ชุดไกด์โพสท์แบบธรรมดา INT ชุดไกด์โพสท์แบบต่างๆ |

ชุดไกด์โพสท์แบบธรรมดา INT ชุดไกด์โพสท์แบบต่างๆ
ชุดไกด์โพสท์แบบธรรมดา INT ชุดไกด์โพสท์แบบต่างๆ

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ชุดไกด์โพสท์แบบธรรมดา INTP294
ชุดไกด์โพสท์แบบธรรมดา INTP294
OC Part Number L (mm)
04 GPS020 80.00 ~ 150.00
04 GPS025 80.00 ~ 200.00
04 GPS032 100.00 ~ 250.00
04 GPS038 120.00 ~ 300.00
04 GPS050 160.00 ~ 350.00
04 GPS060 180.00 ~ 400.00
04 GPS080 150.00 ~ 400.00
04 GPS100 300.00 ~ 500.00
04 GPSP020 80.00 ~ 150.00
04 GPSP025 80.00 ~ 200.00
04 GPSP032 100.00 ~ 250.00
04 GPSP038 120.00 ~ 300.00
04 GPSP050 160.00 ~ 350.00
04 GPSP060 180.00 ~ 400.00
04 GPSP080 150.00 ~ 400.00
04 GPSP100 300.00 ~ 500.00