ชุดไกด์โพสท์แบบธรรมดา INT ชุดไกด์โพสท์แบบต่างๆ
ชุดไกด์โพสท์แบบธรรมดา INT ชุดไกด์โพสท์แบบต่างๆ

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
ชุดไกด์โพสท์แบบธรรมดา INTP294
ชุดไกด์โพสท์แบบธรรมดา INTP294
OC Part Number L (mm)
MY20 04 GPS020 80.00 ~ 150.00
MY25 04 GPS025 80.00 ~ 200.00
MY32 04 GPS032 100.00 ~ 250.00
MY38 04 GPS038 120.00 ~ 300.00
MY50 04 GPS050 160.00 ~ 350.00
MY60 04 GPS060 180.00 ~ 400.00
MY80 04 GPS080 150.00 ~ 400.00
MY100 04 GPS100 300.00 ~ 500.00
MYP20 04 GPSP020 80.00 ~ 150.00
MYP25 04 GPSP025 80.00 ~ 200.00
MYP32 04 GPSP032 100.00 ~ 250.00
MYP38 04 GPSP038 120.00 ~ 300.00
MYP50 04 GPSP050 160.00 ~ 350.00
MYP60 04 GPSP060 180.00 ~ 400.00
MYP80 04 GPSP080 150.00 ~ 400.00
MYP100 04 GPSP100 300.00 ~ 500.00