พั้นซ์มีบ่า ผิวขัดมัน
พั้นซ์มีบ่า ผิวขัดมัน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นซ์มีบ่า ผิวขัดมัน INTP4
พั้นซ์มีบ่า ผิวขัดมัน INTP4
Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
L-SPSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKD11 A 8 03 1.00~2.99 040~080
L-SPSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKD11 A 8 04 1.00~3.99 040~080
L-SPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 8 05 2.00~4.99 040~080
L-SPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 8 06 2.00~5.99 040~080
L-SPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 8 08 3.00~7.99 040~100
L-SPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 8 10 3.00~9.99 040~100
L-SPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 8 13 6.00~12.99 040~100
L-SPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 8 16 10.00~15.99 040~100
L-SPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 8 20 13.00~19.99 040~100
L-SPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 8 25 18.00~24.99 040~100
L-SPSB03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 B 8 03 .70~2.97 040~080
L-SPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 B 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SPSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 B 8 05 1.20~4.97 040~080
L-SPSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 B 8 06 1.50~5.97 040~080
L-SPSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 B 8 08 2.00~7.97 040~100
L-SPSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 8 10 2.50~9.97 040~100
L-SPSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 8 13 3.00~12.97 040~100
L-SPSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 8 16 4.00~15.97 040~100
L-SPSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 8 20 5.00~19.97 040~100
L-SPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 8 25 6.00~24.97 040~100
L-SPSC03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 C 8 03 .70~2.97 040~080
L-SPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 C 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SPSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 C 8 05 1.20~4.97 040~080
L-SPSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 C 8 06 1.50~5.97 040~080
L-SPSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 C 8 08 2.00~7.97 040~100
L-SPSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 8 10 2.50~9.97 040~100
L-SPSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 8 13 3.00~12.97 040~100
L-SPSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 8 16 4.00~15.97 040~100
L-SPSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 8 20 5.00~19.97 040~100
L-SPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 8 25 6.00~24.97 040~100
L-SPSD03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 D 8 03 .70~2.97 040~080
L-SPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 D 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SPSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 D 8 05 1.20~4.97 040~080
L-SPSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 D 8 06 1.50~5.97 040~080
L-SPSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 D 8 08 2.00~7.97 040~100
L-SPSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 8 10 2.50~9.97 040~100
L-SPSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 8 13 3.00~12.97 040~100
L-SPSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 8 16 4.00~15.97 040~100
L-SPSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 8 20 5.00~19.97 040~100
L-SPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 8 25 6.00~24.97 040~100
L-SPSE03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 E 8 03 .70~2.97 040~080
L-SPSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 E 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SPSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 E 8 05 1.20~4.97 040~080
L-SPSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 E 8 06 1.50~5.97 040~080
L-SPSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 E 8 08 2.00~7.97 040~100
L-SPSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 8 10 2.50~9.97 040~100
L-SPSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 8 13 3.00~12.97 040~100
L-SPSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 8 16 4.00~15.97 040~100
L-SPSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 8 20 5.00~19.97 040~100
L-SPSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 8 25 6.00~24.97 040~100
L-SPLA03-[050-080]-P[1.00-2.99] SKD11 A 13 03 1.00~2.99 050~080
L-SPLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKD11 A 13 04 1.00~3.99 050~080
L-SPLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 13 05 2.00~4.99 050~080
L-SPLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 13 06 2.00~5.99 050~080
L-SPLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19 08 3.00~7.99 050~100
L-SPLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19 10 3.00~9.99 050~100
L-SPLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19 13 6.00~12.99 050~100
L-SPLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25 16 10.00~15.99 060~100
L-SPLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25 20 13.00~19.99 060~100
L-SPLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25 25 18.00~24.99 060~100
L-SPLB03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 B 13 03 .70~2.97 050~080
L-SPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 B 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 B 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SPLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 B 19 08 2.50~7.97 050~100
L-SPLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 19 10 2.50~9.97 050~100
L-SPLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 19 13 3.00~12.97 050~100
L-SPLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 25 16 4.00~15.97 060~100
L-SPLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 25 20 5.00~19.97 060~100
L-SPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25 25 6.00~24.97 060~100
L-SPLC03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 C 13 03 .70~2.97 050~080
L-SPLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 C 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 C 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SPLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 C 19 08 2.50~7.97 050~100
L-SPLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 19 10 2.50~9.97 050~100
L-SPLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 19 13 3.00~12.97 050~100
L-SPLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 25 16 4.00~15.97 060~100
L-SPLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 25 20 5.00~19.97 060~100
L-SPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25 25 6.00~24.97 060~100
L-SPLD03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 D 13 03 .70~2.97 050~080
L-SPLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 D 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SPLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 D 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SPLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SPLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 D 19 08 2.50~7.97 050~100
L-SPLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 19 10 2.50~9.97 050~100
L-SPLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 19 13 3.00~12.97 050~100
L-SPLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 25 16 4.00~15.97 060~100
L-SPLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 25 20 5.00~19.97 060~100
L-SPLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25 25 6.00~24.97 060~100
L-SPLE03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 E 13 03 .70~2.97 050~080
L-SPLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 E 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SPLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 E 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SPLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SPLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 E 19 08 2.50~7.97 050~100
L-SPLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 19 10 2.50~9.97 050~100
L-SPLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 19 13 3.00~12.97 050~100
L-SPLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 25 16 4.00~15.97 060~100
L-SPLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 25 20 5.00~19.97 060~100
L-SPLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25 25 6.00~24.97 060~100
L-SPXA03-[050-080]-P[1.20-2.99] SKD11 A 19 03 1.20~2.99 050~080
L-SPXA04-[050-080]-P[1.20-3.99] SKD11 A 19 04 1.20~3.99 050~080
L-SPXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 25 05 2.00~4.99 060~080
L-SPXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 25 06 2.00~5.99 060~080
L-SPXA08-[060-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 30 08 3.00~7.99 060~100
L-SPXA10-[060-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 30 10 3.00~9.99 060~100
L-SPXA13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 30 13 6.00~12.99 060~100
L-SPXA16-[070-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 40 16 10.00~15.99 070~100
L-SPXA20-[070-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 40 20 13.00~19.99 070~100
L-SPXA25-[070-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 40 25 18.00~24.99 070~100
L-SPXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 B 19 04 2.00~3.97 050~080
L-SPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 B 25 05 3.50~4.97 060~080
L-SPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 B 25 06 3.50~5.97 060~080
L-SPXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 B 30 08 5.00~7.97 060~100
L-SPXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 B 30 10 5.00~9.97 060~100
L-SPXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 B 30 13 5.00~12.97 060~100
L-SHSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKH51 A 8 03 1.00~2.99 040~080
L-SHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 8 04 1.00~3.99 040~080
L-SHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8 05 2.00~4.99 040~080
L-SHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 8 06 2.00~5.99 040~080
L-SHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 8 08 3.00~7.99 040~100
L-SHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 8 10 3.00~9.99 040~100
L-SHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 8 13 6.00~12.99 040~100
L-SHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 8 16 10.00~15.99 040~100
L-SHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 8 20 13.00~19.99 040~100
L-SHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 8 25 18.00~24.99 040~100
L-SHSB03-[040-080]-P[.70-2.97] SKH51 B 8 03 .70~2.97 040~080
L-SHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SHSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 B 8 05 1.20~4.97 040~080
L-SHSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 B 8 06 1.50~5.97 040~080
L-SHSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 B 8 08 2.00~7.97 040~100
L-SHSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 8 10 2.50~9.97 040~100
L-SHSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 8 13 3.00~12.97 040~100
L-SHSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 8 16 4.00~15.97 040~100
L-SHSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 8 20 5.00~19.97 040~100
L-SHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 8 25 6.00~24.97 040~100
L-SHSC03-[040-080]-P[.70-2.97] SKH51 C 8 03 .70~2.97 040~080
L-SHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 C 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SHSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 C 8 05 1.20~4.97 040~080
L-SHSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 C 8 06 1.50~5.97 040~080
L-SHSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 C 8 08 2.00~7.97 040~100
L-SHSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 8 10 2.50~9.97 040~100
L-SHSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 8 13 3.00~12.97 040~100
L-SHSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 8 16 4.00~15.97 040~100
L-SHSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 8 20 5.00~19.97 040~100
L-SHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 8 25 6.00~24.97 040~100
L-SHSD03-[040-080]-P[.70-2.97] SKH51 D 8 03 .70~2.97 040~080
L-SHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 D 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SHSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 D 8 05 1.20~4.97 040~080
L-SHSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 D 8 06 1.50~5.97 040~080
L-SHSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 D 8 08 2.00~7.97 040~100
L-SHSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 8 10 2.50~9.97 040~100
L-SHSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 8 13 3.00~12.97 040~100
L-SHSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 8 16 4.00~15.97 040~100
L-SHSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 8 20 5.00~19.97 040~100
L-SHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 8 25 6.00~24.97 040~100
L-SHSE03-[040-080]-P[.70-2.97] SKH51 E 8 03 .70~2.97 040~080
L-SHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 E 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SHSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 E 8 05 1.20~4.97 040~080
L-SHSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 E 8 06 1.50~5.97 040~080
L-SHSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 E 8 08 2.00~7.97 040~100
L-SHSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 8 10 2.50~9.97 040~100
L-SHSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 8 13 3.00~12.97 040~100
L-SHSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 8 16 4.00~15.97 040~100
L-SHSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 8 20 5.00~19.97 040~100
L-SHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 8 25 6.00~24.97 040~100
L-SHLA03-[050-080]-P[1.00-2.99] SKH51 A 13 03 1.00~2.99 050~080
L-SHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 13 04 1.00~3.99 050~080
L-SHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13 05 2.00~4.99 050~080
L-SHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 13 06 2.00~5.99 050~080
L-SHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 19 08 3.00~7.99 050~100
L-SHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 19 10 3.00~9.99 050~100
L-SHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 19 13 6.00~12.99 050~100
L-SHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 25 16 10.00~15.99 060~100
L-SHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 25 20 13.00~19.99 060~100
L-SHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 25 25 18.00~24.99 060~100
L-SHLB03-[050-080]-P[.70-2.97] SKH51 B 13 03 .70~2.97 050~080
L-SHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SHLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 B 19 08 2.50~7.97 050~100
L-SHLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 19 10 2.50~9.97 050~100
L-SHLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 19 13 3.00~12.97 050~100
L-SHLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 25 16 4.00~15.97 060~100
L-SHLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 25 20 5.00~19.97 060~100
L-SHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 25 25 6.00~24.97 060~100
L-SHLC03-[050-080]-P[.70-2.97] SKH51 C 13 03 .70~2.97 050~080
L-SHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SHLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 C 19 08 2.50~7.97 050~100
L-SHLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 19 10 2.50~9.97 050~100
L-SHLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51