พั้นซ์มีบ่า INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นซ์มีบ่า INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
INT INTP2
INT INTP2
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
SPAS3 SPSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKD11 A 8 03 1.00~2.99 040~080
SPAS4 SPSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKD11 A 8 04 1.00~3.99 040~080
SPAS5 SPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 8 05 2.00~4.99 040~080
SPAS6 SPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 8 06 2.00~5.99 040~080
SPAS8 SPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 8 08 3.00~7.99 040~100
SPAS10 SPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 8 10 3.00~9.99 040~100
SPAS13 SPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 8 13 6.00~12.99 040~100
SPAS16 SPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 8 16 10.00~15.99 040~100
SPAS20 SPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 8 20 13.00~19.99 040~100
SPAS25 SPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 8 25 18.00~24.99 040~100
SPGS3 SPSB03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 B 8 03 .70~2.97 040~080
SPGS4 SPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 B 8 04 1.00~3.97 040~080
SPGS5 SPSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 B 8 05 1.20~4.97 040~080
SPGS6 SPSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 B 8 06 1.50~5.97 040~080
SPGS8 SPSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 B 8 08 2.00~7.97 040~100
SPGS10 SPSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 8 10 2.50~9.97 040~100
SPGS13 SPSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 8 13 3.00~12.97 040~100
SPGS16 SPSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 8 16 4.00~15.97 040~100
SPGS20 SPSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 8 20 5.00~19.97 040~100
SPGS25 SPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 8 25 6.00~24.97 040~100
SPDS3 SPSC03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 C 8 03 .70~2.97 040~080
SPDS4 SPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 C 8 04 1.00~3.97 040~080
SPDS5 SPSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 C 8 05 1.20~4.97 040~080
SPDS6 SPSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 C 8 06 1.50~5.97 040~080
SPDS8 SPSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 C 8 08 2.00~7.97 040~100
SPDS10 SPSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 8 10 2.50~9.97 040~100
SPDS13 SPSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 8 13 3.00~12.97 040~100
SPDS16 SPSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 8 16 4.00~15.97 040~100
SPDS20 SPSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 8 20 5.00~19.97 040~100
SPDS25 SPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 8 25 6.00~24.97 040~100
SPES3 SPSD03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 D 8 03 .70~2.97 040~080
SPES4 SPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 D 8 04 1.00~3.97 040~080
SPES5 SPSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 D 8 05 1.20~4.97 040~080
SPES6 SPSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 D 8 06 1.50~5.97 040~080
SPES8 SPSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 D 8 08 2.00~7.97 040~100
SPES10 SPSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 8 10 2.50~9.97 040~100
SPES13 SPSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 8 13 3.00~12.97 040~100
SPES16 SPSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 8 16 4.00~15.97 040~100
SPES20 SPSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 8 20 5.00~19.97 040~100
SPES25 SPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 8 25 6.00~24.97 040~100
SPRS3 SPSE03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 E 8 03 .70~2.97 040~080
SPRS4 SPSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 E 8 04 1.00~3.97 040~080
SPRS5 SPSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 E 8 05 1.20~4.97 040~080
SPRS6 SPSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 E 8 06 1.50~5.97 040~080
SPRS8 SPSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 E 8 08 2.00~7.97 040~100
SPRS10 SPSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 8 10 2.50~9.97 040~100
SPRS13 SPSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 8 13 3.00~12.97 040~100
SPRS16 SPSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 8 16 4.00~15.97 040~100
SPRS20 SPSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 8 20 5.00~19.97 040~100
SPRS25 SPSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 8 25 6.00~24.97 040~100
SPAL3 SPLA03-[050-080]-P[1.00-2.99] SKD11 A 13 03 1.00~2.99 050~080
SPAL4 SPLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKD11 A 13 04 1.00~3.99 050~080
SPAL5 SPLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 13 05 2.00~4.99 050~080
SPAL6 SPLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 13 06 2.00~5.99 050~080
SPAL8 SPLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19 08 3.00~7.99 050~100
SPAL10 SPLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19 10 3.00~9.99 050~100
SPAL13 SPLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19 13 6.00~12.99 050~100
SPAL16 SPLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25 16 10.00~15.99 060~100
SPAL20 SPLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25 20 13.00~19.99 060~100
SPAL25 SPLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25 25 18.00~24.99 060~100
SPGL3 SPLB03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 B 13 03 .70~2.97 050~080
SPGL4 SPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 B 13 04 2.00~3.97 050~080
SPGL5 SPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 B 13 05 2.00~4.97 050~080
SPGL6 SPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 13 06 2.00~5.97 050~080
SPGL8 SPLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 B 19 08 2.50~7.97 050~100
SPGL10 SPLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 19 10 2.50~9.97 050~100
SPGL13 SPLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 19 13 3.00~12.97 050~100
SPGL16 SPLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 25 16 4.00~15.97 060~100
SPGL20 SPLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 25 20 5.00~19.97 060~100
SPGL25 SPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25 25 6.00~24.97 060~100
SPDL3 SPLC03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 C 13 03 .70~2.97 050~080
SPDL4 SPLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 C 13 04 2.00~3.97 050~080
SPDL5 SPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 C 13 05 2.00~4.97 050~080
SPDL6 SPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 13 06 2.00~5.97 050~080
SPDL8 SPLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 C 19 08 2.50~7.97 050~100
SPDL10 SPLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 19 10 2.50~9.97 050~100
SPDL13 SPLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 19 13 3.00~12.97 050~100
SPDL16 SPLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 25 16 4.00~15.97 060~100
SPDL20 SPLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 25 20 5.00~19.97 060~100
SPDL25 SPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25 25 6.00~24.97 060~100
SPEL4 SPLD03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 D 13 03 .70~2.97 050~080
SPEL4 SPLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 D 13 04 2.00~3.97 050~080
SPEL5 SPLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 D 13 05 2.00~4.97 050~080
SPEL6 SPLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 13 06 2.00~5.97 050~080
SPEL8 SPLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 D 19 08 2.50~7.97 050~100
SPEL10 SPLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 19 10 2.50~9.97 050~100
SPEL13 SPLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 19 13 3.00~12.97 050~100
SPEL16 SPLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 25 16 4.00~15.97 060~100
SPEL20 SPLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 25 20 5.00~19.97 060~100
SPEL25 SPLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25 25 6.00~24.97 060~100
SPRL3 SPLE03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 E 13 03 .70~2.97 050~080
SPRL4 SPLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 E 13 04 2.00~3.97 050~080
SPRL5 SPLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 E 13 05 2.00~4.97 050~080
SPRL6 SPLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 13 06 2.00~5.97 050~080
SPRL8 SPLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 E 19 08 2.50~7.97 050~100
SPRL10 SPLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 19 10 2.50~9.97 050~100
SPRL13 SPLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 19 13 3.00~12.97 050~100
SPRL16 SPLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 25 16 4.00~15.97 060~100
SPRL20 SPLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 25 20 5.00~19.97 060~100
SPRL25 SPLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25 25 6.00~24.97 060~100
SPAX3 SPXA03-[050-080]-P[1.20-2.99] SKD11 A 19 03 1.20~2.99 050~080
SPAX4 SPXA04-[050-080]-P[1.20-3.99] SKD11 A 19 04 1.20~3.99 050~080
SPAX5 SPXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 25 05 2.00~4.99 060~080
SPAX6 SPXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 25 06 2.00~5.99 060~080
SPAX8 SPXA08-[060-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 30 08 3.00~7.99 060~100
SPAX10 SPXA10-[060-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 30 10 3.00~9.99 060~100
SPAX13 SPXA13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 30 13 6.00~12.99 060~100
SPAX16 SPXA16-[070-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 40 16 10.00~15.99 070~100
SPAX20 SPXA20-[070-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 40 20 13.00~19.99 070~100
SPAX25 SPXA25-[070-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 40 25 18.00~24.99 070~100
SPGX4 SPXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 B 19 04 2.00~3.97 050~080
SPGX5 SPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 B 25 05 3.50~4.97 060~080
SPGX6 SPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 B 25 06 3.50~5.97 060~080
SPGX8 SPXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 B 30 08 5.00~7.97 060~100
SPGX10 SPXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 B 30 10 5.00~9.97 060~100
SPGX13 SPXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 B 30 13 5.00~12.97 060~100
SPDX4 SPXC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 C 19 04 2.00~3.97 050~080
SPDX5 SPXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 C 25 05 3.50~4.97 060~080
SPDX6 SPXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 C 25 06 3.50~5.97 060~080
SPDX8 SPXC08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 C 30 08 5.00~7.97 060~100
SPDX10 SPXC10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 C 30 10 5.00~9.97 060~100
SPDX13 SPXC13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 C 30 13 5.00~12.97 060~100
SPEX4 SPXD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 D 19 04 2.00~3.97 050~080
SPEX5 SPXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 D 25 05 3.50~4.97 060~080
SPEX6 SPXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 D 25 06 3.50~5.97 060~080
SPEX8 SPXD08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 D 30 08 5.00~7.97 060~100
SPEX10 SPXD10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 D 30 10 5.00~9.97 060~100
SPEX13 SPXD13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 D 30 13 5.00~12.97 060~100
SPRX4 SPXE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 E 19 04 2.00~3.97 050~080
SPRX5 SPXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 E 25 05 3.50~4.97 060~080
SPRX6 SPXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 E 25 06 3.50~5.97 060~080
SPRX8 SPXE08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 E 30 08 5.00~7.97 060~100
SPRX10 SPXE10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 E 30 10 5.00~9.97 060~100
SPRX13 SPXE13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 E 30 13 5.00~12.97 060~100
A-SPAS3 A-SPSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKD11 A 8 03 1.00~2.99 040~080
A-SPAS4 A-SPSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKD11 A 8 04 1.00~3.99 040~080
A-SPAS5 A-SPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 8 05 2.00~4.99 040~080
A-SPAS6 A-SPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 8 06 2.00~5.99 040~080
A-SPAS8 A-SPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 8 08 3.00~7.99 040~100
A-SPAS10 A-SPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 8 10 3.00~9.99 040~100
A-SPAS13 A-SPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 8 13 6.00~12.99 040~100
A-SPAS16 A-SPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 8 16 10.00~15.99 040~100
A-SPAS20 A-SPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 8 20 13.00~19.99 040~100
A-SPAS25 A-SPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 8 25 18.00~24.99 040~100
A-SPSB03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 B 8 03 .70~2.97 040~080
A-SPGS4 A-SPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 B 8 04 1.00~3.97 040~080
A-SPGS5 A-SPSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 B 8 05 1.20~4.97 040~080
A-SPGS6 A-SPSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 B 8 06 1.50~5.97 040~080
A-SPGS8 A-SPSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 B 8 08 2.00~7.97 040~100
A-SPGS10 A-SPSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 8 10 2.50~9.97 040~100
A-SPGS13 A-SPSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 8 13 3.00~12.97 040~100
A-SPGS16 A-SPSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 8 16 4.00~15.97 040~100
A-SPGS20 A-SPSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 8 20 5.00~19.97 040~100
A-SPGS25 A-SPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 8 25 6.00~24.97 040~100
A-SPSC03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 C 8 03 .70~2.97 040~080
A-SPDS4 A-SPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 C 8 04 1.00~3.97 040~080
A-SPDS5 A-SPSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 C 8 05 1.20~4.97 040~080
A-SPDS6 A-SPSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 C 8 06 1.50~5.97 040~080
A-SPDS8 A-SPSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 C 8 08 2.00~7.97 040~100
A-SPDS10 A-SPSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 8 10 2.50~9.97 040~100
A-SPDS13 A-SPSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 8 13 3.00~12.97 040~100
A-SPDS16 A-SPSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 8 16 4.00~15.97 040~100
A-SPDS20 A-SPSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 8 20 5.00~19.97 040~100
A-SPDS25 A-SPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 8 25 6.00~24.97 040~100
A-SPSD03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 D 8 03 .70~2.97 040~080
A-SPES4 A-SPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 D 8 04 1.00~3.97 040~080
A-SPES5 A-SPSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 D 8 05 1.20~4.97 040~080
A-SPES6 A-SPSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 D 8 06 1.50~5.97 040~080
A-SPES8 A-SPSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 D 8 08 2.00~7.97 040~100
A-SPES10 A-SPSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 8 10 2.50~9.97 040~100
A-SPES13 A-SPSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 8 13 3.00~12.97 040~100
A-SPES16 A-SPSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 8 16 4.00~15.97 040~100
A-SPES20 A-SPSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 8 20 5.00~19.97 040~100
A-SPES25 A-SPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 8 25 6.00~24.97 040~100
A-SPSE03-[040-080]-P[.70-2.97] SKD11 E 8 03 .70~2.97 040~080
A-SPRS4 A-SPSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKD11 E 8 04 1.00~3.97 040~080
A-SPRS5 A-SPSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKD11 E 8 05 1.20~4.97 040~080
A-SPRS6 A-SPSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKD11 E 8 06 1.50~5.97 040~080
A-SPRS8 A-SPSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKD11 E 8 08 2.00~7.97 040~100
A-SPRS10 A-SPSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 8 10 2.50~9.97 040~100
A-SPRS13 A-SPSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 8 13 3.00~12.97 040~100
A-SPRS16 A-SPSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 8 16 4.00~15.97 040~100
A-SPRS20 A-SPSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 8 20 5.00~19.97 040~100
A-SPRS25 A-SPSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 8 25 6.00~24.97 040~100
A-SPAL3 A-SPLA03-[050-080]-P[1.00-2.99] SKD11 A 13 03 1.00~2.99 050~080
A-SPAL4 A-SPLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKD11 A 13 04 1.00~3.99 050~080
A-SPAL5 A-SPLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 13 05 2.00~4.99 050~080
A-SPAL6 A-SPLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 13 06 2.00~5.99 050~080
A-SPAL8 A-SPLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19 08 3.00~7.99 050~100
A-SPAL10 A-SPLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19 10 3.00~9.99 050~100
A-SPAL13 A-SPLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19 13 6.00~12.99 050~100
A-SPAL16 A-SPLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25 16 10.00~15.99 060~100
A-SPAL20 A-SPLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25 20 13.00~19.99 060~100
A-SPAL25 A-SPLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25 25 18.00~24.99 060~100
A-SPLB03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 B 13 03 .70~2.97 050~080
A-SPGL4 A-SPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 B 13 04 2.00~3.97 050~080
A-SPGL5 A-SPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 B 13 05 2.00~4.97 050~080
A-SPGL6 A-SPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 B 13 06 2.00~5.97 050~080
A-SPGL8 A-SPLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 B 19 08 2.50~7.97 050~100
A-SPGL10 A-SPLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 B 19 10 2.50~9.97 050~100
A-SPGL13 A-SPLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 B 19 13 3.00~12.97 050~100
A-SPGL16 A-SPLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 B 25 16 4.00~15.97 060~100
A-SPGL20 A-SPLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 B 25 20 5.00~19.97 060~100
A-SPGL25 A-SPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25 25 6.00~24.97 060~100
A-SPLC03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 C 13 03 .70~2.97 050~080
A-SPDL4 A-SPLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 C 13 04 2.00~3.97 050~080
A-SPDL5 A-SPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 C 13 05 2.00~4.97 050~080
A-SPDL6 A-SPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 C 13 06 2.00~5.97 050~080
A-SPDL8 A-SPLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 C 19 08 2.50~7.97 050~100
A-SPDL10 A-SPLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 C 19 10 2.50~9.97 050~100
A-SPDL13 A-SPLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 C 19 13 3.00~12.97 050~100
A-SPDL16 A-SPLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 C 25 16 4.00~15.97 060~100
A-SPDL20 A-SPLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 C 25 20 5.00~19.97 060~100
A-SPDL25 A-SPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25 25 6.00~24.97 060~100
A-SPLD03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 D 13 03 .70~2.97 050~080
A-SPEL4 A-SPLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 D 13 04 2.00~3.97 050~080
A-SPEL5 A-SPLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 D 13 05 2.00~4.97 050~080
A-SPEL6 A-SPLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 D 13 06 2.00~5.97 050~080
A-SPEL8 A-SPLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 D 19 08 2.50~7.97 050~100
A-SPEL10 A-SPLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 D 19 10 2.50~9.97 050~100
A-SPEL13 A-SPLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 D 19 13 3.00~12.97 050~100
A-SPEL16 A-SPLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 D 25 16 4.00~15.97 060~100
A-SPEL20 A-SPLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 D 25 20 5.00~19.97 060~100
A-SPEL25 A-SPLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25 25 6.00~24.97 060~100
A-SPLE03-[050-080]-P[.70-2.97] SKD11 E 13 03 .70~2.97 050~080
A-SPRL4 A-SPLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 E 13 04 2.00~3.97 050~080
A-SPRL5 A-SPLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKD11 E 13 05 2.00~4.97 050~080
A-SPRL6 A-SPLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKD11 E 13 06 2.00~5.97 050~080
A-SPRL8 A-SPLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKD11 E 19 08 2.50~7.97 050~100
A-SPRL10 A-SPLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKD11 E 19 10 2.50~9.97 050~100
A-SPRL13 A-SPLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKD11 E 19 13 3.00~12.97 050~100
A-SPRL16 A-SPLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKD11 E 25 16 4.00~15.97 060~100
A-SPRL20 A-SPLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKD11 E 25 20 5.00~19.97 060~100
A-SPRL25 A-SPLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25 25 6.00~24.97 060~100
A-SPAX3 A-SPXA03-[050-080]-P[1.20-2.99] SKD11 A 19 03 1.20~2.99 050~080
A-SPAX4 A-SPXA04-[050-080]-P[1.20-3.99] SKD11 A 19 04 1.20~3.99 050~080
A-SPAX5 A-SPXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] SKD11 A 25 05 2.00~4.99 060~080
A-SPAX6 A-SPXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] SKD11 A 25 06 2.00~5.99 060~080
A-SPAX8 A-SPXA08-[060-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 30 08 3.00~7.99 060~100
A-SPAX10 A-SPXA10-[060-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 30 10 3.00~9.99 060~100
A-SPAX13 A-SPXA13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 30 13 6.00~12.99 060~100
A-SPAX16 A-SPXA16-[070-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 40 16 10.00~15.99 070~100
A-SPAX20 A-SPXA20-[070-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 40 20 13.00~19.99 070~100
A-SPAX25 A-SPXA25-[070-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 40 25 18.00~24.99 070~100
A-SPXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 B 19 04 2.00~3.97 050~080
A-SPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 B 25 05 3.50~4.97 060~080
A-SPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 B 25 06 3.50~5.97 060~080
A-SPXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 B 30 08 5.00~7.97 060~100
A-SPAX10 A-SPXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 B 30 10 5.00~9.97 060~100
A-SPXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 B 30 13 5.00~12.97 060~100
A-SPXC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 C 19 04 2.00~3.97 050~080
A-SPXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 C 25 05 3.50~4.97 060~080
A-SPXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 C 25 06 3.50~5.97 060~080
A-SPXC08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 C 30 08 5.00~7.97 060~100
A-SPAX10 A-SPXC10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 C 30 10 5.00~9.97 060~100
A-SPXC13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 C 30 13 5.00~12.97 060~100
A-SPXD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 D 19 04 2.00~3.97 050~080
A-SPXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 D 25 05 3.50~4.97 060~080
A-SPXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 D 25 06 3.50~5.97 060~080
A-SPXD08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 D 30 08 5.00~7.97 060~100
A-SPAX10 A-SPXD10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 D 30 10 5.00~9.97 060~100
A-SPXD13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 D 30 13 5.00~12.97 060~100
A-SPXE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKD11 E 19 04 2.00~3.97 050~080
A-SPXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKD11 E 25 05 3.50~4.97 060~080
A-SPXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKD11 E 25 06 3.50~5.97 060~080
A-SPXE08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKD11 E 30 08 5.00~7.97 060~100
A-SPAX10 A-SPXE10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKD11 E 30 10 5.00~9.97 060~100
A-SPXE13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKD11 E 30 13 5.00~12.97 060~100
SHAS3 SHSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKH51 A 8 03 1.00~2.99 040~080
SHAS4 SHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 8 04 1.00~3.99 040~080
SHAS5 SHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8 05 2.00~4.99 040~080
SHAS6 SHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 8 06 2.00~5.99 040~080
SHAS8 SHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 8 08 3.00~7.99 040~100
SHAS10 SHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 8 10 3.00~9.99 040~100
SHAS13 SHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 8 13 6.00~12.99 040~100
SHAS16 SHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 8 16 10.00~15.99 040~100
SHAS20 SHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 8 20 13.00~19.99 040~100
SHAS25 SHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 8 25 18.00~24.99 040~100
SHGS3 SHSB03-[040-080]-P[.70-2.97] SKH51 B 8 03 .70~2.97 040~080
SHGS4 SHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
SHGS5 SHSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 B 8 05 1.20~4.97 040~080
SHGS6 SHSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 B 8 06 1.50~5.97 040~080
SHGS8 SHSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 B 8 08 2.00~7.97 040~100
SHGS10 SHSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 8 10 2.50~9.97 040~100
SHGS13 SHSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 8 13 3.00~12.97 040~100
SHGS16 SHSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 8 16 4.00~15.97 040~100
SHGS20 SHSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 8 20 5.00~19.97 040~100
SHGS25 SHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 8 25 6.00~24.97 040~100
SHDS3 SHSC03-[040-080]-P[.70-2.97] SKH51 C 8 03 .70~2.97 040~080
SHDS4 SHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 C 8 04 1.00~3.97 040~080
SHDS5 SHSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 C 8 05 1.20~4.97 040~080
SHDS6 SHSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 C 8 06 1.50~5.97 040~080
SHDS8 SHSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 C 8 08 2.00~7.97 040~100
SHDS10 SHSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 8 10 2.50~9.97 040~100
SHDS13 SHSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 8 13 3.00~12.97 040~100
SHDS16 SHSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 8 16 4.00~15.97 040~100
SHDS20 SHSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 8 20 5.00~19.97 040~100
SHDS25 SHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 8 25 6.00~24.97 040~100
SHES3 SHSD03-[040-080]-P[.70-2.97] SKH51 D 8 03 .70~2.97 040~080
SHES4 SHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 D 8 04 1.00~3.97 040~080
SHES5 SHSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 D 8 05 1.20~4.97 040~080
SHES6 SHSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 D 8 06 1.50~5.97 040~080
SHES8 SHSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 D 8 08 2.00~7.97 040~100
SHES10 SHSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 8 10 2.50~9.97 040~100
SHES13 SHSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 8 13 3.00~12.97 040~100
SHES16 SHSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 8 16 4.00~15.97 040~100
SHES20 SHSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 8 20 5.00~19.97 040~100
SHES25 SHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 8 25 6.00~24.97 040~100
SHRS3 SHSE03-[040-080]-P[.70-2.97] SKH51 E 8 03 .70~2.97 040~080
SHRS4 SHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 E 8 04 1.00~3.97 040~080
SHRS5 SHSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 E 8 05 1.20~4.97 040~080
SHRS6 SHSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 E 8 06 1.50~5.97 040~080
SHRS8 SHSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 E 8 08 2.00~7.97 040~100
SHRS10 SHSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 8 10 2.50~9.97 040~100
SHRS13 SHSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 8 13 3.00~12.97 040~100
SHRS16 SHSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 8 16 4.00~15.97 040~100
SHRS20 SHSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 8 20 5.00~19.97 040~100
SHRS25 SHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 8 25 6.00~24.97 040~100
SHAL3 SHLA03-[050-080]-P[1.00-2.99] SKH51 A 13 03 1.00~2.99 050~080
SHAL4 SHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 13 04 1.00~3.99 050~080
SHAL5 SHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13 05 2.00~4.99 050~080
SHAL6 SHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 13 06 2.00~5.99 050~080
SHAL8 SHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 19 08 3.00~7.99 050~100
SHAL10 SHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 19 10 3.00~9.99 050~100
SHAL13 SHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 19 13 6.00~12.99 050~100
SHAL16 SHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 25 16 10.00~15.99 060~100
SHAL20 SHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 25 20 13.00~19.99 060~100
SHAL25 SHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 25 25 18.00~24.99 060~100
SHGL3 SHLB03-[050-080]-P[.70-2.97] SKH51 B 13 03 .70~2.97 050~080
SHGL4 SHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 13 04 2.00~3.97 050~080
SHGL5 SHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 13 05 2.00~4.97 050~080
SHGL6 SHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 13 06 2.00~5.97 050~080
SHGL8 SHLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 B 19 08 2.50~7.97 050~100
SHGL10 SHLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 19 10 2.50~9.97 050~100
SHGL13 SHLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 19 13 3.00~12.97 050~100
SHGL16 SHLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 25 16 4.00~15.97 060~100
SHGL20 SHLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 25 20 5.00~19.97 060~100
SHGL25 SHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 25 25 6.00~24.97 060~100
SHDL3 SHLC03-[050-080]-P[.70-2.97] SKH51 C 13 03 .70~2.97 050~080
SHDL4 SHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 13 04 2.00~3.97 050~080
SHDL5 SHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 13 05 2.00~4.97 050~080
SHDL6 SHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 13 06 2.00~5.97 050~080
SHDL8 SHLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 C 19 08 2.50~7.97 050~100
SHDL10 SHLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 19 10 2.50~9.97 050~100
SHDL13 SHLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 19 13 3.00~12.97 050~100
SHDL16 SHLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 25 16 4.00~15.97 060~100
SHDL20 SHLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 25 20 5.00~19.97 060~100
SHDL25 SHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 25 25 6.00~24.97 060~100
SHEL3 SHLD03-[050-080]-P[.70-2.97] SKH51 D 13 03 .70~2.97 050~080
SHEL4 SHLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 13 04 2.00~3.97 050~080
SHEL5 SHLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 D 13 05 2.00~4.97 050~080
SHEL6 SHLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 D 13 06 2.00~5.97 050~080
SHEL8 SHLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 D 19 08 2.50~7.97 050~100
SHEL10 SHLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 19 10 2.50~9.97 050~100
SHEL13 SHLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 19 13 3.00~12.97 050~100
SHEL16 SHLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 25 16 4.00~15.97 060~100
SHEL20 SHLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 25 20 5.00~19.97 060~100
SHEL25 SHLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 25 25 6.00~24.97 060~100
SHRL3 SHLE03-[050-080]-P[.70-2.97] SKH51 E 13 03 .70~2.97 050~080
SHRL4 SHLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 13 04 2.00~3.97 050~080
SHRL5 SHLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 E 13 05 2.00~4.97 050~080
SHRL6 SHLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 E 13 06 2.00~5.97 050~080
SHRL8 SHLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 E 19 08 2.50~7.97 050~100
SHRL10 SHLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 19 10 2.50~9.97 050~100
SHRL13 SHLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 19 13 3.00~12.97 050~100
SHRL16 SHLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 25 16 4.00~15.97 060~100
SHRL20 SHLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 25 20 5.00~19.97 060~100
SHRL25 SHLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 25 25 6.00~24.97 060~100
SHAX3 SHXA03-[050-080]-P[1.20-2.99] SKH51 A 19 03 1.20~2.99 050~080
SHAX4 SHXA04-[050-080]-P[1.20-3.99] SKH51 A 19 04 1.20~3.99 050~080
SHXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 25 05 2.00~4.99 060~080
SHAX6 SHXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 25 06 2.00~5.99 060~080
SHXA08-[060-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 30 08 3.00~7.99 060~100
SHAX10 SHXA10-[060-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 30 10 3.00~9.99 060~100
SHAX13 SHXA13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 30 13 6.00~12.99 060~100
SHAX16 SHXA16-[070-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 40 16 10.00~15.99 070~100
SHAX20 SHXA20-[070-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 40 20 13.00~19.99 070~100
SHAX25 SHXA25-[070-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 40 25 18.00~24.99 070~100
SHGX4 SHXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 19 04 2.00~3.97 050~080
SHGX5 SHXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 B 25 05 3.50~4.97 060~080
SHGX6 SHXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 B 25 06 3.50~5.97 060~080
SHGX8 SHXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 B 30 08 5.00~7.97 060~100
SHGX10 SHXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 B 30 10 5.00~9.97 060~100
SHGX13 SHXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 B 30 13 5.00~12.97 060~100
SHDX4 SHXC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 19 04 2.00~3.97 050~080
SHDX5 SHXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 C 25 05 3.50~4.97 060~080
SHXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 C 25 06 3.50~5.97 060~080
SHDX8 SHXC08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 C 30 08 5.00~7.97 060~100
SHDX10 SHXC10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 C 30 10 5.00~9.97 060~100
SHDX13 SHXC13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 C 30 13 5.00~12.97 060~100
SHEX4 SHXD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 19 04 2.00~3.97 050~080
SHEX5 SHXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 D 25 05 3.50~4.97 060~080
SHEX6 SHXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 D 25 06 3.50~5.97 060~080
SHEX8 SHXD08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 D 30 08 5.00~7.97 060~100
SHEX10 SHXD10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 D 30 10 5.00~9.97 060~100
SHEX13 SHXD13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 D 30 13 5.00~12.97 060~100
SHRX4 SHXE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 19 04 2.00~3.97 050~080
SHRX5 SHXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 E 25 05 3.50~4.97 060~080
SHRX6 SHXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 E 25 06 3.50~5.97 060~080
SHRX8 SHXE08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 E 30 08 5.00~7.97 060~100
SHRX10 SHXE10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 E 30 10 5.00~9.97 060~100
SHRX13 SHXE13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 E 30 13 5.00~12.97 060~100
A-SHAS3 A-SHSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] SKH51 A 8 03 1.00~2.99 040~080
A-SHAS4 A-SHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 8 04 1.00~3.99 040~080
A-SHAS5 A-SHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8 05 2.00~4.99 040~080
A-SHAS6 A-SHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 8 06 2.00~5.99 040~080
A-SHAS8 A-SHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 8 08 3.00~7.99 040~100
A-SHAS10 A-SHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 8 10 3.00~9.99 040~100
A-SHAS13 A-SHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 8 13 6.00~12.99 040~100
A-SHAS16 A-SHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 8 16 10.00~15.99 040~100
A-SHAS20 A-SHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 8 20 13.00~19.99 040~100
A-SHAS25 A-SHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 8 25 18.00~24.99 040~100
A-SHGS3 A-SHSB03-[040-080]-P[.70-2.97] SKH51 B 8 03 .70~2.97 040~080
A-SHGS4 A-SHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
A-SHGS5 A-SHSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 B 8 05 1.20~4.97 040~080
A-SHGS6 A-SHSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 B 8 06 1.50~5.97 040~080
A-SHGS8 A-SHSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 B 8 08 2.00~7.97 040~100
A-SHGS10 A-SHSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 8 10 2.50~9.97 040~100
A-SHGS13 A-SHSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 8 13 3.00~12.97 040~100
A-SHGS16 A-SHSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 8 16 4.00~15.97 040~100
A-SHGS20 A-SHSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 8 20 5.00~19.97 040~100
A-SHGS25 A-SHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 8 25 6.00~24.97 040~100
A-SHDS3 A-SHSC03-[040-080]-P[.70-2.97] SKH51 C 8 03 .70~2.97 040~080
A-SHDS4 A-SHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 C 8 04 1.00~3.97 040~080
A-SHDS5 A-SHSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 C 8 05 1.20~4.97 040~080
A-SHDS6 A-SHSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 C 8 06 1.50~5.97 040~080
A-SHDS8 A-SHSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 C 8 08 2.00~7.97 040~100
A-SHDS10 A-SHSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 8 10 2.50~9.97 040~100
A-SHDS13 A-SHSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 8 13 3.00~12.97 040~100
A-SHDS16 A-SHSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 8 16 4.00~15.97 040~100
A-SHDS20 A-SHSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 8 20 5.00~19.97 040~100
A-SHDS25 A-SHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 8 25 6.00~24.97 040~100
A-SHES3 A-SHSD03-[040-080]-P[.70-2.97] SKH51 D 8 03 .70~2.97 040~080
A-SHES4 A-SHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 D 8 04 1.00~3.97 040~080
A-SHES5 A-SHSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 D 8 05 1.20~4.97 040~080
A-SHES6 A-SHSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 D 8 06 1.50~5.97 040~080
A-SHES8 A-SHSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 D 8 08 2.00~7.97 040~100
A-SHES10 A-SHSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 8 10 2.50~9.97 040~100
A-SHES13 A-SHSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 8 13 3.00~12.97 040~100
A-SHES16 A-SHSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 8 16 4.00~15.97 040~100
A-SHES20 A-SHSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 8 20 5.00~19.97 040~100
A-SHES25 A-SHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 8 25 6.00~24.97 040~100
A-SHRS3 A-SHSE03-[040-080]-P[.70-2.97] SKH51 E 8 03 .70~2.97 040~080
A-SHRS4 A-SHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 E 8 04 1.00~3.97 040~080
A-SHRS5 A-SHSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] SKH51 E 8 05 1.20~4.97 040~080
A-SHRS6 A-SHSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] SKH51 E 8 06 1.50~5.97 040~080
A-SHRS8 A-SHSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] SKH51 E 8 08 2.00~7.97 040~100
A-SHRS10 A-SHSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 8 10 2.50~9.97 040~100
A-SHRS13 A-SHSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 8 13 3.00~12.97 040~100
A-SHRS16 A-SHSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 8 16 4.00~15.97 040~100
A-SHRS20 A-SHSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 8 20 5.00~19.97 040~100
A-SHRS25 A-SHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 8 25 6.00~24.97 040~100
A-SHAL3 A-SHLA03-[050-080]-P[1.00-2.99] SKH51 A 13 03 1.00~2.99 050~080
A-SHAL4 A-SHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 13 04 1.00~3.99 050~080
A-SHAL5 A-SHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13 05 2.00~4.99 050~080
A-SHAL6 A-SHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 13 06 2.00~5.99 050~080
A-SHAL8 A-SHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 19 08 3.00~7.99 050~100
A-SHAL10 A-SHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 19 10 3.00~9.99 050~100
A-SHAL13 A-SHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 19 13 6.00~12.99 050~100
A-SHAL16 A-SHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 25 16 10.00~15.99 060~100
A-SHAL20 A-SHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 25 20 13.00~19.99 060~100
A-SHAL25 A-SHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 25 25 18.00~24.99 060~100
A-SHGL3 A-SHLB03-[050-080]-P[.70-2.97] SKH51 B 13 03 .70~2.97 050~080
A-SHGL4 A-SHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 13 04 2.00~3.97 050~080
A-SHGL5 A-SHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 13 05 2.00~4.97 050~080
A-SHGL6 A-SHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 13 06 2.00~5.97 050~080
A-SHGL8 A-SHLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 B 19 08 2.50~7.97 050~100
A-SHGL10 A-SHLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 B 19 10 2.50~9.97 050~100
A-SHGL13 A-SHLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 B 19 13 3.00~12.97 050~100
A-SHGL16 A-SHLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 B 25 16 4.00~15.97 060~100
A-SHGL20 A-SHLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 B 25 20 5.00~19.97 060~100
A-SHGL25 A-SHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 B 25 25 6.00~24.97 060~100
A-SHDL3 A-SHLC03-[050-080]-P[.70-2.97] SKH51 C 13 03 .70~2.97 050~080
A-SHDL4 A-SHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 13 04 2.00~3.97 050~080
A-SHDL5 A-SHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 13 05 2.00~4.97 050~080
A-SHDL6 A-SHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 13 06 2.00~5.97 050~080
A-SHDL8 A-SHLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 C 19 08 2.50~7.97 050~100
A-SHDL10 A-SHLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 C 19 10 2.50~9.97 050~100
A-SHDL13 A-SHLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 C 19 13 3.00~12.97 050~100
A-SHDL16 A-SHLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 C 25 16 4.00~15.97 060~100
A-SHDL20 A-SHLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 C 25 20 5.00~19.97 060~100
A-SHDL25 A-SHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 C 25 25 6.00~24.97 060~100
A-SHEL3 A-SHLD03-[050-080]-P[.70-2.97] SKH51 D 13 03 .70~2.97 050~080
A-SHEL4 A-SHLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 13 04 2.00~3.97 050~080
A-SHEL5 A-SHLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 D 13 05 2.00~4.97 050~080
A-SHEL6 A-SHLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 D 13 06 2.00~5.97 050~080
A-SHEL8 A-SHLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 D 19 08 2.50~7.97 050~100
A-SHEL10 A-SHLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 D 19 10 2.50~9.97 050~100
A-SHEL13 A-SHLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 D 19 13 3.00~12.97 050~100
A-SHEL16 A-SHLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 D 25 16 4.00~15.97 060~100
A-SHEL20 A-SHLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 D 25 20 5.00~19.97 060~100
A-SHEL25 A-SHLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 D 25 25 6.00~24.97 060~100
A-SHRS3 A-SHLE03-[050-080]-P[.70-2.97] SKH51 E 13 03 .70~2.97 050~080
A-SHRS4 A-SHLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 13 04 2.00~3.97 050~080
A-SHRS5 A-SHLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 E 13 05 2.00~4.97 050~080
A-SHRS6 A-SHLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 E 13 06 2.00~5.97 050~080
A-SHRS8 A-SHLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] SKH51 E 19 08 2.50~7.97 050~100
A-SHRS10 A-SHLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] SKH51 E 19 10 2.50~9.97 050~100
A-SHRS13 A-SHLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] SKH51 E 19 13 3.00~12.97 050~100
A-SHRS16 A-SHLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] SKH51 E 25 16 4.00~15.97 060~100
A-SHRS20 A-SHLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] SKH51 E 25 20 5.00~19.97 060~100
A-SHRS25 A-SHLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKH51 E 25 25 6.00~24.97 060~100
A-SHAX3 A-SHXA03-[050-080]-P[1.20-2.99] SKH51 A 19 03 1.20~2.99 050~080
A-SHAX4 A-SHXA04-[050-080]-P[1.20-3.99] SKH51 A 19 04 1.20~3.99 050~080
A-SHAX5 A-SHXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 25 05 2.00~4.99 060~080
A-SHAX6 A-SHXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 25 06 2.00~5.99 060~080
A-SHAX8 A-SHXA08-[060-100]-P[3.00-7.99] SKH51 A 30 08 3.00~7.99 060~100
A-SHAX10 A-SHXA10-[060-100]-P[3.00-9.99] SKH51 A 30 10 3.00~9.99 060~100
A-SHAX13 A-SHXA13-[060-100]-P[6.00-12.99] SKH51 A 30 13 6.00~12.99 060~100
A-SHAX16 A-SHXA16-[070-100]-P[10.00-15.99] SKH51 A 40 16 10.00~15.99 070~100
A-SHAX20 A-SHXA20-[070-100]-P[13.00-19.99] SKH51 A 40 20 13.00~19.99 070~100
A-SHAX25 A-SHXA25-[070-100]-P[18.00-24.99] SKH51 A 40 25 18.00~24.99 070~100
A-SHAX4 A-SHXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 19 04 2.00~3.97 050~080
A-SHAX5 A-SHXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 B 25 05 3.50~4.97 060~080
A-SHAX6 A-SHXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 B 25 06 3.50~5.97 060~080
A-SHAX8 A-SHXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 B 30 08 5.00~7.97 060~100
A-SHAX10 A-SHXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 B 30 10 5.00~9.97 060~100
A-SHAX13 A-SHXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 B 30 13 5.00~12.97 060~100
A-SHAX4 A-SHXC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 19 04 2.00~3.97 050~080
A-SHAX5 A-SHXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 C 25 05 3.50~4.97 060~080
A-SHAX6 A-SHXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 C 25 06 3.50~5.97 060~080
A-SHAX8 A-SHXC08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 C 30 08 5.00~7.97 060~100
A-SHAX10 A-SHXC10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 C 30 10 5.00~9.97 060~100
A-SHAX13 A-SHXC13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 C 30 13 5.00~12.97 060~100
A-SHEX13-80 A-SHXD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 19 04 2.00~3.97 050~080
A-SHEX13-80 A-SHXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 D 25 05 3.50~4.97 060~080
A-SHEX13-80 A-SHXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 D 25 06 3.50~5.97 060~080
A-SHEX13-80 A-SHXD08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 D 30 08 5.00~7.97 060~100
A-SHEX13-80 A-SHXD10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 D 30 10 5.00~9.97 060~100
A-SHEX13-80 A-SHXD13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 D 30 13 5.00~12.97 060~100
A-SHEX13-80 A-SHXE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 19 04 2.00~3.97 050~080
A-SHEX13-80 A-SHXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 E 25 05 3.50~4.97 060~080
A-SHXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 E 25 06 3.50~5.97 060~080
A-SHXE08-[060-100]-P[5.00-7.97] SKH51 E 30 08 5.00~7.97 060~100
A-SHXE10-[060-100]-P[5.00-9.97] SKH51 E 30 10 5.00~9.97 060~100
A-SHXE13-[060-100]-P[5.00-12.97] SKH51 E 30 13 5.00~12.97 060~100
PHAS3 SPHSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] HAP40 A 8 03 1.00~2.99 040~080
PHAS4 SPHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 8 04 1.00~3.99 040~080
PHAS5 SPHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8 05 2.00~4.99 040~080
PHAS6 SPHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 8 06 2.00~5.99 040~080
PHAS8 SPHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 8 08 3.00~7.99 040~100
PHAS10 SPHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 8 10 3.00~9.99 040~100
PHAS13 SPHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 8 13 6.00~12.99 040~100
PHAS16 SPHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 8 16 10.00~15.99 040~100
PHAS20 SPHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 8 20 13.00~19.99 040~100
PHAS25 SPHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 8 25 18.00~24.99 040~100
PHGS3 SPHSB03-[040-080]-P[.70-2.97] HAP40 B 8 03 .70~2.97 040~080
PHGS4 SPHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 B 8 04 1.00~3.97 040~080
PHGS5 SPHSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 B 8 05 1.20~4.97 040~080
PHGS6 SPHSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 B 8 06 1.50~5.97 040~080
PHGS8 SPHSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 B 8 08 2.00~7.97 040~100
PHGS10 SPHSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 8 10 2.50~9.97 040~100
PHGS13 SPHSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 8 13 3.00~12.97 040~100
PHGS16 SPHSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 8 16 4.00~15.97 040~100
PHGS20 SPHSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] HAP40 B 8 20 5.00~19.97 040~100
PHGS25 SPHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 8 25 6.00~24.97 040~100
PHDS3 SPHSC03-[040-080]-P[.70-2.97] HAP40 C 8 03 .70~2.97 040~080
PHDS4 SPHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 C 8 04 1.00~3.97 040~080
PHDS5 SPHSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 C 8 05 1.20~4.97 040~080
PHDS6 SPHSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 C 8 06 1.50~5.97 040~080
PHDS8 SPHSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 C 8 08 2.00~7.97 040~100
PHDS10 SPHSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 C 8 10 2.50~9.97 040~100
PHDS13 SPHSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 C 8 13 3.00~12.97 040~100
PHDS16 SPHSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 C 8 16 4.00~15.97 040~100
PHDS20 SPHSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] HAP40 C 8 20 5.00~19.97 040~100
PHDS25 SPHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 8 25 6.00~24.97 040~100
PHES3 SPHSD03-[040-080]-P[.70-2.97] HAP40 D 8 03 .70~2.97 040~080
PHES4 SPHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 D 8 04 1.00~3.97 040~080
PHES5 SPHSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 D 8 05 1.20~4.97 040~080
PHES6 SPHSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 D 8 06 1.50~5.97 040~080
PHES8 SPHSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 D 8 08 2.00~7.97 040~100
PHES10 SPHSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 D 8 10 2.50~9.97 040~100
PHES13 SPHSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 D 8 13 3.00~12.97 040~100
PHES16 SPHSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 D 8 16 4.00~15.97 040~100
PHES20 SPHSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] HAP40 D 8 20 5.00~19.97 040~100
PHES25 SPHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 8 25 6.00~24.97 040~100
PHRS3 SPHSE03-[040-080]-P[.70-2.97] HAP40 E 8 03 .70~2.97 040~080
PHRS4 SPHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 E 8 04 1.00~3.97 040~080
PHRS5 SPHSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 E 8 05 1.20~4.97 040~080
PHRS6 SPHSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 E 8 06 1.50~5.97 040~080
PHRS8 SPHSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 E 8 08 2.00~7.97 040~100
PHRS10 SPHSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 E 8 10 2.50~9.97 040~100
PHRS13 SPHSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 E 8 13 3.00~12.97 040~100
PHRS16 SPHSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 E 8 16 4.00~15.97 040~100
PHRS20 SPHSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] HAP40 E 8 20 5.00~19.97 040~100
PHRS25 SPHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 8 25 6.00~24.97 040~100
PHAL3 SPHLA03-[050-080]-P[1.00-2.99] HAP40 A 13 03 1.00~2.99 050~080
PHAL4 SPHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 13 04 1.00~3.99 050~080
PHAL5 SPHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 13 05 2.00~4.99 050~080
PHAL6 SPHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 13 06 2.00~5.99 050~080
PHAL8 SPHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 19 08 3.00~7.99 050~100
PHAL10 SPHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 19 10 3.00~9.99 050~100
PHAL13 SPHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19 13 6.00~12.99 050~100
PHAL16 SPHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25 16 10.00~15.99 060~100
PHAL20 SPHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25 20 13.00~19.99 060~100
PHAL25 SPHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25 25 18.00~24.99 060~100
PHGL3 SPHLB03-[050-080]-P[.70-2.97] HAP40 B 13 03 .70~2.97 050~080
PHGL4 SPHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 B 13 04 2.00~3.97 050~080
PHGL5 SPHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 13 05 2.00~4.97 050~080
PHGL6 SPHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 13 06 2.00~5.97 050~080
PHGL8 SPHLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] HAP40 B 19 08 2.50~7.97 050~100
PHGL10 SPHLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 19 10 2.50~9.97 050~100
PHGL13 SPHLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 19 13 3.00~12.97 050~100
PHGL16 SPHLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 25 16 4.00~15.97 060~100
PHGL20 SPHLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] HAP40 B 25 20 5.00~19.97 060~100
PHGL25 SPHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25 25 6.00~24.97 060~100
PHDL3 SPHLC03-[050-080]-P[.70-2.97] HAP40 C 13 03 .70~2.97 050~080
PHDL4 SPHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 C 13 04 2.00~3.97 050~080
PHDL5 SPHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 C 13 05 2.00~4.97 050~080
PHDL6 SPHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 C 13 06 2.00~5.97 050~080
PHDL8 SPHLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] HAP40 C 19 08 2.50~7.97 050~100
PHDL10 SPHLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 C 19 10 2.50~9.97 050~100
PHDL13 SPHLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 C 19 13 3.00~12.97 050~100
PHDL16 SPHLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] HAP40 C 25 16 4.00~15.97 060~100
PHDL20 SPHLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] HAP40 C 25 20 5.00~19.97 060~100
PHDL25 SPHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 25 25 6.00~24.97 060~100
PHEL3 SPHLD03-[050-080]-P[.70-2.97] HAP40 D 13 03 .70~2.97 050~080
PHEL4 SPHLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 D 13 04 2.00~3.97 050~080
PHEL5 SPHLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 D 13 05 2.00~4.97 050~080
PHEL6 SPHLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 D 13 06 2.00~5.97 050~080
PHEL8 SPHLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] HAP40 D 19 08 2.50~7.97 050~100
PHEL10 SPHLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 D 19 10 2.50~9.97 050~100
PHEL13 SPHLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 D 19 13 3.00~12.97 050~100
PHEL16 SPHLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] HAP40 D 25 16 4.00~15.97 060~100
PHEL20 SPHLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] HAP40 D 25 20 5.00~19.97 060~100
PHEL25 SPHLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25 25 6.00~24.97 060~100
PHRL3 SPHLE03-[050-080]-P[.70-2.97] HAP40 E 13 03 .70~2.97 050~080
PHRL4 SPHLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 E 13 04 2.00~3.97 050~080
PHRL5 SPHLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 E 13 05 2.00~4.97 050~080
PHRL6 SPHLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 E 13 06 2.00~5.97 050~080
PHRL8 SPHLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] HAP40 E 19 08 2.50~7.97 050~100
PHRL10 SPHLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 E 19 10 2.50~9.97 050~100
PHRL13 SPHLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 E 19 13 3.00~12.97 050~100
PHRL16 SPHLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] HAP40 E 25 16 4.00~15.97 060~100
PHRL20 SPHLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] HAP40 E 25 20 5.00~19.97 060~100
PHRL25 SPHLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25 25 6.00~24.97 060~100
PHAX3 SPHXA03-[050-080]-P[1.20-2.99] HAP40 A 19 03 1.20~2.99 050~080
PHAX4 SPHXA04-[050-080]-P[1.20-3.99] HAP40 A 19 04 1.20~3.99 050~080
PHAX5 SPHXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 25 05 2.00~4.99 060~080
PHAX6 SPHXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 25 06 2.00~5.99 060~080
PHAX8 SPHXA08-[060-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 30 08 3.00~7.99 060~100
PHAX10 SPHXA10-[060-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 30 10 3.00~9.99 060~100
PHAX13 SPHXA13-[060-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 30 13 6.00~12.99 060~100
PHAX16 SPHXA16-[070-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 40 16 10.00~15.99 070~100
PHAX20 SPHXA20-[070-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 40 20 13.00~19.99 070~100
PHAX25 SPHXA25-[070-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 40 25 18.00~24.99 070~100
PHGX4 SPHXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 B 19 04 2.00~3.97 050~080
PHGX5 SPHXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] HAP40 B 25 05 3.50~4.97 060~080
PHGX6 SPHXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] HAP40 B 25 06 3.50~5.97 060~080
PHGX8 SPHXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] HAP40 B 30 08 5.00~7.97 060~100
PHGX10 SPHXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 30 10 5.00~9.97 060~100
PHGX13 SPHXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] HAP40 B 30 13 5.00~12.97 060~100
PHDX4 SPHXC04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 C 19 04 2.00~3.97 050~080
PHDX5 SPHXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] HAP40 C 25 05 3.50~4.97 060~080
PHDX6 SPHXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] HAP40 C 25 06 3.50~5.97 060~080
PHDX8 SPHXC08-[060-100]-P[5.00-7.97] HAP40 C 30 08 5.00~7.97 060~100
PHDX10 SPHXC10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 C 30 10 5.00~9.97 060~100
PHDX13 SPHXC13-[060-100]-P[5.00-12.97] HAP40 C 30 13 5.00~12.97 060~100
PHEX4 SPHXD04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 D 19 04 2.00~3.97 050~080
PHEX5 SPHXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] HAP40 D 25 05 3.50~4.97 060~080
PHEX6 SPHXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] HAP40 D 25 06 3.50~5.97 060~080
PHEX8 SPHXD08-[060-100]-P[5.00-7.97] HAP40 D 30 08 5.00~7.97 060~100
PHEX10 SPHXD10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 30 10 5.00~9.97 060~100
PHEX13 SPHXD13-[060-100]-P[5.00-12.97] HAP40 D 30 13 5.00~12.97 060~100
PHRX4 SPHXE04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 E 19 04 2.00~3.97 050~080
PHRX5 SPHXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] HAP40 E 25 05 3.50~4.97 060~080
PHRX6 SPHXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] HAP40 E 25 06 3.50~5.97 060~080
PHRX8 SPHXE08-[060-100]-P[5.00-7.97] HAP40 E 30 08 5.00~7.97 060~100
PHRX10 SPHXE10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 30 10 5.00~9.97 060~100
PHRX13 SPHXE13-[060-100]-P[5.00-12.97] HAP40 E 30 13 5.00~12.97 060~100
A-PHAS3 A-SPHSA03-[040-080]-P[1.00-2.99] HAP40 A 8 03 1.00~2.99 040~080
A-PHAS4 A-SPHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 8 04 1.00~3.99 040~080
A-PHAS5 A-SPHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8 05 2.00~4.99 040~080
A-PHAS6 A-SPHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 8 06 2.00~5.99 040~080
A-PHAS8 A-SPHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 8 08 3.00~7.99 040~100
A-PHAS10 A-SPHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 8 10 3.00~9.99 040~100
A-PHAS13 A-SPHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 8 13 6.00~12.99 040~100
A-PHAS16 A-SPHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 8 16 10.00~15.99 040~100
A-PHAS20 A-SPHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 8 20 13.00~19.99 040~100
A-PHAS25 A-SPHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 8 25 18.00~24.99 040~100
A-PHGS3 A-SPHSB03-[040-080]-P[.70-2.97] HAP40 B 8 03 .70~2.97 040~080
A-PHGS4 A-SPHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 B 8 04 1.00~3.97 040~080
A-PHGS5 A-SPHSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 B 8 05 1.20~4.97 040~080
A-PHGS6 A-SPHSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 B 8 06 1.50~5.97 040~080
A-PHGS8 A-SPHSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 B 8 08 2.00~7.97 040~100
A-PHGS10 A-SPHSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 8 10 2.50~9.97 040~100
A-PHGS13 A-SPHSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 8 13 3.00~12.97 040~100
A-PHGS16 A-SPHSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 8 16 4.00~15.97 040~100
A-PHGS20 A-SPHSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] HAP40 B 8 20 5.00~19.97 040~100
A-PHGS25 A-SPHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 8 25 6.00~24.97 040~100
A-PHDS3 A-SPHSC03-[040-080]-P[.70-2.97] HAP40 C 8 03 .70~2.97 040~080
A-PHDS4 A-SPHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 C 8 04 1.00~3.97 040~080
A-PHDS5 A-SPHSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 C 8 05 1.20~4.97 040~080
A-PHDS6 A-SPHSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 C 8 06 1.50~5.97 040~080
A-PHDS8 A-SPHSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 C 8 08 2.00~7.97 040~100
A-PHDS10 A-SPHSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 C 8 10 2.50~9.97 040~100
A-PHDS13 A-SPHSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 C 8 13 3.00~12.97 040~100
A-PHDS16 A-SPHSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 C 8 16 4.00~15.97 040~100
A-PHDS20 A-SPHSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] HAP40 C 8 20 5.00~19.97 040~100
A-PHDS25 A-SPHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 8 25 6.00~24.97 040~100
A-PHES3 A-SPHSD03-[040-080]-P[.70-2.97] HAP40 D 8 03 .70~2.97 040~080
A-PHES4 A-SPHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 D 8 04 1.00~3.97 040~080
A-PHES5 A-SPHSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 D 8 05 1.20~4.97 040~080
A-PHES6 A-SPHSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 D 8 06 1.50~5.97 040~080
A-PHES8 A-SPHSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 D 8 08 2.00~7.97 040~100
A-PHES10 A-SPHSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 D 8 10 2.50~9.97 040~100
A-PHES13 A-SPHSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 D 8 13 3.00~12.97 040~100
A-PHES16 A-SPHSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 D 8 16 4.00~15.97 040~100
A-PHES20 A-SPHSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] HAP40 D 8 20 5.00~19.97 040~100
A-PHES25 A-SPHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 8 25 6.00~24.97 040~100
A-PHRS3 A-SPHSE03-[040-080]-P[.70-2.97] HAP40 E 8 03 .70~2.97 040~080
A-PHRS4 A-SPHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 E 8 04 1.00~3.97 040~080
A-PHRS5 A-SPHSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] HAP40 E 8 05 1.20~4.97 040~080
A-PHRS6 A-SPHSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] HAP40 E 8 06 1.50~5.97 040~080
A-PHRS8 A-SPHSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] HAP40 E 8 08 2.00~7.97 040~100
A-PHRS10 A-SPHSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] HAP40 E 8 10 2.50~9.97 040~100
A-PHRS13 A-SPHSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] HAP40 E 8 13 3.00~12.97 040~100
A-PHRS16 A-SPHSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] HAP40 E 8 16 4.00~15.97 040~100
A-PHRS20 A-SPHSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] HAP40 E 8 20 5.00~19.97 040~100
A-PHRS25 A-SPHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 8 25 6.00~24.97 040~100
A-PHAL3 A-SPHLA03-[050-080]-P[1.00-2.99] HAP40 A 13 03 1.00~2.99 050~080
A-PHAL4 A-SPHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 13 04 1.00~3.99 050~080
A-PHAL5 A-SPHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 13 05 2.00~4.99 050~080
A-PHAL6 A-SPHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 13 06 2.00~5.99 050~080
A-PHAL8 A-SPHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 19 08 3.00~7.99 050~100
A-PHAL10 A-SPHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 19 10 3.00~9.99 050~100
A-PHAL13 A-SPHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19 13 6.00~12.99 050~100
A-PHAL16 A-SPHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25 16 10.00~15.99 060~100
A-PHAL20 A-SPHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25 20 13.00~19.99 060~100
A-PHAL25 A-SPHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25 25 18.00~24.99 060~100
A-PHGL3 A-SPHLB03-[050-080]-P[.70-2.97] HAP40 B 13 03 .70~2.97 050~080
A-PHGL4 A-SPHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 B 13 04 2.00~3.97 050~080
A-PHGL5 A-SPHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 13 05 2.00~4.97 050~080
A-PHGL6 A-SPHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 13 06 2.00~5.97 050~080
A-PHGL8 A-SPHLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] HAP40 B 19 08 2.50~7.97 050~100
A-PHGL10 A-SPHLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 B 19 10 2.50~9.97 050~100
A-PHGL13 A-SPHLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 B 19 13 3.00~12.97 050~100
A-PHGL16 A-SPHLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] HAP40 B 25 16 4.00~15.97 060~100
A-PHGL20 A-SPHLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] HAP40 B 25 20 5.00~19.97 060~100
A-PHGL25 A-SPHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25 25 6.00~24.97 060~100
A-PHDL3 A-SPHLC03-[050-080]-P[.70-2.97] HAP40 C 13 03 .70~2.97 050~080
A-PHDL4 A-SPHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 C 13 04 2.00~3.97 050~080
A-PHDL5 A-SPHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 C 13 05 2.00~4.97 050~080
A-PHDL6 A-SPHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 C 13 06 2.00~5.97 050~080
A-PHDL8 A-SPHLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] HAP40 C 19 08 2.50~7.97 050~100
A-PHDL10 A-SPHLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 C 19 10 2.50~9.97 050~100
A-PHDL13 A-SPHLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 C 19 13 3.00~12.97 050~100
A-PHDL16 A-SPHLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] HAP40 C 25 16 4.00~15.97 060~100
A-PHDL20 A-SPHLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] HAP40 C 25 20 5.00~19.97 060~100
A-PHDL25 A-SPHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 25 25 6.00~24.97 060~100
A-PHEL3 A-SPHLD03-[050-080]-P[.70-2.97] HAP40 D 13 03 .70~2.97 050~080
A-PHEL4 A-SPHLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 D 13 04 2.00~3.97 050~080
A-PHEL5 A-SPHLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 D 13 05 2.00~4.97 050~080
A-PHEL6 A-SPHLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 D 13 06 2.00~5.97 050~080
A-PHEL8 A-SPHLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] HAP40 D 19 08 2.50~7.97 050~100
A-PHEL10 A-SPHLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 D 19 10 2.50~9.97 050~100
A-PHEL13 A-SPHLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 D 19 13 3.00~12.97 050~100
A-PHEL16 A-SPHLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] HAP40 D 25 16 4.00~15.97 060~100
A-PHEL20 A-SPHLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] HAP40 D 25 20 5.00~19.97 060~100
A-PHEL25 A-SPHLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25 25 6.00~24.97 060~100
A-PHRL3 A-SPHLE03-[050-080]-P[.70-2.97] HAP40 E 13 03 .70~2.97 050~080
A-PHRL4 A-SPHLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 E 13 04 2.00~3.97 050~080
A-PHRL5 A-SPHLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 E 13 05 2.00~4.97 050~080
A-PHRL6 A-SPHLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 E 13 06 2.00~5.97 050~080
A-PHRL8 A-SPHLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] HAP40 E 19 08 2.50~7.97 050~100
A-PHRL10 A-SPHLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] HAP40 E 19 10 2.50~9.97 050~100
A-PHRL13 A-SPHLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] HAP40 E 19 13 3.00~12.97 050~100
A-PHRL16 A-SPHLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] HAP40 E 25 16 4.00~15.97 060~100
A-PHRL20 A-SPHLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] HAP40 E 25 20 5.00~19.97 060~100
A-PHRL25 A-SPHLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25 25 6.00~24.97 060~100
A-PHAX3 A-SPHXA03-[050-080]-P[1.20-2.99] HAP40 A 19 03 1.20~2.99 050~080
A-PHAX4 A-SPHXA04-[050-080]-P[1.20-3.99] HAP40 A 19 04 1.20~3.99 050~080
A-PHAX5 A-SPHXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 25 05 2.00~4.99 060~080
A-PHAX6 A-SPHXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 25 06 2.00~5.99 060~080
A-PHAX8 A-SPHXA08-[060-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 30 08 3.00~7.99 060~100
A-PHAX10 A-SPHXA10-[060-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 30 10 3.00~9.99 060~100
A-PHAX13 A-SPHXA13-[060-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 30 13 6.00~12.99 060~100
A-PHAX16 A-SPHXA16-[070-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 40 16 10.00~15.99 070~100
A-PHAX20 A-SPHXA20-[070-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 40 20 13.00~19.99 070~100
A-PHAX25 A-SPHXA25-[070-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 40 25 18.00~24.99 070~100
A-PHGX4 A-SPHXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 B 19 04 2.00~3.97 050~080
A-PHGX5 A-SPHXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] HAP40 B 25 05 3.50~4.97 060~080
A-PHGX6 A-SPHXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] HAP40 B 25 06 3.50~5.97 060~080
A-PHGX8 A-SPHXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] HAP40 B 30 08 5.00~7.97 060~100
A-PHGX10 A-SPHXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 B 30 10 5.00~9.97 060~100
A-PHGX13 A-SPHXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] HAP40 B 30 13 5.00~12.97 060~100
A-PHDX4 A-SPHXC04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 C 19 04 2.00~3.97 050~080
A-PHDX5 A-SPHXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] HAP40 C 25 05 3.50~4.97 060~080
A-PHDX6 A-SPHXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] HAP40 C 25 06 3.50~5.97 060~080
A-PHDX8 A-SPHXC08-[060-100]-P[5.00-7.97] HAP40 C 30 08 5.00~7.97 060~100
A-PHDX10 A-SPHXC10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 C 30 10 5.00~9.97 060~100
A-PHDX13 A-SPHXC13-[060-100]-P[5.00-12.97] HAP40 C 30 13 5.00~12.97 060~100
A-PHAX4 A-SPHXD04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 D 19 04 2.00~3.97 050~080
A-PHAX5 A-SPHXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] HAP40 D 25 05 3.50~4.97 060~080
A-PHAX6 A-SPHXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] HAP40 D 25 06 3.50~5.97 060~080
A-PHEX8 A-SPHXD08-[060-100]-P[5.00-7.97] HAP40 D 30 08 5.00~7.97 060~100
A-PHEX10 A-SPHXD10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 D 30 10 5.00~9.97 060~100
A-PHEX13 A-SPHXD13-[060-100]-P[5.00-12.97] HAP40 D 30 13 5.00~12.97 060~100
A-SPHXE04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 E 19 04 2.00~3.97 050~080
A-SPHXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] HAP40 E 25 05 3.50~4.97 060~080
A-SPHXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] HAP40 E 25 06 3.50~5.97 060~080
A-SPHXE08-[060-100]-P[5.00-7.97] HAP40 E 30 08 5.00~7.97 060~100
A-SPHXE10-[060-100]-P[5.00-9.97] HAP40 E 30 10 5.00~9.97 060~100
A-SPHXE13-[060-100]-P[5.00-12.97] HAP40 E 30 13 5.00~12.97 060~100