พั้นช์ตรง INT พั้นซ์มาตรฐาน |

พั้นช์ตรง INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์ตรง INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์ตรง INTP48
OC Part Number Material D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SPC3 SPT03-[040-080]-P[2.00-3.00] SKD11 03 2.00~3.00 040~080
SPC4 SPT04-[040-080]-P[3.00-4.00] SKD11 04 3.00~4.00 040~080
SPC5 SPT05-[040-080]-P[4.00-5.00] SKD11 05 4.00~5.00 040~080
SPC6 SPT06-[040-080]-P[5.00-6.00] SKD11 06 5.00~6.00 040~080
SPC8 SPT08-[040-100]-P[6.00-8.00] SKD11 08 6.00~8.00 040~100
SPC10 SPT10-[040-100]-P[8.00-10.00] SKD11 10 8.00~10.00 040~100
SPC13 SPT13-[040-120]-P[10.00-13.00] SKD11 13 10.00~13.00 040~120
SPC16 SPT16-[040-120]-P[13.00-16.00] SKD11 16 13.00~16.00 040~120
SPC20 SPT20-[040-120]-P[16.00-20.00] SKD11 20 16.00~20.00 040~120
SPC25 SPT25-[040-120]-P[20.00-25.00] SKD11 25 20.00~25.00 040~120
SHC3 SHT03-[040-080]-P[2.00-3.00] SKH51 03 2.00~3.00 040~080
SHC4 SHT04-[040-080]-P[3.00-4.00] SKH51 04 3.00~4.00 040~080
SHC5 SHT05-[040-080]-P[4.00-5.00] SKH51 05 4.00~5.00 040~080
SHC6 SHT06-[040-080]-P[5.00-6.00] SKH51 06 5.00~6.00 040~080
SHC8 SHT08-[040-100]-P[6.00-8.00] SKH51 08 6.00~8.00 040~100
SHC10 SHT10-[040-100]-P[8.00-10.00] SKH51 10 8.00~10.00 040~100
SHC13 SHT13-[040-120]-P[10.00-13.00] SKH51 13 10.00~13.00 040~120
SHC16 SHT16-[040-120]-P[13.00-16.00] SKH51 16 13.00~16.00 040~120
SHC20 SHT20-[040-120]-P[16.00-20.00] SKH51 20 16.00~20.00 040~120
SHC25 SHT25-[040-120]-P[20.00-25.00] SKH51 25 20.00~25.00 040~120
PHC3 SPHT03-[040-080]-P[2.00-3.00] HAP40 03 2.00~3.00 040~080
PHC4 SPHT04-[040-080]-P[3.00-4.00] HAP40 04 3.00~4.00 040~080
PHC5 SPHT05-[040-080]-P[4.00-5.00] HAP40 05 4.00~5.00 040~080
PHC6 SPHT06-[040-080]-P[5.00-6.00] HAP40 06 5.00~6.00 040~080
PHC8 SPHT08-[040-100]-P[6.00-8.00] HAP40 08 6.00~8.00 040~100
PHC10 SPHT10-[040-100]-P[8.00-10.00] HAP40 10 8.00~10.00 040~100
PHC13 SPHT13-[040-120]-P[10.00-13.00] HAP40 13 10.00~13.00 040~120
PHC16 SPHT16-[040-120]-P[13.00-16.00] HAP40 16 13.00~16.00 040~120
PHC20 SPHT20-[040-120]-P[16.00-20.00] HAP40 20 16.00~20.00 040~120
PHC25 SPHT25-[040-120]-P[20.00-25.00] HAP40 25 20.00~25.00 040~120