พั้นช์ไม่เจียรปลาย INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์ไม่เจียรปลาย INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์ไม่เจียรปลาย INTP49
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) L (L dimension) (mm)
SPB3 SPK03-[040-080] SKD11 03 040~080
SPB4 SPK04-[040-080] SKD11 04 040~080
SPB5 SPK05-[040-080] SKD11 05 040~080
SPB6 SPK06-[040-080] SKD11 06 040~080
SPB8 SPK08-[040-100] SKD11 08 040~100
SPB10 SPK10-[040-100] SKD11 10 040~100
SPB13 SPK13-[040-100] SKD11 13 040~100
SPB16 SPK16-[040-100] SKD11 16 040~100
SPB20 SPK20-[040-100] SKD11 20 040~100
SPB25 SPK25-[040-100] SKD11 25 040~100
SHB3 SHK03-[040-080] SKH51 03 040~080
SHB4 SHK04-[040-080] SKH51 04 040~080
SHB5 SHK05-[040-080] SKH51 05 040~080
SHB6 SHK06-[040-080] SKH51 06 040~080
SHB8 SHK08-[040-100] SKH51 08 040~100
SHB10 SHK10-[040-100] SKH51 10 040~100
SHB13 SHK13-[040-100] SKH51 13 040~100
SHB16 SHK16-[040-100] SKH51 16 040~100
SHB20 SHK20-[040-100] SKH51 20 040~100
SHB25 SHK25-[040-100] SKH51 25 040~100
PHB3 SPHK03-[040-080] HAP40 03 040~080
PHB4 SPHK04-[040-080] HAP40 04 040~080
PHB5 SPHK05-[040-080] HAP40 05 040~080
PHB6 SPHK06-[040-080] HAP40 06 040~080
PHB8 SPHK08-[040-100] HAP40 08 040~100
PHB10 SPHK10-[040-100] HAP40 10 040~100
PHB13 SPHK13-[040-100] HAP40 13 040~100
PHB16 SPHK16-[040-100] HAP40 16 040~100
PHB20 SPHK20-[040-100] HAP40 20 040~100
PHB25 SPHK25-[040-100] HAP40 25 040~100
A-SPK03-[040-080] SKD11 03 040~080
A-SPK04-[040-080] SKD11 04 040~080
A-SPK05-[040-080] SKD11 05 040~080
A-SPK06-[040-080] SKD11 06 040~080
A-SPK08-[040-100] SKD11 08 040~100
A-SPK10-[040-100] SKD11 10 040~100
A-SPK13-[040-100] SKD11 13 040~100
A-SPK16-[040-100] SKD11 16 040~100
A-SPK20-[040-100] SKD11 20 040~100
A-SPK25-[040-100] SKD11 25 040~100
A-SHB3 A-SHK03-[040-080] SKH51 03 040~080
A-SHB4 A-SHK04-[040-080] SKH51 04 040~080
A-SHB5 A-SHK05-[040-080] SKH51 05 040~080
A-SHB6 A-SHK06-[040-080] SKH51 06 040~080
A-SHB8 A-SHK08-[040-100] SKH51 08 040~100
A-SHB10 A-SHK10-[040-100] SKH51 10 040~100
A-SHB13 A-SHK13-[040-100] SKH51 13 040~100
A-SHB16 A-SHK16-[040-100] SKH51 16 040~100
A-SHB20 A-SHK20-[040-100] SKH51 20 040~100
A-SHB25 A-SHK25-[040-100] SKH51 25 040~100
A-SPHK03-[040-080] HAP40 03 040~080
A-SPHK04-[040-080] HAP40 04 040~080
A-SPHK05-[040-080] HAP40 05 040~080
A-SPHK06-[040-080] HAP40 06 040~080
A-SPHK08-[040-100] HAP40 08 040~100
A-SPHK10-[040-100] HAP40 10 040~100
A-SPHK13-[040-100] HAP40 13 040~100
A-SPHK16-[040-100] HAP40 16 040~100
A-SPHK20-[040-100] HAP40 20 040~100
A-SPHK25-[040-100] HAP40 25 040~100
SPB-C10 SPK-C10-[040-100] SKD11 10 040~100
SPB-C13 SPK-C13-[040-100] SKD11 13 040~100
SPB-C16 SPK-C16-[040-100] SKD11 16 040~100
SPB-C20 SPK-C20-[040-100] SKD11 20 040~100
SPB-C25 SPK-C25-[040-100] SKD11 25 040~100
SPB-C32 SPK-C32-[040-120] SKD11 32 040~120
SPB-C38 SPK-C38-[040-120] SKD11 38 040~120
SPB-C45 SPK-C45-[040-120] SKD11 45 040~120
S-SPK03-[090-100] SKD11 03 090~100
S-SPK04-[090-100] SKD11 04 090~100
S-SPK05-[090-100] SKD11 05 090~100
S-SPK06-[090-100] SKD11 06 090~100
S-SPK08-[110-120] SKD11 08 110~120
S-SPK10-[110-150] SKD11 10 110~150
S-SPK13-[110-150] SKD11 13 110~150
S-SPK16-[110-150] SKD11 16 110~150
S-SPK20-[110-150] SKD11 20 110~150
S-SPK25-[110-150] SKD11 25 110~150
S-SPK32-[130-150] SKD11 32 130~150
S-SPK38-[130-150] SKD11 38 130~150
S-SPK45-[130-150] SKD11 45 130~150