พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน INT พั้นซ์มาตรฐาน
พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน INT พั้นซ์มาตรฐาน

  • รายละเอียดสินค้า
  • สั่งซื้อสินค้า
พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน INTP12
พั้นช์มีบ่า แบบเจคเตอร์ ผิวขัดมัน INTP12
OC Part Number Material Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter) (mm) P (Tip dimension) (mm) L (L dimension) (mm)
L-SJAS4 L-JPSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 8 04 1.00~3.99 040~080
L-SJAS5 L-JPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8 05 2.00~4.99 040~080
L-SJAS6 L-JPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 8 06 2.00~5.99 040~080
L-SJAS8 L-JPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 6 08 3.00~7.99 040~100
L-SJAS10 L-JPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 6 10 3.00~9.99 040~100
L-SJAS13 L-JPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 6 13 6.00~12.99 040~100
L-SJAS16 L-JPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 6 16 10.00~15.99 040~100
L-SJAS20 L-JPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 6 20 13.00~19.99 040~100
L-SJAS25 L-JPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 6 25 18.00~24.99 040~100
L-SJGS4 L-JPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SJGS5 L-JPSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 8 05 2.00~4.97 040~080
L-SJGS6 L-JPSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 8 06 2.00~5.97 040~080
L-SJGS8 L-JPSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 6 08 3.00~7.97 040~100
L-SJGS10 L-JPSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 6 10 3.00~9.97 040~100
L-SJGS13 L-JPSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 6 13 6.00~12.97 040~100
L-SJGS16 L-JPSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 6 16 6.00~15.97 040~100
L-SJGS20 L-JPSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 6 20 6.00~19.97 040~100
L-SJGS25 L-JPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 6 25 6.00~24.97 040~100
L-SJDS4 L-JPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 C 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SJDS5 L-JPSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 8 05 2.00~4.97 040~080
L-SJDS6 L-JPSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 8 06 2.00~5.97 040~080
L-SJDS8 L-JPSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 6 08 3.00~7.97 040~100
L-SJDS10 L-JPSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 6 10 3.00~9.97 040~100
L-SJDS13 L-JPSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 6 13 6.00~12.97 040~100
L-SJDS16 L-JPSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 6 16 6.00~15.97 040~100
L-SJDS20 L-JPSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 6 20 6.00~19.97 040~100
L-SJDS25 L-JPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 6 25 6.00~24.97 040~100
L-SJES4 L-JPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 D 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SJES5 L-JPSD05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 D 8 05 2.00~4.97 040~080
L-SJES6 L-JPSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 D 8 06 2.00~5.97 040~080
L-SJES8 L-JPSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 6 08 3.00~7.97 040~100
L-SJES10 L-JPSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 6 10 3.00~9.97 040~100
L-SJES13 L-JPSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 6 13 6.00~12.97 040~100
L-SJES16 L-JPSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 6 16 6.00~15.97 040~100
L-SJES20 L-JPSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 D 6 20 6.00~19.97 040~100
L-SJES25 L-JPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 6 25 6.00~24.97 040~100
L-SJRS4 L-JPSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 E 8 04 1.00~3.97 040~080
L-SJRS5 L-JPSE05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 E 8 05 2.00~4.97 040~080
L-SJRS6 L-JPSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 E 8 06 2.00~5.97 040~080
L-SJRS8 L-JPSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 6 08 3.00~7.97 040~100
L-SJRS10 L-JPSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 6 10 3.00~9.97 040~100
L-SJRS13 L-JPSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 6 13 6.00~12.97 040~100
L-SJRS16 L-JPSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 6 16 6.00~15.97 040~100
L-SJRS20 L-JPSE20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 E 6 20 6.00~19.97 040~100
L-SJRS25 L-JPSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 6 25 6.00~24.97 040~100
L-SJAL4 L-JPLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 13 04 1.00~3.99 050~080
L-SJAL5 L-JPLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13 05 2.00~4.99 050~080
L-SJAL6 L-JPLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 13 06 2.00~5.99 050~080
L-SJAL8 L-JPLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19 08 3.00~7.99 050~100
L-SJAL10 L-JPLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19 10 3.00~9.99 050~100
L-SJAL13 L-JPLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19 13 6.00~12.99 050~100
L-SJAL16 L-JPLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25 16 10.00~15.99 060~100
L-SJAL20 L-JPLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25 20 13.00~19.99 060~100
L-SJAL25 L-JPLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25 25 18.00~24.99 060~100
L-SJGL4 L-JPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SJGL5 L-JPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SJGL6 L-JPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SJGL8 L-JPLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 19 08 3.00~7.97 050~100
L-SJGL10 L-JPLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 19 10 3.00~9.97 050~100
L-SJGL13 L-JPLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 19 13 6.00~12.97 050~100
L-SJGL16 L-JPLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 25 16 6.00~15.97 060~100
L-SJGL20 L-JPLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 25 20 6.00~19.97 060~100
L-SJGL25 L-JPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25 25 6.00~24.97 060~100
L-SJDL4 L-JPLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SJDL5 L-JPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SJDL6 L-JPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SJDL8 L-JPLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 19 08 3.00~7.97 050~100
L-SJDL10 L-JPLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 19 10 3.00~9.97 050~100
L-SJDL13 L-JPLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 19 13 6.00~12.97 050~100
L-SJDL16 L-JPLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 25 16 6.00~15.97 060~100
L-SJDL20 L-JPLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 25 20 6.00~19.97 060~100
L-SJDL25 L-JPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25 25 6.00~24.97 060~100
L-SJEL4 L-JPLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SJEL5 L-JPLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 D 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SJEL6 L-JPLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 D 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SJEL8 L-JPLD08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 19 08 3.00~7.97 050~100
L-SJEL10 L-JPLD10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 19 10 3.00~9.97 050~100
L-SJEL13 L-JPLD13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 19 13 6.00~12.97 050~100
L-SJEL16 L-JPLD16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 25 16 6.00~15.97 060~100
L-SJEL20 L-JPLD20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 D 25 20 6.00~19.97 060~100
L-SJEL25 L-JPLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25 25 6.00~24.97 060~100
L-SJRL4 L-JPLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 13 04 2.00~3.97 050~080
L-SJRL5 L-JPLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 E 13 05 2.00~4.97 050~080
L-SJRL6 L-JPLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 E 13 06 2.00~5.97 050~080
L-SJRL8 L-JPLE08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 19 08 3.00~7.97 050~100
L-SJRL10 L-JPLE10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 19 10 3.00~9.97 050~100
L-SJRL13 L-JPLE13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 19 13 6.00~12.97 050~100
L-SJRL16 L-JPLE16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 25 16 6.00~15.97 060~100
L-SJRL20 L-JPLE20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 E 25 20 6.00~19.97 060~100
L-SJRL25 L-JPLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25 25 6.00~24.97 060~100
L-SJAX5 L-JPXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 25 05 2.00~4.99 060~080
L-SJAX6 L-JPXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 25 06 2.00~5.99 060~080
L-SJAX8 L-JPXA08-[070-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 30 08 3.00~7.99 070~100
L-SJAX10 L-JPXA10-[070-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 30 10 3.00~9.99 070~100
L-SJAX13 L-JPXA13-[070-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 30 13 6.00~12.99 070~100
L-SJAX16 L-JPXA16-[080-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 40 16 10.00~15.99 080~100
L-SJAX20 L-JPXA20-[080-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 40 20 13.00~19.99 080~100
L-SJAX25 L-JPXA25-[080-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 40 25 18.00~24.99 080~100
L-SJGX5 L-JPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 B 25 05 3.50~4.97 060~080
L-SJGX6 L-JPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 B 25 06 3.50~5.97 060~080
L-SJGX8 L-JPXB08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 B 30 08 5.00~7.97 070~100
L-SJGX10 L-JPXB10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 B 30 10 6.00~9.97 070~100
L-SJGX13 L-JPXB13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 30 13 6.00~12.97 070~100
L-SJDX5 L-JPXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 C 25 05 3.50~4.97 060~080
L-SJDX6 L-JPXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 C 25 06 3.50~5.97 060~080
L-SJDX8 L-JPXC08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 C 30 08 5.00~7.97 070~100
L-SJDX10 L-JPXC10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 C 30 10 6.00~9.97 070~100
L-SJDX13 L-JPXC13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 30 13 6.00~12.97 070~100
L-SJEX5 L-JPXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 D 25 05 3.50~4.97 060~080
L-SJEX6 L-JPXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 D 25 06 3.50~5.97 060~080
L-SJEX8 L-JPXD08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 D 30 08 5.00~7.97 070~100
L-SJEX10 L-JPXD10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 D 30 10 6.00~9.97 070~100
L-SJEX13 L-JPXD13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 30 13 6.00~12.97 070~100
L-SJRX5 L-JPXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 E 25 05 3.50~4.97 060~080
L-SJRX6 L-JPXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 E 25 06 3.50~5.97 060~080
L-SJRX8 L-JPXE08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 E 30 08 5.00~7.97 070~100
L-SJRX10 L-JPXE10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 E 30 10 6.00~9.97 070~100
L-SJRX13 L-JPXE13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 30 13 6.00~12.97 070~100
L-PJAS4 L-JPHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 8 04 1.00~3.99 040~080
L-PJAS5 L-JPHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8 05 2.00~4.99 040~080
L-PJAS6 L-JPHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 8 06 2.00~5.99 040~080
L-PJAS8 L-JPHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 6 08 3.00~7.99 040~100
L-PJAS10 L-JPHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 6 10 3.00~9.99 040~100
L-PJAS13 L-JPHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 6 13 6.00~12.99 040~100
L-PJAS16 L-JPHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 6 16 10.00~15.99 040~100
L-PJAS20 L-JPHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 6 20 13.00~19.99 040~100
L-PJAS25 L-JPHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 6 25 18.00~24.99 040~100
L-PJGS4 L-JPHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 B 8 04 1.00~3.97 040~080
L-PJGS5 L-JPHSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 8 05 2.00~4.97 040~080
L-PJGS6 L-JPHSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 8 06 2.00~5.97 040~080
L-PJGS8 L-JPHSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 B 6 08 3.00~7.97 040~100
L-PJGS10 L-JPHSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 B 6 10 3.00~9.97 040~100
L-PJGS13 L-JPHSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 6 13 6.00~12.97 040~100
L-PJGS16 L-JPHSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 6 16 6.00~15.97 040~100
L-PJGS20 L-JPHSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 6 20 6.00~19.97 040~100
L-PJGS25 L-JPHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 6 25 6.00~24.97 040~100
L-PJDS4 L-JPHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 C 8 04 1.00~3.97 040~080
L-PJDS5 L-JPHSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 C 8 05 2.00~4.97 040~080
L-PJDS6 L-JPHSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 C 8 06 2.00~5.97 040~080
L-PJDS8 L-JPHSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 C 6 08 3.00~7.97 040~100
L-PJDS10 L-JPHSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 C 6 10 3.00~9.97 040~100
L-PJDS13 L-JPHSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 6 13 6.00~12.97 040~100
L-PJDS16 L-JPHSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 6 16 6.00~15.97 040~100
L-PJDS20 L-JPHSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 6 20 6.00~19.97 040~100
L-PJDS25 L-JPHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 6 25 6.00~24.97 040~100
L-PJES4 L-JPHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 D 8 04 1.00~3.97 040~080
L-PJES5 L-JPHSD05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 D 8 05 2.00~4.97 040~080
L-PJES6 L-JPHSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 D 8 06 2.00~5.97 040~080
L-PJES8 L-JPHSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 D 6 08 3.00~7.97 040~100
L-PJES10 L-JPHSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 D 6 10 3.00~9.97 040~100
L-PJES13 L-JPHSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 6 13 6.00~12.97 040~100
L-PJES16 L-JPHSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 6 16 6.00~15.97 040~100
L-PJES20 L-JPHSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 6 20 6.00~19.97 040~100
L-PJES25 L-JPHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 6 25 6.00~24.97 040~100
L-PJRS4 L-JPHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 E 8 04 1.00~3.97 040~080
L-PJRS5 L-JPHSE05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 E 8 05 2.00~4.97 040~080
L-PJRS6 L-JPHSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 E 8 06 2.00~5.97 040~080
L-PJRS8 L-JPHSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 E 6 08 3.00~7.97 040~100
L-PJRS10 L-JPHSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 E 6 10 3.00~9.97 040~100
L-PJRS13 L-JPHSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 6 13 6.00~12.97 040~100
L-PJRS16 L-JPHSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 6 16 6.00~15.97 040~100
L-PJRS20 L-JPHSE20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 6 20 6.00~19.97 040~100
L-PJRS25 L-JPHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 6 25 6.00~24.97 040~100
L-PJAL4 L-JPHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 13 04 1.00~3.99 050~080
L-PJAL5 L-JPHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 13 05 2.00~4.99 050~080
L-PJAL6 L-JPHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 13 06 2.00~5.99 050~080
L-PJAL8 L-JPHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 19 08 3.00~7.99 050~100
L-PJAL10 L-JPHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 19 10 3.00~9.99 050~100
L-PJAL13 L-JPHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19 13 6.00~12.99 050~100
L-PJAL16 L-JPHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25 16 10.00~15.99 060~100
L-PJAL20 L-JPHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25 20 13.00~19.99 060~100
L-PJAL25 L-JPHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25 25 18.00~24.99 060~100
L-PJGL4 L-JPHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 B 13 04 2.00~3.97 050~080
L-PJGL5 L-JPHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 13 05 2.00~4.97 050~080
L-PJGL6 L-JPHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 13 06 2.00~5.97 050~080
L-PJGL8 L-JPHLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 B 19 08 3.00~7.97 050~100
L-PJGL10 L-JPHLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 B 19 10 3.00~9.97 050~100
L-PJGL13 L-JPHLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 19 13 6.00~12.97 050~100
L-PJGL16 L-JPHLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 25 16 6.00~15.97 060~100
L-PJGL20 L-JPHLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 25 20 6.00~19.97 060~100
L-PJGL25 L-JPHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25 25 6.00~24.97 060~100
L-PJDL4 L-JPHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 C 13 04 2.00~3.97 050~080
L-PJDL5 L-JPHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 C 13 05 2.00~4.97 050~080
L-PJDL6 L-JPHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 C 13 06 2.00~5.97 050~080
L-PJDL8 L-JPHLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 C 19 08 3.00~7.97 050~100
L-PJDL10 L-JPHLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 C 19 10 3.00~9.97 050~100
L-PJDL13 L-JPHLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 19 13 6.00~12.97 050~100
L-PJDL16 L-JPHLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 25 16 6.00~15.97 060~100
L-PJDL20 L-JPHLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 25 20 6.00~19.97 060~100
L-PJDL25 L-JPHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 25 25 6.00~24.97 060~100
L-PJEL4 L-JPHLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 D 13 04 2.00~3.97 050~080
L-PJEL5 L-JPHLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 D 13 05 2.00~4.97 050~080
L-PJEL6 L-JPHLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 D 13 06 2.00~5.97 050~080
L-PJEL8 L-JPHLD08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 D 19 08 3.00~7.97 050~100
L-PJEL10 L-JPHLD10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 D 19 10 3.00~9.97 050~100
L-PJEL13 L-JPHLD13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 19 13 6.00~12.97 050~100
L-PJEL16 L-JPHLD16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 25 16 6.00~15.97 060~100
L-PJEL20 L-JPHLD20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 25 20 6.00~19.97 060~100
L-PJEL25 L-JPHLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25 25 6.00~24.97 060~100
L-PJRL4 L-JPHLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 E 13 04 2.00~3.97 050~080
L-PJRL5 L-JPHLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 E 13 05 2.00~4.97 050~080
L-PJRL6 L-JPHLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 E 13 06 2.00~5.97 050~080
L-PJRL8 L-JPHLE08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 E 19 08 3.00~7.97 050~100
L-PJRL10 L-JPHLE10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 E 19 10 3.00~9.97 050~100
L-PJRL13 L-JPHLE13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 19 13 6.00~12.97 050~100
L-PJRL16 L-JPHLE16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 25 16 6.00~15.97 060~100
L-PJRL20 L-JPHLE20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 25 20 6.00~19.97 060~100
L-PJRL25 L-JPHLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25 25 6.00~24.97 060~100
AL-SJAS4 AL-JPSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 8 04 1.00~3.99 040~080
AL-SJAS5 AL-JPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 8 05 2.00~4.99 040~080
AL-SJAS6 AL-JPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 8 06 2.00~5.99 040~080
AL-SJAS8 AL-JPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 6 08 3.00~7.99 040~100
AL-SJAS10 AL-JPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 6 10 3.00~9.99 040~100
AL-SJAS13 AL-JPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 6 13 6.00~12.99 040~100
AL-SJAS16 AL-JPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 6 16 10.00~15.99 040~100
AL-SJAS20 AL-JPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 6 20 13.00~19.99 040~100
AL-SJAS25 AL-JPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 6 25 18.00~24.99 040~100
AL-SJGS4 AL-JPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 B 8 04 1.00~3.97 040~080
AL-SJGS5 AL-JPSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 8 05 2.00~4.97 040~080
AL-SJGS6 AL-JPSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 8 06 2.00~5.97 040~080
AL-SJGS8 AL-JPSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 6 08 3.00~7.97 040~100
AL-SJGS10 AL-JPSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 6 10 3.00~9.97 040~100
AL-SJGS13 AL-JPSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 6 13 6.00~12.97 040~100
AL-SJGS16 AL-JPSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 6 16 6.00~15.97 040~100
AL-SJGS20 AL-JPSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 6 20 6.00~19.97 040~100
AL-SJGS25 AL-JPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 6 25 6.00~24.97 040~100
AL-SJDS4 AL-JPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 C 8 04 1.00~3.97 040~080
AL-SJDS5 AL-JPSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 8 05 2.00~4.97 040~080
AL-SJDS6 AL-JPSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 8 06 2.00~5.97 040~080
AL-SJDS8 AL-JPSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 6 08 3.00~7.97 040~100
AL-SJDS10 AL-JPSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 6 10 3.00~9.97 040~100
AL-SJDS13 AL-JPSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 6 13 6.00~12.97 040~100
AL-SJDS16 AL-JPSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 6 16 6.00~15.97 040~100
AL-SJDS20 AL-JPSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 6 20 6.00~19.97 040~100
AL-SJDS25 AL-JPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 6 25 6.00~24.97 040~100
AL-SJES4 AL-JPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 D 8 04 1.00~3.97 040~080
AL-SJES5 AL-JPSD05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 D 8 05 2.00~4.97 040~080
AL-SJES6 AL-JPSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 D 8 06 2.00~5.97 040~080
AL-SJES8 AL-JPSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 6 08 3.00~7.97 040~100
AL-SJES10 AL-JPSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 6 10 3.00~9.97 040~100
AL-SJES13 AL-JPSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 6 13 6.00~12.97 040~100
AL-SJES16 AL-JPSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 6 16 6.00~15.97 040~100
AL-JPSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 D 6 20 6.00~19.97 040~100
AL-SJES25 AL-JPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 6 25 6.00~24.97 040~100
AL-SJRS4 AL-JPSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] SKH51 E 8 04 1.00~3.97 040~080
AL-SJRS5 AL-JPSE05-[040-080]-P[2.00-4.97] SKH51 E 8 05 2.00~4.97 040~080
AL-SJRS6 AL-JPSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] SKH51 E 8 06 2.00~5.97 040~080
AL-SJRS8 AL-JPSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 6 08 3.00~7.97 040~100
AL-SJRS10 AL-JPSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 6 10 3.00~9.97 040~100
AL-SJRS13 AL-JPSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 6 13 6.00~12.97 040~100
AL-SJRS16 AL-JPSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 6 16 6.00~15.97 040~100
AL-SJRS20 AL-JPSE20-[040-100]-P[6.00-19.97] SKD11 E 6 20 6.00~19.97 040~100
AL-SJRS25 AL-JPSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 6 25 6.00~24.97 040~100
AL-SJAL4 AL-JPLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] SKH51 A 13 04 1.00~3.99 050~080
AL-SJAL5 AL-JPLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 13 05 2.00~4.99 050~080
AL-SJAL6 AL-JPLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 13 06 2.00~5.99 050~080
AL-SJAL8 AL-JPLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 19 08 3.00~7.99 050~100
AL-SJAL10 AL-JPLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 19 10 3.00~9.99 050~100
AL-SJAL13 AL-JPLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 19 13 6.00~12.99 050~100
AL-SJAL16 AL-JPLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 25 16 10.00~15.99 060~100
AL-SJAL20 AL-JPLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 25 20 13.00~19.99 060~100
AL-SJAL25 AL-JPLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 25 25 18.00~24.99 060~100
AL-SJGL4 AL-JPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 B 13 04 2.00~3.97 050~080
AL-SJGL5 AL-JPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 B 13 05 2.00~4.97 050~080
AL-SJGL6 AL-JPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 B 13 06 2.00~5.97 050~080
AL-SJGL8 AL-JPLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 B 19 08 3.00~7.97 050~100
AL-SJGL10 AL-JPLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 B 19 10 3.00~9.97 050~100
AL-SJGL13 AL-JPLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 19 13 6.00~12.97 050~100
AL-SJGL16 AL-JPLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 B 25 16 6.00~15.97 060~100
AL-SJGL20 AL-JPLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 B 25 20 6.00~19.97 060~100
AL-SJGL25 AL-JPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 B 25 25 6.00~24.97 060~100
AL-SJDL4 AL-JPLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 C 13 04 2.00~3.97 050~080
AL-SJDL5 AL-JPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 C 13 05 2.00~4.97 050~080
AL-SJDL6 AL-JPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 C 13 06 2.00~5.97 050~080
AL-SJDL8 AL-JPLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 C 19 08 3.00~7.97 050~100
AL-SJDL10 AL-JPLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 C 19 10 3.00~9.97 050~100
AL-SJDL13 AL-JPLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 19 13 6.00~12.97 050~100
AL-SJDL16 AL-JPLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 C 25 16 6.00~15.97 060~100
AL-SJDL20 AL-JPLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 C 25 20 6.00~19.97 060~100
AL-SJDL25 AL-JPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 C 25 25 6.00~24.97 060~100
AL-SJEL4 AL-JPLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 D 13 04 2.00~3.97 050~080
AL-SJEL5 AL-JPLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 D 13 05 2.00~4.97 050~080
AL-SJEL6 AL-JPLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 D 13 06 2.00~5.97 050~080
AL-SJEL8 AL-JPLD08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 D 19 08 3.00~7.97 050~100
AL-SJEL10 AL-JPLD10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 D 19 10 3.00~9.97 050~100
AL-SJEL13 AL-JPLD13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 19 13 6.00~12.97 050~100
AL-SJEL16 AL-JPLD16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 D 25 16 6.00~15.97 060~100
AL-SJEL20 AL-JPLD20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 D 25 20 6.00~19.97 060~100
AL-SJEL25 AL-JPLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 D 25 25 6.00~24.97 060~100
AL-SJRL4 AL-JPLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] SKH51 E 13 04 2.00~3.97 050~080
AL-SJRL5 AL-JPLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] SKH51 E 13 05 2.00~4.97 050~080
AL-SJRL6 AL-JPLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] SKH51 E 13 06 2.00~5.97 050~080
AL-SJRL8 AL-JPLE08-[050-100]-P[3.00-7.97] SKD11 E 19 08 3.00~7.97 050~100
AL-SJRL10 AL-JPLE10-[050-100]-P[3.00-9.97] SKD11 E 19 10 3.00~9.97 050~100
AL-SJRL13 AL-JPLE13-[050-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 19 13 6.00~12.97 050~100
AL-SJRL16 AL-JPLE16-[060-100]-P[6.00-15.97] SKD11 E 25 16 6.00~15.97 060~100
AL-SJRL20 AL-JPLE20-[060-100]-P[6.00-19.97] SKD11 E 25 20 6.00~19.97 060~100
AL-SJRL25 AL-JPLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] SKD11 E 25 25 6.00~24.97 060~100
AL-SJAX5 AL-JPXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] SKH51 A 25 05 2.00~4.99 060~080
AL-SJAX6 AL-JPXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] SKH51 A 25 06 2.00~5.99 060~080
AL-SJAX8 AL-JPXA08-[070-100]-P[3.00-7.99] SKD11 A 30 08 3.00~7.99 070~100
AL-SJAX10 AL-JPXA10-[070-100]-P[3.00-9.99] SKD11 A 30 10 3.00~9.99 070~100
AL-SJAX13 AL-JPXA13-[070-100]-P[6.00-12.99] SKD11 A 30 13 6.00~12.99 070~100
AL-SJAX16 AL-JPXA16-[080-100]-P[10.00-15.99] SKD11 A 40 16 10.00~15.99 080~100
AL-SJAX20 AL-JPXA20-[080-100]-P[13.00-19.99] SKD11 A 40 20 13.00~19.99 080~100
AL-SJAX25 AL-JPXA25-[080-100]-P[18.00-24.99] SKD11 A 40 25 18.00~24.99 080~100
AL-JPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 B 25 05 3.50~4.97 060~080
AL-JPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 B 25 06 3.50~5.97 060~080
AL-JPXB08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 B 30 08 5.00~7.97 070~100
AL-JPXB10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 B 30 10 6.00~9.97 070~100
AL-JPXB13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 B 30 13 6.00~12.97 070~100
AL-JPXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 C 25 05 3.50~4.97 060~080
AL-JPXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 C 25 06 3.50~5.97 060~080
AL-JPXC08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 C 30 08 5.00~7.97 070~100
AL-JPXC10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 C 30 10 6.00~9.97 070~100
AL-JPXC13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 C 30 13 6.00~12.97 070~100
AL-JPXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 D 25 05 3.50~4.97 060~080
AL-JPXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 D 25 06 3.50~5.97 060~080
AL-JPXD08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 D 30 08 5.00~7.97 070~100
AL-JPXD10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 D 30 10 6.00~9.97 070~100
AL-JPXD13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 D 30 13 6.00~12.97 070~100
AL-JPXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] SKH51 E 25 05 3.50~4.97 060~080
AL-JPXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] SKH51 E 25 06 3.50~5.97 060~080
AL-JPXE08-[070-100]-P[5.00-7.97] SKD11 E 30 08 5.00~7.97 070~100
AL-JPXE10-[070-100]-P[6.00-9.97] SKD11 E 30 10 6.00~9.97 070~100
AL-JPXE13-[070-100]-P[6.00-12.97] SKD11 E 30 13 6.00~12.97 070~100
AL-PJAS4 AL-JPHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 8 04 1.00~3.99 040~080
AL-PJAS5 AL-JPHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 8 05 2.00~4.99 040~080
AL-PJAS6 AL-JPHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 8 06 2.00~5.99 040~080
AL-PJAS8 AL-JPHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 6 08 3.00~7.99 040~100
AL-PJAS10 AL-JPHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 6 10 3.00~9.99 040~100
AL-PJAS13 AL-JPHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 6 13 6.00~12.99 040~100
AL-PJAS16 AL-JPHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 6 16 10.00~15.99 040~100
AL-PJAS20 AL-JPHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 6 20 13.00~19.99 040~100
AL-PJAS25 AL-JPHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 6 25 18.00~24.99 040~100
AL-PJGS4 AL-JPHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 B 8 04 1.00~3.97 040~080
AL-PJGS5 AL-JPHSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 8 05 2.00~4.97 040~080
AL-PJGS6 AL-JPHSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 8 06 2.00~5.97 040~080
AL-PJGS8 AL-JPHSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 B 6 08 3.00~7.97 040~100
AL-PJGS10 AL-JPHSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 B 6 10 3.00~9.97 040~100
AL-PJGS13 AL-JPHSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 6 13 6.00~12.97 040~100
AL-PJGS16 AL-JPHSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 6 16 6.00~15.97 040~100
AL-PJGS20 AL-JPHSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 6 20 6.00~19.97 040~100
AL-PJGS25 AL-JPHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 6 25 6.00~24.97 040~100
AL-PJDS4 AL-JPHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 C 8 04 1.00~3.97 040~080
AL-PJDS5 AL-JPHSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 C 8 05 2.00~4.97 040~080
AL-PJDS6 AL-JPHSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 C 8 06 2.00~5.97 040~080
AL-PJDS8 AL-JPHSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 C 6 08 3.00~7.97 040~100
AL-PJDS10 AL-JPHSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 C 6 10 3.00~9.97 040~100
AL-PJDS13 AL-JPHSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 6 13 6.00~12.97 040~100
AL-PJDS16 AL-JPHSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 6 16 6.00~15.97 040~100
AL-PJDS20 AL-JPHSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 6 20 6.00~19.97 040~100
AL-PJDS25 AL-JPHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 6 25 6.00~24.97 040~100
AL-PJES4 AL-JPHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 D 8 04 1.00~3.97 040~080
AL-PJES5 AL-JPHSD05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 D 8 05 2.00~4.97 040~080
AL-PJES6 AL-JPHSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 D 8 06 2.00~5.97 040~080
AL-PJES8 AL-JPHSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 D 6 08 3.00~7.97 040~100
AL-PJES10 AL-JPHSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 D 6 10 3.00~9.97 040~100
AL-PJES13 AL-JPHSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 6 13 6.00~12.97 040~100
AL-PJES16 AL-JPHSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 6 16 6.00~15.97 040~100
AL-PJES20 AL-JPHSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 6 20 6.00~19.97 040~100
AL-PJES25 AL-JPHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 6 25 6.00~24.97 040~100
AL-PJRS4 AL-JPHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] HAP40 E 8 04 1.00~3.97 040~080
AL-PJRS5 AL-JPHSE05-[040-080]-P[2.00-4.97] HAP40 E 8 05 2.00~4.97 040~080
AL-PJRS6 AL-JPHSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] HAP40 E 8 06 2.00~5.97 040~080
AL-PJRS8 AL-JPHSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] HAP40 E 6 08 3.00~7.97 040~100
AL-PJRS10 AL-JPHSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] HAP40 E 6 10 3.00~9.97 040~100
AL-PJRS13 AL-JPHSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 6 13 6.00~12.97 040~100
AL-PJRS16 AL-JPHSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 6 16 6.00~15.97 040~100
AL-PJRS20 AL-JPHSE20-[040-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 6 20 6.00~19.97 040~100
AL-PJRS25 AL-JPHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 6 25 6.00~24.97 040~100
AL-PJAL4 AL-JPHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] HAP40 A 13 04 1.00~3.99 050~080
AL-PJAL5 AL-JPHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] HAP40 A 13 05 2.00~4.99 050~080
AL-PJAL6 AL-JPHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] HAP40 A 13 06 2.00~5.99 050~080
AL-PJAL8 AL-JPHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] HAP40 A 19 08 3.00~7.99 050~100
AL-PJAL10 AL-JPHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] HAP40 A 19 10 3.00~9.99 050~100
AL-PJAL13 AL-JPHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] HAP40 A 19 13 6.00~12.99 050~100
AL-PJAL16 AL-JPHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] HAP40 A 25 16 10.00~15.99 060~100
AL-PJAL20 AL-JPHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] HAP40 A 25 20 13.00~19.99 060~100
AL-PJAL25 AL-JPHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] HAP40 A 25 25 18.00~24.99 060~100
AL-PJGL4 AL-JPHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 B 13 04 2.00~3.97 050~080
AL-PJGL5 AL-JPHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 B 13 05 2.00~4.97 050~080
AL-PJGL6 AL-JPHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 B 13 06 2.00~5.97 050~080
AL-PJGL8 AL-JPHLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 B 19 08 3.00~7.97 050~100
AL-PJGL10 AL-JPHLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 B 19 10 3.00~9.97 050~100
AL-PJGL13 AL-JPHLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 B 19 13 6.00~12.97 050~100
AL-PJGL16 AL-JPHLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 B 25 16 6.00~15.97 060~100
AL-PJGL20 AL-JPHLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 B 25 20 6.00~19.97 060~100
AL-PJGL25 AL-JPHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 B 25 25 6.00~24.97 060~100
AL-PJDL4 AL-JPHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 C 13 04 2.00~3.97 050~080
AL-PJDL5 AL-JPHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 C 13 05 2.00~4.97 050~080
AL-PJDL6 AL-JPHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 C 13 06 2.00~5.97 050~080
AL-PJDL8 AL-JPHLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 C 19 08 3.00~7.97 050~100
AL-PJDL10 AL-JPHLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 C 19 10 3.00~9.97 050~100
AL-PJDL13 AL-JPHLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 C 19 13 6.00~12.97 050~100
AL-PJDL16 AL-JPHLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 C 25 16 6.00~15.97 060~100
AL-PJDL20 AL-JPHLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 C 25 20 6.00~19.97 060~100
AL-PJDL25 AL-JPHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 C 25 25 6.00~24.97 060~100
AL-PJEL4 AL-JPHLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 D 13 04 2.00~3.97 050~080
AL-PJEL5 AL-JPHLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 D 13 05 2.00~4.97 050~080
AL-PJEL6 AL-JPHLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 D 13 06 2.00~5.97 050~080
AL-PJEL8 AL-JPHLD08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 D 19 08 3.00~7.97 050~100
AL-PJEL10 AL-JPHLD10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 D 19 10 3.00~9.97 050~100
AL-PJEL13 AL-JPHLD13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 D 19 13 6.00~12.97 050~100
AL-PJEL16 AL-JPHLD16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 D 25 16 6.00~15.97 060~100
AL-PJEL20 AL-JPHLD20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 D 25 20 6.00~19.97 060~100
AL-PJEL25 AL-JPHLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 D 25 25 6.00~24.97 060~100
AL-PJRL4 AL-JPHLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] HAP40 E 13 04 2.00~3.97 050~080
AL-PJRL5 AL-JPHLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] HAP40 E 13 05 2.00~4.97 050~080
AL-PJRL6 AL-JPHLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] HAP40 E 13 06 2.00~5.97 050~080
AL-PJRL8 AL-JPHLE08-[050-100]-P[3.00-7.97] HAP40 E 19 08 3.00~7.97 050~100
AL-PJRL10 AL-JPHLE10-[050-100]-P[3.00-9.97] HAP40 E 19 10 3.00~9.97 050~100
AL-PJRL13 AL-JPHLE13-[050-100]-P[6.00-12.97] HAP40 E 19 13 6.00~12.97 050~100
AL-PJRL16 AL-JPHLE16-[060-100]-P[6.00-15.97] HAP40 E 25 16 6.00~15.97 060~100
AL-PJRL20 AL-JPHLE20-[060-100]-P[6.00-19.97] HAP40 E 25 20 6.00~19.97 060~100
AL-PJRL25 AL-JPHLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] HAP40 E 25 25 6.00~24.97 060~100