
PSTC16 PPPT16-[042-102]-P[13.00-16.00] HAP40 16 13.00~16.00 042~102
PTTC3 PPTT03-[042-072]-P[2.00-3.00] HAP40 03 2.00~3.00 042~072
PTTC4 PPTT04-[042-072]-P[3.00-4.00] HAP40 04 3.00~4.00 042~072
PTTC5 PPTT05-[042-072]-P[4.00-5.00] HAP40 05 4.00~5.00 042~072
PTTC6 PPTT06-[042-072]-P[5.00-6.00] HAP40 06 5.00~6.00 042~072
PTTC8 PPTT08-[042-092]-P[6.00-8.00] HAP40 08 6.00~8.00 042~092
PTTC10 PPTT10-[042-092]-P[8.00-10.00] HAP40 10 8.00~10.00 042~092
PTTC13 PPTT13-[042-102]-P[10.00-13.00] HAP40 13 10.00~13.00 042~102
PTTC16 PPTT16-[042-102]-P[13.00-16.00] HAP40 16 13.00~16.00 042~102